Strona główna

Zwroty i frazy polsko-angielskie

a co byś powiedział na - what do you say to
a co byś powiedział na, a co w sprawie - how about
a co dopiero; nie mówiąc już o - let alone
a co jeśli - what if
a co to ma znaczyć? - what is this supposed to be?
a co w sprawie - what about
a co więcej - and what's more
a co z - what about
a cóż to znowu? - what's that again?
a dlaczego? a dlaczegóż to? - why's that?
a ja miałem nadzieję na - and I was hoping for
a jakże! proszę bardzo! oczywiście; koniecznie - by all means!
a jeśli mi się zdarzy; a jeśli przypadkiem; a jesli tak się złoży - and if I happen to
a kto dzwoni? TEL - who's calling, please?
a może byśmy poszli popływać? - how about coming for a swim?
a może? co powiesz na? - how about.. .?
a od czegóż są przyjaciele? - what are friends for?
a potem - and then
a potem, a po tym - and after that
a propos, przy okazji, nawiasem mówiąc - by the way; incidentally
a teraz - and now
a teraz żarty na bok - and now, to be serious
a to dlaczego? czemuż to? - why so?
a to pech! - too bad!
a to szkoda - that’s a pity
a to zabierze dwa lata - and that takes two years
a więc - so
a więc? - well then?
a więc prowadź - so lead the way
a więc przypuszczam, zakładam - so I presume
ABC gotowania - the ABC of cooking
absolutnie tak - absolutely
absolutnie żadnego porównania - absolutely no comparison
absolutny szok - an absolute shock
abstrahując od - to say nothing of aside from
aby, ażeby - in order to
aby dać wam przykład - to give you an example
aby zilustrować - to illustrate
aby zobrazować ten punkt - to exemplify this point
adres do korespondencji - forwarding address
adres odbiorcy - delivery address
adres zwrotny - return address
adresat nieznany - addressee unknown
adresować paczkę - to address a parcel
adwokat diabła - devil's advocate
afera korupcyjna - corruption scandal
afera na wielką skalę - a large-scale fraud
aha - I see
akceptować w pełni - to accept fully
akredytowany przy - accredited to
aktualny problem - a present-day problem
akurat na odwrót - just the reverse
albo tak, albo nie; decyduj się - take it or leave it
ale bzdura! - what nonsense!
ale, jak mówisz - but, as you say
ale muszę się jeszcze dużo nauczyć - I have a lot to learn yet
ale nawet wtedy - but even then
ale patrz - but look
ale popatrz tylko - but look
ale to ich praca - but that's their job
ale tylko jeśli - but only if
ależ oczywiście! - but of course!
ależ oczywiście! - by all means
ależ skąd! - not at all!
ależ skąd - oh, not really
ależ to będzie trwało wieki! - but that would take years!
ależ to okropieństwo! - how awful!
ależ to przyjemność - it's a pleasure
ależ to zupełnie w porządku - that's perfectly all right
ależ zapewne - but surely
ależ ze mnie idiota - what an idiot I am
alfa i omega - alpha and omega
ani ciut - not in the least
ani odrobiny prawdy - not an atom of truth
ani razu; nawet nie - never once
ani razu; nawet nie - not once
ani się waż! - don't you dare!
ani słowa - not a word
ani słowa o tym; ani pary z ust - don 't breathe a word of it
ani szmeru; ani jeden szmer - not a murmur
ani śladu - not a trace
ani trochę - not a bit
ani trochę - not in the least
ani trochę taki dobry - nothing like so good
ani w przybliżeniu tak dobry - not near so good
ani żywej duszy - not a living soul
ani żywej duszy - not a single person
ani żywej duszy - not a soul
apatycznie; obojętnym głosem - in a flat voice
apelacja od wyroku - appeal against the sentence
argument za - argument for
autobus piętrowy - a double-decker
aż do - as far as
aż do; jeszcze w - as late as
aż do następnego razu - till next time
aż do obrzydzenia - to nausea
aż do odwołania - till cancelled
aż do, tak dalece - as far as
aż nadto dobrze - only too well
aż nadto; już za dużo; więcej niż trzeba - more than enough
aż nadto; niezmiernie - only too
aż; nie mniej niż; tyle samo co - as many as
aż tyle - as much
aż za dobry; aż nadto dobry - all too good
babie lato - Indian summer
babskie gadanie - old wives' fables (tales)
bać się choroby - to fear illness
bać się jak ognia - to fear sth like fire
bać się panicznie - to be terribly afraid
bać się śmiertelnie - to be scared to death
bać się własnego cienia - to be afraid of one's own shadow
badania pokazują - surveys show
badany; rozpatrywany - under examination
bajecznie - fabulous
bardziej dokładnie byłoby powiedzieć, że - it would be more accurate to say that
bardzo a bardzo dziękuję - thank you ever so much
bardzo chciałbym wiedzieć - I'm very keen to know
bardzo chętnie - most willingly
bardzo dobrze, dziękuję - very well, thank you
bardzo dużo; sporo - a large number
bardzo dużo; wielka ilość - lots and lots
bardzo dziękuję, wielkie dzięki - thanks a lot
bardzo jestem przeciwny - I'm much against
bardzo jestem wdzięczny - much appreciated
bardzo mi miło pana widzieć! - charmed to see you!
bardzo mi miło, panie - this is a pleasure, Mr
bardzo mi miło to słyszeć - I'm very pleased to hear that
bardzo mi na tobie zależy - I care about you a lot
bardzo mi przyjemnie pana poznać - nice (glad, delighted) to meet you
bardzo mi przykro, ale on właśnie wyszedł TEL - I'm terribly sorry, he's just gone out
bardzo mi przykro słyszeć o - I'm verry sorry to hear about
bardzo mi przykro; wielka szkoda - I am sorry about that; I am sorry to hear that
bardzo miło, że pani tak mówi; bardzo miło to słyszeć od pani - it's very nice of you to say so
bardzo możliwe, wysoce prawdopodobne - highly probable
bardzo pracowity rok - a very busy year
bardzo przepraszam - I'm so sorry
bardzo się cieszę, że - I am very happy that
bardzo ściśle związany z - very closely tied to
bardzo w to wątpię - I very much doubt it
bardzo wolno; stępa - dead slow
baw się dobrze - enjoy yourself
bawić się słowami; uprawiać grę słów, kalambury - play on words
bądź co bądź - after all
bądź o to spokojny - make yourself easy about that
bądź ostrożny - be careful
bądź przygotowany na, bądź gotów na - be ready for
bądź świadomy, zdawaj sobie sprawę, że - be aware that
bądź tak dobry i; zachciej łaskawie - have the kindness to
bądź tak dobry i; zechciej - be good enough to
bądź tak miły i - do me a favour and
bądź tak uprzejmy - be so kind as to
bądźcie tak dobrzy i - be so kind as to
bez akompaniamentu - unaccompanied
bez atu - no trumps
bez cienia wątpliwości - beyond the shadow of a doubt
bez dalszej zwłoki - without further loss of time
bez kompromisów - no compromise
bez końca - endlessly
bez końca - no end
bez końca - without end
bez końca; bez liku; bezmiar - no end of
bez liku - without number
bez nadziei - beyond (all) hope
bez nadziei - without hope
bez najmniejszego powodu; diabli wiedzą dlaczego - for no earthly reason
bez obaw - no fear
bez pośpiechu - at leisure
bez powodu - without cause
bez powodu; ni z tego, ni z owego - without reason
bez przerwy, bez ustanku - without cease
bez przerwy; bez ustanku; bez wytchnienia - without intermission
bez przerwy; jednym ciągiem - at a stretch
bez rezultatu; bez pożytku - to no avail
bez specjalnego powodu - for no particular reason
bez szkody dla; bez ujmy dla - without detriment to
bez trzech dni miesiąc - a month less three days
bez umiaru - without measure
bez wartości, bezwartościowy - of no value
bez wątpienia - no doubt
bez wątpienia - out of doubt
bez wątpienia - undoubtedly
bez wątpienia - without a doubt
bez wątpienia - without doubt
bez wątpienia, nie ma co do tego wątpliwości - no doubt about it
bez wątpienia; z pewnością; bezwarunkowo - beyond question
bez wątpienia; z pewnością; bezwarunkowo - out of the question
bez większego znaczenia - of no importance
bez względu - no matter
bez względu na - without distinction of
bez względu na - without respect to
bez względu na okoliczności - under any circumstances
bez względu na to czy - no matter whether
bez zarzutu; nieskazitelny - beyond reproach
bez zastrzeżeń - without qualification
bez zastrzeżeń; bez wątpienia - without question
bez zastrzeżeń; bezwarunkowo; bezwzględnie - without reservation
bez znaczenia - of no account
bez znaczenia - of no consequence
bez zwłoki, nie tracąc czasu - without loss of time
bez żadnego powodu - for no reason at all (whatever)
bez żadnej wątpliwości - beyond a doubt
bez żadnyh szkodliwych skutków - without any harmful effects
bezapelacyjnie - without appeal
bezcenny - beyond price
bezcenny - without price
bezczelne kłamstwo - a rousing lie
bezkonkurencyjny - without a rival
bezkutecznie - to no effect
bezmiar wody - a world of waters
beznadzieja - not a hope
beznadziejna sprawa - not a hope
beznadziejny - beyond hope
beznadziejny przypadek - a hopeless case
beznadziejny w (czymś) - hopeless at
bezpodstawna pogłoska - rumour without foundation
bezpośrednio jeden po drugim - in quick succession
bezprzykładny; bez precedensu - without example
bezskutecznie - without success
bezspornie, bezporny - beyond (without) controversy
bezterminowo - sine die
bezwartościowy - of no value
bezwartościowy - of no worth
bezwarunkowo; bez wahania - every time
bezzwłocznie, bez opóźnienia - without delay
bezzwłocznie, natychmiast - immediately
będąc w Londynie - while in London
będę zmuszony - I shall be forced to
będzie interesujące - it'll be interesting to
będzie niedługo TEL - he won't be long
będzie OK, jeśli? - OK if I?
będzie wspaniale - it'll be great to
będziemy oczekiwać telefonu od was - we'll expect a call from you
będziesz pamiętać o, prawda? - you will remember won't you?
biały jak papier - (as) white as paper
bić na alarm - to give the alarm, to sound the alarm
bić się w piersi - beat one's breast
bić w bęben - to beat a drum
bieda; złe czasy - evil days
biedaczek; biedaczka - a poor soul
biegiem - at a run
biegiem; szybko - on the double
biegły mówca; mówca ze swadą - a fluent speaker
bilansując - on balance
bilety, proszę - fares, please
biorąc wszystko pod uwagę - taking everything into account
bite dwie godziny - two full hours
bliski krewny - a near relation
bliski memu sercu - near my heart
bliski zakończenia - near its end
blisko dziesięć lat - nearly ten years
blisko łez - near tears
blisko rozpaczy - near despair
blisko spokrewnieni - nearly related
blisko stąd - near here
błąd na błędzie - mistake on mistake
błąd z mojej strony - an error on my part
błędna decyzja - the wrong decision
błyskawicznie - as quick as a flash
błyskawicznie - as quick as thought
błyskawicznie - like lightning
błyskawicznie; w mgnieniu oka - as quick as lightning (a flash)
boję się, że nie - I'm afraid not; afraid not
boję się, że nie dam rady - can't make it, I'm afraid
boję się, że nie podołam - I'm afraid I can't cope
boję się, że tak - I'm afraid so
bomba! - smashing!
Bóg raczy wiedzieć - goodness knows
brać lekcje - to take lessons
brak mi słów; nie znajduję słów - I have no words
brak szacunku - lack of respect
brakujące ogniwo - the missing link
brednie; stek bredni - a pack of nonsense
brzmi świetnie - sounds fine
brzmi to dziwnie w moich uszach - it sounds queer to me
brzmieć grzecznie - to sound polite
bujać to my, ale nie nas - tell it to the marines
być adwokatem czegoś - to advocate sth
być autorytetem - to be an authority on
być dwa razy dłuższym - be twice as long
być gadatliwym - have a loose tongue
być mocnym w gębie - have a big mouth
być może - maybe
być może, że - it may be that
być na tapecie; być omawianym - be on the tapis
być nie do naśladowania, podrobienia - defy imitation
być nie do opisania - defy description
być odmiennego zdania - differ in opinion
być punktualnym - to be punctual
być świadomym czegoś - to be aware of sth
być uzależnionym od; zależeć od - be conditioned by
być w obowiązku - to be under an obligation (to)
być w trudnym położeniu - to be in a difficult position
być wplątanym (zamieszanym w aferę) - to be mixed up in a scandal
być zaskoczonym - to be surprised
być zobowiązanym - to be under an obligation to
byłbym bardzo zobowiązany, jeśli - I should be much obliged if
byłbym prawie zapomniał, niemal zapomniałem - I nearly forgot
byłbym raczej niechętny - I'd be rather reluctant to
byłbym raczej zainteresowany - I'd be rather interested
byłbym wdzięczny za twoją radę - I would appreciate your advice
byłbym zainteresowany dowiedzieć się - I'd be interested to know
byłbym zainteresowany wiedzieć - I should be interested to know
byłbym zdziwiony, gdyby - I'd be surprised if
byłem przekonany, że - I was convinced
byłem zmuszony (do) - I was forced to
byłeś zadowolony? - were you pleased?
było mi bardzo przyjemnie - it was a pleasure
byłoby bardzo miło - it would be very nice (to)
byłoby bardzo przyjemne, wielce przyjemne - it would be a great pleasure
byłoby by mi niezmiernie miło - I'd be delighted
byłoby cudownie - it would be wonderful to
byłoby lepiej - it would be better
byłoby miło - it would be nice to
byłoby nam bardzo miło, gdyby - we should be very pleased if
byłoby nierozsądne zakładać, że - it would not be sensible to assume that
byłoby niewłaściwe z mojej strony, gdybym - it would be wrong of me to
byłoby rzeczą niewłaściwą - it would be improper to
byłoby szkoda, gdyby - it would be a pity if
byłoby uczciwiej powiedzieć, że - it would be fairer to say that
bynajmniej nie zamierzam - I have no intention to
bynajmniej; pod żadnym względem - in no way
bynajmniej; żadną miarą; ależ skąd - far from it
bynajmniej; żadną miarą; nic a nic; wcale nie - not in the least
bzdura - a piece of nonsense
bzdura - nonsense, stuff
bzdury! - rubbish!
bzdury; brednie - stuff and nonsense
cala bieda w tym, że - the mischief is that
cała pociecha w tym, że - it's a comfort to know that
cała prawda - the whole truth
cała przyjemność po mojej stronie - my pleasure
cała przyjemność po mojej stronie - the pleasure is entirely mine
cała przyjemność po mojej stronie - the pleasure is mine
cała sprawa bokiem mi wyłazi - I'm sick of the whole business
całą dobę; 24 godziny - round the clock
całe swoje życie - all his life
całe szczęście, że - it's just as well
całkiem często - quite often
całkiem długo - quite a while
całkiem dobrze - pretty good
całkiem dobrze - quite well
całkiem możliwe, że - it's quite possible that
całkiem nie tak, dalece nie tak - far from it
całkiem nieźle - not too bad
całkiem nieźle, całkiem dobrze - quite well
całkiem prawdopodobne, że - it's quite probable that
całkiem się tutaj zgadzam - I quite agree here
całkiem słusznie; o to właśnie chodzi - that's the thing
całkiem spory zapas, ilość - quite a good supply
całkiem w porządku - that's quite in order
całkiem zapomniałem, kompletnie zapomniałem - I've completely forgotten
całkowicie - entirely
całkowicie; ciałem i duszą - body and soul
całkowicie się zgadzam - I completely agree
całkowita racja - dead right
cały boży dzień - all day long
cały boży dzień - day in day out
cały boży dzień - the whole blessed day
cały boży dzień; jak dzień długi - the livelong day
cały czas; bez przerwy - all day and every day
cały dzień - all day
cały jestem podekscytowany - I'm all excited about
cały jestem za - I'm all for
cały na biało - all in white
cały wczorajszy dzień - the whole of yesterday
całym sercem - with all my heart
całymi godzinami - for hours together
całymi miesiącami - for months and months
całymi miesiącami - for months together
całymi setkami - in hundreds
celowo - on purpose
celowo; umyślnie - by design
celowo; umyślnie - on purpose
chcąc nie chcąc; siłą rzeczy - owing to force of circumstances
chcesz kanapkę z serem? - like a cheese sandwich?
chcesz kieliszek wina teraz? - want a glass of wine now?
chcesz powiedzieć, że - do you mean to say
chcesz, żeby cię podwieźć? - do you want a lift?
chcę podkreślić, że - I want to press the point
chcę powiedzieć jasno, że - I wish to make it cleas that
chcę się upewnić, czy - I want to make sure whether
chcę zapytać - I want to ask
chciałbym, ale - I'd like to, but
chciałbym ci przypomnieć, aby - I'd like to remind you to
chciałbym mówić z p. Johnsem TEL - I'd like to speak to Mr. Johns
chciałbym odpowiedzieć w kwestii - I would like to reply on the point about
chciałbym pana przedstawić - I'd like to introduce you to
chciałbym pani podarować tę książkę - I would like to present you with this book
chciałbym panią zaprosić na kolację - I'd like to invite you to dinner
chciałbym podnieść kwestię - I'd like to raise a question about
chciałbym poprzeć pańskie zdanie - I'd like to endorse your view
chciałbym przedstawić - I'd like to introduce
chciałbym rozmawiać z kimś w sprawie waszej oferty - I'd like to speak to someone about your offer
chciałbym się podpisać pod, chciałbym poprzeć - I would like to endorse
chciałbym udzielić temu pomysłowi mojego poparcia - I'd like to give this idea my backing
chciałbym wiedzieć, czy - I'm interested to know if
chciałbym wyjaśnić jedno nieporozumienie - I would like to clarify one misunderstanding
chciałbym wyrazić moją wdzięczność za - I would like to express my gratitude for
chciałbym zaproponować - I'd like to propose
chciałbym, żeby - I wish
chciałbym, żeby pan poznał - I'd like you to meet
chciałbym, żebyś poznał - I'd like you to meet
chciałbym, żebyś poznał Johna - I'd like you to meet John
chciałbym życzyć wszelkiego powodzenia - I'd like to wish you every success
chciałem tylko powiedzieć - I just wanted to say
chętnie - willingly
chłopiec pięcioletni - a boy of five
chociaż - although
chociażby nawet - even if
choćby najlepszy - however good
choćby nawet; niechby nawet; gdyby nawet - even though
chodzą słuchy, że - there's a story afloat
chodzi mi o to, że - what I mean is
chodzi o to, czy - the question is whether
chodź i pomóż mi - come and help me
chodź i poznaj Annę - come and meet Anna
chodź na dół - come down
chodź pograć w tenisa - come for a game of tennis
chodźmy trochę popływać - let's go for a little swim
cholernie chce mi się - I'm dying for
chwilami - at times
chwileczkę - just a minute
chwileczkę - one minute
chwileczkę; zaczekaj sekundkę - hold on a sec
chwilka; krótko - a little while
chwyciłeś o co chodzi? chwyciłeś myśl? - got the idea?
chyba najlepiej - it's probably best to
chyba nie - I should say not
chyba nie mówisz poważnie! - you can't be serious!
chyba nie mówisz poważnie? - you're not serious?
chyba nie mówisz serio! - you can't be serious!
chyba tak - I believe so
chyba tak - I expect so
chyba tak - I should say so
chyba tak; mam nadzieją, że - I hope so
chyba tak; myślę, że tak - I think so
chyba żartujesz! - you must be joking!
chyba że - unless
ciąg dalszy nastąpi - to be continued
ciągle mnie ciekawi, czy - I'm still wondering whether
ciągle, nadal, wciąż - still
ciągle pozostawało coś do życzenia - still left something to be desired
ciągle taki sam - still the same
ciekaw jestem, czy - I wonder whether
ciekawe by było, czy - one would wonder whether
cienko śpiewać; spuścić z tonu - sing small
ciepło, ciepło; jesteś blisko - you are getting warm
cierpieć na bezsenność - to suffer from insomnia
cieszę się, że ci się podoba - I'm glad you like
cieszę się, że cię widzę - glad to see you; happy to see you
cieszę się, że mogłem pomóc - glad to be able to help
cieszę się, że pan tak sądzi - I'm glad you think so
cieszę się, że pana poznałem - glad to meet you
cieszy mnie to; miło mi to słyszeć - I'm glad to hear it
ciężka praca, ciężka robota - hard work
ciężkie czasy - hard times
ciężko się zdecydować - it's hard to decide
ciut bardziej, ciut więcej - a bit more
co? - what?
co będzie, jeśli; co się stanie, jeśli - what happens if
co by pan powiedział na - what would you say to
co było, to było; co było a nie jest, nie pisze się w rejestr - let bygones be bygones
co byś powiedziała na? - what would you say to?
co byś radził? - what would you advise?
co byś zalecał? - what would you recommend?
co byś zrobił w mojej sytuacji? - what would you do in my position?
co cię gryzie? czym się martwisz? - what's eating you?,
co cię opętało? co cię naszło? co się z tobą dzieje? - what has come over you?
co cię tutaj sprowadza? jakie dobre wiatry przygnały cię tutaj? - what good wind brings you here?
co do; co się tyczy - as concerns
co do; co się tyczy - as for
co do; co się tyczy - as regards
co do; co się tyczy - as to
co do; co się tyczy; odnośnie do - as regards
co do; co się tyczy; odnośnie do - with regard (respect) to
co do dnia - to the day
co do jednego - to a man
co do minuty - to the minute
co do mnie; jeśli o mnie chodzi - for my part
co do mnie; jeśli o mnie chodzi - for myself
co do sekundy - to the moment
co drugi - every other
co drugi dzień - every other day
co drugi dzień - on alternate days
co drugi; każdy inny - every other
co dwa lata - every other year
co dziesięć minut - every ten minutes
co go to obchodzi? - whar does he care?
co go to obchodzi? - what is that to him?
co godzina - every hour
co gorsza - what is worse
co gorsza - worse still
co gorsze - what's worse
co jakiś czas - every now and then
co jest co - what's what
co jest nie w porządku? - what's wrong?
co jeszcze? a teraz co? - what next?
co ma być? - what's it to be?
co masz na myśli? - what do you mean?
co mnie najbardziej uderza - what beats me is
co mnie to obchodzi? - what do I care?
co mogę dla pana zrobić? - what can I do for you?
co mogę panu podać? - what can I get you?
co mówiłeś? - what were you saying?
co mu z tego przyjdzie? - what will it profit him?
co myślisz o - what do you think of
co najmniej - at the very least
co najmniej; przynajmniej - at least
co najwyżej - at the most
co najwyżej; w najlepszym razie - at the utmost
co należy zrobić? - what is it to be done?
co nowego? - what's the news? what's new?
co o nim sądzisz? - what do you think of him?
co ona chciała przez to powiedzieć? co oznaczały jej słowa? - what did she mean by saying that?
co p ełną godzinę - on the hour
co pamiętam, to - what I remember is
co pan ma na myśli? - what do you mean?
co pięć minut - every five minutes
co powiesz na - how about
co pół godziny - every half-hour
co przez to rozumiesz? co to ma znaczyć? - what do you intend by that?
co sądzisz o - what do you think of
co się stało? - what's happened?
co się stało? w czym rzecz? - what's the matter?
co się tyczy - as regards, with regard to
co się tyczy jej; jeśli chodzi o nią - for her part
co się tyczy; w odniesieniu do - with reference to
co się z tobą dzieje? o co ci chodzi? co ci się stało? - what's the matter with you?
co sił w nogach; pędem - at full pelt
co słychać? co nowego? - what's the news? what news?
co słychać? jak ci leci? - how are things going (on)? how are things going?
co słychować? - how's things?
co szczególnie lubię - what I particularly enjoy
co tchu, galopem, co koń wyskoczy - at full gallop
co temu brakuje? co masz temu do zarzucenia? - what's the matter with this?
co to było? - what was that?
co to było o? - what was that about?
co to ciebie właściwie obchodzi? - what's it to you?
co to za różnica? co ci zależy? - what does it matter?
co to znaczy? - what does this mean?
co to znowu było? - what was that again?
co tu się dzieje? - what's going on here?
co ty sugerujesz? - what are you getting at?
co tylko zechcesz - anything you like
co więcej - what is more
co więcej - what's more
co więcej; mało tego - what is more
co wygląda na - what looks like
co z tym złego? - what's wrong with that?
co za bzdura! - what rubbish!
co za dzień! - what a day!
co za idiota! - what an idiot!
co za niespodzianka! - what a surprise!
co za paskudny dzień! - what a horrible day!
co za przyjemna niespodzianka! - what a pleasant surprise!
co za pytanie! - what a question!
co za rozczarowanie - what a disappointment
co za skandal! - what a shame!
co za straszny pech - what terribly bad luck
co za szczęśliwe spotkanie! - well met!
co za tupet - what a cheek
co za ulga! - what a relief!
co za wspaniała nowina! - what terrific news!
co za wspaniały pomysł! - what a splendid idea
co za wstyd - what a shame
co za zbieg okoliczności! - what a coincidence!
co za znakomity pomysł! - what an excellent idea!
co złego w tym widzisz? co masz temu do zarzucenia? - what's wrong with this?
codziennego użytku - of daily use
codziennie - every day
cokolwiek w tym rodzaju - anything of that nature
coraz gorzej - from bad to worse
coraz lepiej - better and better
coraz wyżej - up and up
coś ci powiem; wiesz co? - I’ll tell you what
coś jak - something like
coś jest nie w porządku - there is something wrong
coś mi mówi, że - something tells me
coś mi się nie wydaje - I'm not so sure
coś mi się wydaje, że - I have a vague idea that
coś nie tak? coś na rzeczy? - is anything the matter?
coś nie tak z? - anything wrong with?
coś nie w porządku? - anything wrong? something wrong?
coś nie w porządku? coś na rzeczy? - is anything the matter?
coś trzeba z tym zrobić; coś musi być z tym zrobione - something must be done about it
coś tu jest nie tak; coś tu nie gra - something is wrong with this
coś w tym jest - there is something to it
coś w tym rodzaju; coś podobnego do tego - something like this
coś w tym rodzaju, guście - something of the kind
coś więcej - something more
coś wspólnego - something in common
cóż dziwnego? - what wonder?
cóż jest takiego ciekawego w? - what's so interesting about?
cóż mogę powiedzieć? - what can I say?
cóż na to poradzę? - how can I help it?
cóż to może być? - what that may be?
cóż to szkodzi? jaka to różnica? - what matter?
cóż za niespodzianka - how surprising
cudownie - marvellous
cudownie; w cudowny sposób - by a miracle
cudzoziemiec - a foreigner
czarne na białym - in black and white
czarny, feralny dzień - a black day
czarujący - enchanting, charming
czas kończyć, już czas - time is up
czas leci! - time flies!
czas leci; czas ucieka - time's running out
czas leci jak strzała - time flies like an arrow
czas leczy rany - time heals all wounds
czas letni - summer time
czas mija; czas płynie - time goes by
czas na - it's time for
czas płynie - time passes (by), time goes by
czas pokaże, czy - time will tell, if
czas się dłuży, wlecze - time drags
czas się skończył - time's up
czas stanął w miejscu - time stood still
czas ucieka - time flies
czas upływa - time elapses
czas wolny - free time, leisure time
czas zaczynać - it's time we started
czasami - at times
czasami; niekiedy - at times
czasami znaczy - sometimes means
czasochłonny - consumptive of time
czasy się zmieniają - times are changing
czcza gadanina; puste słowa - empty words
czego pan sobie życzy? - what do you wish?
czego potrzebuję, to - what I need is
czego szczególnie nie lubię - what I particularly dislike
czekać długo - to wait long
czekaj - hold on
czekające taksówki - waiting taxis
czemu do cholery - why on earth
czemu nie - why not
czemu zawdzięczam ten zaszczyt? - to what I owe such honour?
czemużby nie? - no reason why not
cześć na razie - bye for now
cześć wszystkim - hello everybody, hi everybody
często ignorowany, zapoznawany - often ignored
częstokroć - oft-times
częsty; często spotykany - of frequent occurrence
częściowo; po części - in part
człowiek tego pokroju - a man of this sort
czterdzieści kilka; czterdzieści parę - forty odd
cztery pory roku - four seasons of the year
czuć się kompetentnym w - to feel capable of
czuję się na siłach - I feel capable
czuję się zmuszony - I feel compelled
czuję się zobligowany, aby nie - I feel obliged not to
czuję, że jest moim obowiązkiem; czuję się zobowiązany do - I feel it is my duty to
czuję, że muszę skorygować jedną sprawę - I feel I must correct one thing
czy jest uzgodnione? - is agreed?
czy aprobujecie? - do you approve of?
czy byłaby jakaś możliwość? - would there be any possibility?
czy byłby pan tak uprzejmy i powiedział mi - would you be so kind as to tell me
czy byłby pan w stanie powtórzyć ostatnie zdanie? - would you be able to repeat the last sentence?
czy byłbyś w stanie - would you be able to
czy byłoby możliwe? - would it be possible?
czy byłoby w porządku, gdybym? - would it be all right if?
czy byłoby zbyt potoczne powiedzieć? - would it be too informal to say?
czy chce pan powiedzieć, że? - do you mean to say that?
czy chce pani zaczekać? TEL - do you want to wait?
czy chciałaby pani zostawić wiadomość? TEL - would you like to leave a message?
czy ci ludzie oszaleli? - are the fellows mad?
czy ci się to podoba, czy nie - whether you like it or no
czy co? - or what?
czy coś nie gra? - is anything the matter?
czy czwartek byłby odpowiedni? - would Thursday be suitable?
czy denerwuje się pan? - are you nervous about?
czy dobrze idę do centrum? - am I right for the centre?
czy dużo brakuje do tego, żeby? - is it anywhere near?
czy jest jakaś różnica w znaczeniu między? - is there a difference in meaning between?
czy jest pani pewna? - are you certain?
czy jest w ogóle jakakolwiek możliwość? - is there any possibility whatever?
czy jesteś entuzjastą - are you keen on
czy jesteś poważny? - are you serious?
czy jesteś świadomy, że - are you aware that
czy jesteś zajęty - are you engaged
czy jesteś zupełnie pewien? - are you dead certain?
czy jesteśmy odpowiedzialni - is it our responsibility to..
czy jesteśmy zobowiązani do - are we bound to
czy ktoś może mi powiedzieć? - can someone tell me?
czy ktoś mógłby mi powiedzieć - could anyone tell me
czy ktoś odpowiedziałby na pytanie - would someone answer the question
czy ludzie mówią do swojego szefa sir? - do people call their boss sir?
czy ma pan coś przeciw temu, aby? - do you mind if?
czy ma pan jakieś informacje o - do you have any information about
czy ma pani jakieś trudności z? - do you have any difficulties with?
czy mają państwo jakieś sprzeciwy? - do you have any objection?
czy mam grać? - shall I play?
czy mam iść? - shall I go?
czy mam jakiś wybór? - do I have a choice?
czy mam rację mówiąc? - am I right to say?
czy mam rację myśląc, że? - am I right in thinking that?
czy masz jakieś szczególne poglądy co do? - do you have any particular views on?
czy masz jakieś zainteresowania? - do you have any interests?
czy masz jakiś komentarz? - have you got any comments on?
czy masz ochotę przyjść? - would you care to come?
czy miałbyś coś przeciw temu, żebym otworzył okno? - would you mind my opening the window?
czy mogą mi państwo wybaczyć na sekundkę? - can you excue me for a second?
czy mogę ci pomóc w jakiś sposób? - can I possibly help you?
czy mogę ci przypomnieć, aby - can I remind you to
czy mogę ci w czymś pomóc? - can I be of any help to you?
czy mogę cię gdzieś zabrać? - may I take you out?
czy mogę cię zaprosić na - may I invite you to
czy mogę coś powiedzieć? - may I have my say?
czy mogę coś zrobić dla pani? - is there anything I can do for you?
czy mogę mówić z panem Turnerem? TEL - may I speak to Mr. Turner?
czy mogę mu przekazać wiadomość? TEL - can I give him a message?
czy mogę odebrać wiadomość? TEL - may I take a message?
czy mogę pani zaproponować - can I offer you
czy mogę poprosić pani nazwisko i numer? TEL - can I have your name and number, please?
czy mogę poprosić z księgowością? TEL - can I have the accounts department, please?
czy mogę prosić państwa o uwagę? - may I have your attention, please?
czy mogę przedstawić - may I introduce
czy mogę przymierzyć ten sweter? - may I try this pullover on?
czy mogę rzucić okiem na? - can I have a look at?
czy mogę się przedstawić? - may I introduce myself?
czy mogę służyć jakąś pomocą? - may I be of assistance?
czy mogę użyć paper w znaczeniu newspaper? - can I use paper to mean newspaper?
czy mogę w czymś pomóc? - can I be of service?
czy mogę zadać panu pytanie? - may I ask you a question?
czy mogę zapytać - can I ask you
czy mogę zapytać - may I ask
czy mogę zapytać, kto dzwoni? TEL - may I ask who's calling?
czy mogę zapytać o pana nazwisko? - may I ask your name?
czy moglibyśmy wyjaśnić stanowiska w sprawie? - could we clarify the position on?
czy może mi pan powiedzieć - can you tell me please?
czy może mnie pan skierować do - can you direct me to
czy może pan podać swoje nazwisko? TEL - can I have your name, please?
czy może plotę bzdury? - or am I talking nonsense?
czy może przypadkiem pamiętasz - do you by any chance remember
czy możemy wyjaśnić jedną sprawę? - can we get one thing clear?
czy możesz być całkowicie pewien? - can you be completely sure?
czy możesz mi podać? - can you pass me?
czy możesz mi poświęcić kilka minut - can you spare me a few minutes?
czy możesz mi udzielić jakiejś informacji o - can you give me any information about
czy możesz mnie skierować do najbliższej poczty? - can you direct me to the nearest post-office?
czy można na nim polegać? - is he dependable?
czy można na słowo? - can I have a word with you?
czy można powiedzieć? - can you say? can I say?
czy mógłby mi pan powiedzieć - could you tell me
czy mógłby pan potwierdzić - could you confirm that
czy mógłby pan powtórzyć godzinę? - could you repeat the time, please?
czy mógłbym o coś zapytać? - could I ask something?
czy mógłbym prosić o? - might I request?
czy mógłbym prosić o radę? - could I ask for some advice?
czy mógłbym prosić o uwagę? - could I have your attention, please?
czy mógłbym rozmawiać z p. Blanchardem? TEL - could I speak to Mr Blanchard?
czy mógłbym zaproponować kieliszek wina? - could I offer a glass of wine?
czy mógłbym zasugerować? - might I suggest?
czy mógłbyś mi powiedzieć - could you tell me
czy mógłbyś mi wyświadczyć przysługę? - could you do me a favour?
czy mógłbyś może - could you possibly
czy muszę to zrobić teraz? - must I do it now?
czy naprawdę muszę - do I really have to
czy naprawdę potrzeba, abym - do I really need to
czy nie byłoby lepiej? - wouldn't it be better to
czy nie jest konieczne? - isn't it necessary to?
czy nie jest prawdą, że? - isn't it true that
czy nie możemy się od tego wykręcić? - can't we get out of it?
czy nie mylę się mówiąc? - am I right in saying?
czy nie należałoby? - wouldn't it be proper to
czy nie spotkaliśmy się już przedtem? - haven't we met before?
czy niepokoi pana? - are you nervous about?
czy on jest dobry w naprawach komputerów? - is he any good at computer repairs?
czy on się na tym wyznaje? - is he any good?
czy ona ma jakieś pojęcie o? - does she have any idea about?
czy opowiadasz się za? - are you in favour of?
czy orientuje się pan - have you any idea
czy pani się dobrze miewa? - are you well?
czy pani w domu? (do pokojówki) - is your mistress in?
czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem? TEL - do you know when she'll be back?
czy pani zaczeka? TEL - will you hold?
czy pasjonujesz się joggingiem? - are you keen on jogging?
czy podobało ci się? - did you like?
czy podziela pan moje zainteresowania co do? - do you share my interest in?
czy poprawnie jest powiedzieć? - is it correct to say?
czy poradziłby sobie z? - would he manage with?
czy potrzebuje pani pomocy w? - do you need help with?
czy powinienem powiedzieć? - should I say?
czy powinno być drone czy phone? - should it be drone or phone?
czy poznał pan? - have you met?
czy poznałeś Robina? - have you met Robin?
czy przypadkiem - do you happen to
czy przypadkiem pamiętasz - do you happen to remember
czy przypadkiem wie pan - do you happen to know
czy rozważył pan? - have you considered?
czy są jakieś pytania do pana Jonesa? - are there any questions for Mr Jones?
czy są jakieś sprzeciwy? - is there any objection?
czy są jakieś wątpliwości co do? - is there any doubt about?
czy słyszałeś - have you heard
czy sobie uświadamiasz, że, czy zdajesz sobie sprawę, że - do you realize that
czy sprawia ci przyjemność? - do you enjoy
czy tak będzie dobrze? - will that be all right?
czy tak jest, czy nie - whether or no
czy te wyrazy oznaczają to samo? - do these words mean the same thing?
czy to było konieczne? - was it necessary to?
czy to było prawidłowe? - whas that correct?
czy to ci będzie odpowiadać? - will that suit you?
czy to daleko? - is it far?
czy to dobrze (poprawnie)? - is that right?
czy to jakiś problem? - is that a problem?
czy to jasne? - is that clear?
czy to jest dość jasne? - is that reasonably clear?
czy to jest grzeczniej niż? - is it more polite than?
czy to jest naprawdę konieczne? - is it really necessary?
czy to jest właściwa pisownia "malfunctioning"? - is this the right spelling of "malfunctioning"?
czy to ma sens jeśli powiem - does it make sense if I say
czy to możliwe, żeby - can it be that
czy to naprawdę ty? - is that really you?
czy to nie dziwaczne? - isnt' it queer?
czy to odpowiednie słowo? - is that the right word?
czy to oznacza, że - does that mean that
czy to pana pierwsza wizyta w? - is this your first visit to?
czy to prawda, że? - is it true that..?
czy to słowo ma więcej niż jedno znaczenie? - does this word have more than one meaning?
czy to ty? - is that you?
czy to w ogóle możliwe, że - is it at all likely that
czy to ważne? - does it matter?
czy to wszystko? - will that be all?
czy to wydaje się mieć sens? - does that seem to make sense?
czy używa się kid w znaczeniu child? - do you use kid to mean child?
czy właściwie (stosownie) jest powiedzieć? - is it appropriate to say?
czy wolno mi państwu przypomnieć o - may I remind you about
czy wolno mi poprosić o chwilę uwagi? - may I have your attention for a moment, please?
czy wolno mi prosić o uwagę? - may I have your attention, please?
czy wolno mi się przedstawić - may I introduce myself
czy wszystko (z tobą) w porządku? - are you all right?
czy wyraziłem się jasno? - have I made myself clear?
czy wyrażam się jasno? - am I making myself clear? do I make myself clear?
czy zechce mnie pan poprawić? - will you correct me please?
czy zechce mnie pani poprawić, jeśli zrobię błąd? - will you correct me if I make a mistake, please?
czy zechce pan? czy będzie pan łaskaw? - would you mind?
czy zechciałby go pan powiadomić, że dzwoniłem? TEL - would you let him know that I called?
czy zechciałby pan - would you mind
czy zechciałby pan powtórzyć co pan powiedział? - would you repeat what you said?
czy zechciałby pan powtórzyć ostatnią liczbę? - would you mind repeating the last number, please?
czy zechciałby pan przyłączyć się do nas na obiad wieczorem? - would you care to join us for dinner tonight?
czy zechciałbyś - would you please
czyja (teraz) kolej? - whose turn is it?
czym mogę służyć? - can I help you? may I help you?
czym mogę służyć? w czym mogę pomóc? - can I help you?
czynić cuda, dokonywać cudów, działać cuda - to work wonders
czyste szaleństwo - simple madness
czysty przypadek - mere accident
czyż czas nie leci! - doesn't time fly!
czyż to nie zaskakujące? - isn't that surprising?
czyżbym pana nie prosił o - didn't I ask you to
ćwierćwiecze - a quarter of a century
dać przykład - to give an example
dać wyraz czemuś - give expression to sth
dać wyraźnie do zrozumienia, że - to make it clear that
daj przykład - give an example
dajmy już temu spokój - skip it
dalece bardziej - by far more
dalece, znacznie bardziej - by far
dalej! - go on!
dalej, dawaj! - come on!
dalej; w dalszym ciągu (tekstu) - farther on
dalej; w większym oddaleniu - farther off
daleki jestem od - far be it from me to
daleki od prawdy - wide of the truth
dalekie podobieństwo - a distant likeness
daleko - a long way off
daleko; hen - far away
daleko od - a long distance from
daleko od - wide of
daleko od domu - far from home
daleko stąd - miles away
daleko w tyle - far back
daleko z tyłu - far behind
dalekosiężny - far-reaching
dałbym ci pięćdziesiąt lat - I should guess your age at fifty
dałoby radę? jest jakaś szansa? - any chance?
dano mu do zrozumienia - he was given to understand
dany; wymieniony; wspomniany; o którym mowa - in question
data urodzenia - date of birth
dawać dobry przykład - to set a good example
dawać poczucie bezpieczeństwa - to give a sense of security
dawać sposobność, okazję - to give the opportunity of
dawaj jeszcze raz - come again
dawne czasy - faraway times
dawniej - in former days
dawniej - in the old days
dawno miniony - long-ago
dawno się nie widzieliśmy - long time no see
dawno temu - a long time ago
days ostatnio; obecnie; teraz - these
decyzja należy do pana - the decision is yours
definitywnie? - definitely?
delikatnie mówiąc, mówiąc łagodnie - to put it mildly
denerwujące, irytujące - irritating
denerwuje mnie (sprawa) - I'm nervous about
dla dobra - for the good of
dla mnie nie, dziękuję - not for me, thank you
dla odmiany - for a change
dla ścisłości - to be precise
dla wyrównania; tytułem wyrównania - in satisfaction of
dla żartu; dla śmiechu - for fun
dlaczego miałoby mnie to obchodzić? - why should I care?
dlaczego tak jest, że - why is it that
dlaczegoż to? - why's that?
dlatego, z tej przyczyny - therefore
długo - a long while
długo; dużo czasu - a long time
długo nie zabawię - I won't be long
długo po - long after
długo potrwać - take long
długo trwa zanim; trzeba wiele czasu, żeby - it takes long to
długoterminowy - long-term
długotrwały - of long continuance
długowieczny - long-lived
do czego oni zmierzają? - what are they playing at?
do czego to doprowadzi? - what are things coming to?
do czego to wszystko?; czemu to wszystko służy? - what's it all for?
do czego to wszystko doprowadzi? co z tego wszystkiego wyniknie? - how will it all end?
do czego zmierzasz? - what are you driving at?
do diabła - damn
do dzisiaj - to this day
do góry i na dół - up and down
do grobowej deski - for ever and a day
do grobowej deski, do śmierci - till death
do jutra - by tomorrow
do jutra! - see you tomorrow!
do jutra (do zobaczenia) - see you tomorrow
do kiedy najpóźniej? - by when?
do końca - to the end
do licha - blast
do licha! - damn!
do licha z tym obrazkiem! - dash this picture!
do miasta; do śródmieścia; w śródmieściu - up town
do niczego; nic niewart - good for nothing
do niedawna - until recently
do ostatka - till the last
do ostatka - to the last
do ostatniego tchu - to the last gasp
do pewnego stopnia - to some extent, to some degree
do południa - till noon
do przesady - to a fault
do przyjęcia - acceptable
do samego dna; aż do dna - down to the bottom
do samego końca - to the very end
do syta - to repletion
do szpiku kości - to the bone
do tego czasu - by that time
do tego czasu - till then
do tego się to sprowadza - this is what it comes down
do tego stopnia - thus far
do tej pory; jak dotąd; dotychczas - so far
do trzech razy sztuka - third time lucky
do upadłego; do ostatka - to the bitter end
do usług! - at your service!
do widzenia! - see you!
do widzenia! do zobaczenia! to na razie! - so long!
do woli - at pleasure
do wyboru; dowolnie - at choice
do zobaczenia o siódmej - see you at seven
do zobaczenia wkrótce - see you soon
dobra (dobrze) - yeah
dobra, lepiej w drogę - well, better be going
dobra rada - a word of advice
dobra robota - well done
dobre 50 funtów - a good L50
dobre dwa kilometry - two long kilometres
dobre kontakty, dobre powiązania, dobre znajomości - good connexions
dobre trzy godziny - fully three hours
dobrej zabawy - have fun
dobry Boże - good God
dobry początek - a good beginning
dobry pomysł, co? (no nie? prawda?) - a good idea, what?
dobry uczynek - a good deed
dobry widok - a good view
(dobry) wieczór! - evening!
dobry wieczór - good evening
dobrze będzie - it'll be good to
dobrze będzie, jeśli (ja) - I'll be doing well if
dobrze ci się śmiać, ale - it's all very well for you to laugh, but
dobrze cię widzieć - good to see you
dobrze pomyślane - good thinking
dobrze się czujesz? - feeling all right?
dobrze się przyjrzyj - take a good look at
dobrze się zapowiadać, wyglądać obiecująco - look hopeful
dobrze, w porządku - all right
dobrze wiem - I know well enough
dobrze zanim, dobrze przed - well before
dobrze zgadnąć - guess right
doceniłbym to, gdyby - I would appreciate it if
dojść do jakiejś konkluzji - to reach a conclusion
dojść do porozumienia - enter into an agreement
dojść do przekonania, że - come to believe
dojść do wniosku - arrive at a conclusion
dojść do wniosku - come to a conclusion
dokąd? do kiedy? - till when?
dokładnie pamiętam - I distinctly remember
dokładnie rok temu - this time last year
dokładnie sobie przypominam - I distinctly recall
dokładnie; szczegółowo; wyczerpująco - with full particulars
dokładnie tak - exactly
dokładnie tak - precisely
dokładnie taki sam - exactly the same
dokładnie w tym momencie - at that precise moment
dokładny co do milimetra, o włos - exact to a hair; exact to a hair-line
dokonać agresji - to commit aggression
dokończenie nastąpi - to be concluded
domu - from home z
doniosłe sprawy - matters of import
donoszę, że - it gives me pain to tell you that
dookoła; naokoło - all round
dookoła; naokoło - round about
dopiero co; świeżo; ledwo - only just
dopiero gdy; nie wcześniej aż - not before
dopiero teraz! - it's about time!
dopiero wczoraj; nie dalej jak wczoraj - only yesterday
doprawdy - in truth
doprawdy - really
doprawdy muszę wyrazić swój podziw dla - I really must express my admiration for
doprawdy nie - not really
doprawdy nie wiem, jak dziękować - I really can't thank you enough
doprawdy przeszła pani sama siebie z tym deserem - you really have surpassed yourself with this dessert
doprawdy to nie ma żadnego znaczenia - it's really of no importance
doprowadzić coś do absurdu - to bring sth to an absurdity
dorosły - grown up
dosadnie - in round terms
dosięgnąć - to reach
doskonale - perfectly
doskonale, świetnie - fine
doskonale wiem o tym - I know it perfectly well
doskonały powód - an excellent reason
dosłownie; w całej rozciągłości; szczegółowo; co do joty - to the letter
dostać nową pracę - to get a new job
dostaję bzika na punkcie - I get wild about
dostarczyć alibi - to provide an alibi
dostateczny powód - sufficient reason
dostateczny powód - sufficient reason
dostępny dla wszystkich - available to all
dostrzegam twój punkt widzenia, ale - I see your point, but
dosyć słów - enough said
dosyć z, dość z, starczy - enough with
doszło do mnie, że - it came to my hearing that
doszło do mojej wiadomości - it came to my knowledge
dość daleko; w znacznym oddaleniu - a good distance off
dość dawno temu - a considerable long time ago
dość długo - quite a long time
dość długo - quite a while
dość długo, dobrą chwilę - a good while
dość powiedzieć - suffice to say
dość powiedzieć, że - suffice it to say that
dość w porządku - pretty fair
dość wcześnie, jeszcze przed czasem - in plenty of time
dotąd; dotychczas - till now
dotąd; dotychczas - until now
dotąd; dotychczas - up to now
dotrzeć do sedna rzeczy - get down to facts
dotrzymać towarzystwa - to keep company
dotychczas - up to the present
dowolna ilość - any number of
dowolnie; bez ograniczenia - without limit
dowolnie; zależnie od czyjegoś widzimisię; ile się podoba - at will
dowód tożsamości - means of identification
drogą konkursową - by open competition
drugi pod względem jakości - second best
drugi skręt w lewo - the second turning to the left
drugie tyle - as many more
drugiej kategorii; w gorszym gatunku - second-class
drugorzędny - of the second rank
drugorzędny; kiepski - second-rate
drzwi wyjściowe - the exit door
dumny z - proud of
duszą i sercem - heart and soul
dużo wcześniej - long before
dużo; wiele; wielu - a lot
duży ruch - a lot of traffic
dwa piętra wyżej - two floors up
dwa razy tyle - twice that much
dwa razy w tygodniu - twice a week
dworzec centralny - the central station
dwudziestego drugiego lipca - on the twenty second of June
działać jak balsam - to act as a balm for
dziecinnie łatwe - dead easy
(dzień) dobry! - morning!
dzień po dniu; dzień w dzień; codziennie - day after day
dzień przed - the day before
dzień w dzień - day after day
dzień w dzień - every single day
dzień w dzień; z każdym dniem - day by day
dzień, w którym - the day when
dziesięć kilometrów od Warszawy - ten kilometres out of Warsaw
dziewczyna dwudziestoletnia; kociak - sweet-and-twenty
dziewięć razy na dziesięć - nine times out of ten
dzięki - thanks
dzięki Bogu - thank God
dzięki Bogu za to - thank goodness for that
dzięki niebiosom! - thank heavens!
dzięki pańskiej (twojej) uprzejmości - through your kindness
dziękuję i wzajemnie - thank you and the same to you
dziękuję, to zbyteczne - don't trouble, thanks
dzisiejszy; współczesny - latter-day
dzwonić po taksówkę - to telephone for the taxi
dzwonię na prośbę pani Janowskiej TEL - I'm calling on behalf of Mrs Janowska
dzwonię w sprawie ogłoszenia TEL - I'm calling about the advertisment
ekstra; super; kolosalny - super-duper
fajna kurtka - nice jacket
fajnie, świetnie - fine
faktem jest, że - the fact remains that
faktycznie - in fact
faktycznie rzecz biorąc, w istocie rzeczy - as a matter of fact
faktycznie? to fakt? - is that a fact?
faktycznie; w rzeczywistości - indeed
falami - in waves
fałszywy alarm - a false alarm/alert
feralna trzynastka - devil's dozen
fragmenty; urywki; kawałki - bits and pieces
gadatliwy - long-tongued
gawędziarski - shaggy-dog
gdy to się zdarza, gdy to następuje - when this happens
gdyby nadarzyła się sposobność - should the occasion arise
gdyby przypadkiem - if peradventure
gdyby spojrzenie mogło zabijać - if looks could kill
gdyby tak ktoś powiedział mi - I wish someone would tell me
gdyby tylko; gdyby tak - if only
gdybym był na pańskim miejscu - if I were in your position
gdybym mógł państwu przeszkodzić na sekundkę - if I could disturb you for a second, please
gdybym tak znał szczęśliwe liczby - I wish I knew the lucky numbers
gdybym tylko wiedział - if only I knew
gdybym wiedział - if I knew
gdybyś mnie zapytał - If you ask me
gdybyś się z nim widział - should you see him
gdybyście mnie zapytali - if you ask me
gdybyście mnie zapytali o zdanie - if you ask me
gdzie indziej - somewhere else
gdzie mam cię podrzucić? - where shall I drop you?
gdzie pada akcent w tym słowie? - where is the stress in this word?
gdzie się przesiąść do? - where to change for?
gdzie się zatrzymałeś? gdzie przebywasz? - where are you staying?
gdzie właściwie; gdzież - where in the world
gdzieniegdzie - in places
gdzieś tutaj - just about
gdzieś w 1993 roku - sometime in 1993
gdzieś w pobliżu; gdzieś obok - somewhere about
generalizując - generalizing
gęsiego - in Indian file
gęsty ruch - dense traffic
gładki jak aksamit - as smooth as velvet
głęboko w; daleko w głąb - far into
głęboko wierzę, że, jestem przeświadczony, że - I'm confident
głowa do góry! - take heart!
głową naprzód - head first
głową naprzód - head foremost
głównie, w głównej mierze - mainly
główny powód - the main reason
głównym powodem jest to, że - the main reason is that
głupie wymówki - silly excuses
gniewne spojrzenie - a look of anger
gniewnym tonem - in an angry tone
godny uwagi - worthy of remark
godzina drogi piechotą - an hour's walking distance
godzina zero - zero hour
godzinami - hours on end
godziny szczytu - peak hours
gorszy niż kiedykolwiek - worse than ever
gorszy niż zwykle - below par
gorzej niż kiedykolwiek - worse than ever
gorzka prawda; słowa prawdy - home truth (truths)
gotów? - are you right?
gotów jestem - I am ready to
gotów jestem; chętnie bym - I am ready to
górny pokład - the upper deck
gra słów - word-play
gra słów; kalambur - a play upon words
grać na bębnie - to play a drum
grać na zwłokę - play for time
graniczyć z absurdem - to verge on the absurd
gratulacje - congratulations
grubiaństwa; przekleństwa - bad (strong) language
grubo się mylisz; jesteś w wielkim błędzie - you are entirely mistaken
gruntownie - down to the ground
gruntownie; do szpiku kości - to the backbone
grzech byłoby się skarżyć, nie mogę narzekać - musn't grumble
gwara złodziejska; gryps - thieves' Latin
halo, czy to 8285589? - hello, is that 8285589?
hej, John! - hey, John!
hej ty! - hey! you!
hej, ty tam! - hey! you there!
hiobowa wieść - Job's news
hipoteza robocza - a working hypothesis
historia po prostu mnie nudzi - history just bores me
honorowe miejsce - place of honour
hurra! - hooray!
i co ciekawe; i dość nieoczekiwanie - curiously enough
i co jeszcze? - and what else?
i co odpowiedziałeś? - and what did you answer?
i co tam jeszcze - and what not
i, co ważniejsze - and more important
i diabeł wie, co tam jeszcze; i temu podobne - and not what
i dziwna rzecz; i o dziwo - and strange to say
i końcowe pytanie - and the final question
i kto by pomyślał! - who'd have thought!
i licho wie, co jeszcze; i co tam jeszcze - and what not
i na tym koniec - and there's an end of it
i nie ma co do tego cienia wątpliwości? - and there isn't a shadow of doubt about that?
i noc - the clock round
i oto dlaczego; oto dlatego - and that's why
i oto masz - here you go
i po co to? - what use is that?
i tak dalej - and so forth
i tak dalej - and so on
i tak dalej; i nie wiem co jeszcze; i wszystko to - and all that
i tak, i nie - yes and no
i to wszystko - that's all
i tym podobne - and the like
i tym podobne rzeczy - and the like
i wszystkie inne sprawy; i wszystko to; i tym podobne - and all that
idealnie tak - spot on
idę! - I'm coming!
idź aż do tego budynku - go as far as that building
idź prosto - go straight on
idź tam, ale szybko! - go there but fast!
idź wzdłuż tej ulicy - go along this street
ile chcesz - as much as you please
ile (jak długo) to zabierze? - how long does it take?
ile kosztuje? - how much is?
Ile to ma długości? - how long is it?
Ile to ma głębokości? - how deep is it?
Ile to ma grubości? - how thick is it?
Ile to ma wysokości? - how high is it?
Ile to ma wysokości? - how tall is it?
Ile to waży? - how much does it weigh?
im mniej słów na ten temat, tym lepiej - the less said the better
im mniej, tym lepiej - the less, the better
im wcześniej, tym lepiej - the sooner the better
inaczej - in another way
inaczej; innym sposobem - in a different manner
inni mówią, że - other people say that
innym razem - another time
innymi słowy; inaczej mówiąc - in other words
istnieją wszelkie możliwości - there is every possibility
istnieją wszelkie przesłanki - there is every chance
istnieje prawdopodobieństwo, że; prawdopodobnie - the probability is that
iść na barykady - to man barricades
iść piechotą - to go on foot
iść za przykładem - to follow sb's example
ja bym radził - I'd advice to
ja bym zalecał - I would recommend
ja nie kwestionuję - I don't question
ja pana znam - I know you
ja tego nie mówiłem - I didn't say so
ja to mam pecha - just my luck
jadą na tym samym wózku - they are in the same boat
jak - like
jak amen w pacierzu - sure as eggs is eggs
jak automat - like a robot
jak bądź - anyhow
jak by to ująć? jakbym to mógł ująć? - how can I put this?
jak chcecie - just as you like
jak ci leci? - how are you getting on?
jak ci się powodzi? - how are you going on?
jak ci się wiedzie? jak cię życie traktuje? - how's life treating you?
jak ci to wygląda? - how does it look to you?
jak dalece; do jakiego stopnia - to what degree
jak daleko? dokąd? jak dalece? do jakiego stopnia? - how far?
jak długo - as long as
jak długo - so long as
jak długo żyję, odkąd żyję - in all my born days
jak do diabła (do cholery) .. .? - how the hell (heck)?
jak do licha. ..? jakże? - how on earth.. .?
jak do licha.. .? jakże. ..? - how in the world?
jak dostać się do - how to get to
jak dotąd; dotychczas - thus far
jak dotąd; dotychczas; na razie - as yet
jak gdyby wszystko wiedział - like he knows everything
jak grom z jasnego nieba - out of the blue
jak idiota - like an idiot
jak idzie? - how goes it?
jak jeden mąż - like one man
jak jest po angielsku? - what is the English for.. .?
jak leci? - how's it going?
jak leci? jak sprawy? - how are things?
jak ma na imię? - what's her name?
jak mam się do pana zwracać? - how shall I call you?
jak mam to rozwiązać? - how do I sort this out?
jak miło was zobaczyć - how nice to see you
jak mogę to najlepiej objaśnić? - how can I best explain this?
jak mogę to wyrazić? - how can I put this?
jak mogę to wytłumaczyć? - how can I explain this?
jak mogę was namówić? - how can I persuade you to?
jak można inaczej powiedzieć good bye? jaki jest inny sposób na powiedzenie good bye? - what is another way of saying good bye?
jak mówicie to po angielsku? - how do you say that in English?
jak mówiłem; jak powiedziałem - like I said
jak najprędzej - at the earliest possible moment
jak najprędzej, w najwcześniejszej możliwej chwili - at the earliest possible moment
jak najspieszniej; nie tracąc ani chwili - with all speed
jak najspieszniej, z pełną szybkością - with all speed
jak najszczerzej - in all honesty
jak najszybciej - as quick as you can
jak najszybciej możesz, jak możesz najszybciej - as quick as you can
jak najszybciej, z całą szybkością - with all speed
jak najwcześniej - as soon as possible
jak następuje - as follows
jak następuje; w następujących słowach; następująco - as follows
jak nazwisko, proszę? kogo mam zameldować? - who shall I say?
jak nazywa się? jak nazywasz? - what do you call?
jak nowy - as good as new
jak odebrał pan konferencję? - how did you find the conference?
jak odnosisz się do? - how do you react on?
jak okiem sięgnąć - as far as the eye can reach
jak okropnie! - how awfull!
jak opowiadają - as the story runs
jak pan widzi? - how do you view?
jak pan zareagował? - how did you react?
jak rozum, rozsądek nakazywał - as reason was
jak się dzisiaj czujesz? - how are you feeling today?
jak się masz? - how are you?
jak się masz? jak ci się powodzi? jak ci idzie? - how are you getting on? (along)
jak się mówi "law"? - how do you say "law"?
jak się okazało - as it turned out
jak się pan czuje? - how are you feeling?
jak się pan nazywa? - what's your name?
jak się pisze "asynchronous"? - how do you spell "asynchronous"?
jak się to wymawia? - how do you pronounce that?
jak się trzymasz? - how are you keeping?
jak się wymawia to nazwisko? - how do you pronounce this name?
jak szalony - like crazy
jak śmiesz (pan śmie)? - how dare you?
jak tam leci u ciebie? - how it's going with you?
jak tam sprawy? jak tam wszystko? - how's everything?
jak to było z nim - as in his case
jak to, jak takie - like it
jak to, jak tutaj, tak jak to - like this
jak to? jakim cudem? - how so?
jak to ładnie z twojej strony; jakiś ty dobry - how kind of you
jak to się nazywa? - what is it called?
jak to się stało? - how come?
jak to się stało, że (ty) - how did you come to
jak to wygląda? - what does it look like?
jak trzeba (jak należy) - properly
jak twoja rodzina? - how is your family?
jak ty to rozumiesz? co ty na to? - what do you make of this?
jak tylko, skoro tylko - once
jak u licha - how on earth
jak w domu? - how are things at home?
jak widzisz tę sprawę? - how do you see this thing?
jak wnioskuję - I gather
jak wyglądam? - how do I look?
jak z bicza strzelił - in no time
jak zawsze - as always
jak zły szeląg - like a bad shilling
jak zwykle - as usual
jak żona? - how is your wife?
jak życie? - how's life?
jaka była jej reakcja? - what was her reaction?
jaka byłaby twoja rada? - what would your advice be?
jaka jest twoja opinia co do? - what's your opinion of?
jaka szkoda! - what a pity!
jaka szkoda - what a pity
jaki jest poprawny sposób? - what is the correct way to?
jaki jest twój stosunek do? - what is your attitude towards?
jaki jest wyraz na opisanie? - what is the word to describe?
jaki sens mówić takie rzeczy? - what's the sense of saying such things?
jaki w tym sens, co to da - what's the use of it
jakie jest inne słowo na cinema? - what is another word for cinema?
jakie jest pana nazwisko? - what is your surname?
jakie jest pana zdanie - what's your opinion of (about)
jakie jest przeciwieństwo (antonim) appropriate? - what is the opposite of appropriate?
jakie masz życzenie? - what's your wish?
jakie masz życzenie? - what's your wish?
jakie miałby pan preferencje? - what would be your preference?
jakie są pani zainteresowania? - what are your interests?
jakie są pańskie poglądy co do? - what are your views on?
jakie są twoje odczucia co do? - what are your feelings about?
jakie są twoje odczucia co do? - what do you feel about
jakie są twoje wrażenia z - what are your impressions from (of)
jakie straszne - how terrible
jakie śliczne! - how lovely!
jakie to jest duże? - what size is it?
jakie to jest szerokie? He to ma szerokości? - how wide is it?
jakie to wkurzające! - how infuriating!
jakie to zrobiło na tobie wrażenie? - how did that impress you?
jakie wieści? co tam ostatnio? - what's the latest?
jakiego słowa używa się na oznaczenie? jakie jest słowo na? - what is the word for?
jakieś 10 lat temu - some ten years ago
jakieś dwa miesiące; kwestia dwóch miesięcy - a matter of two month
jakieś dwadzieścia kilometrów - some twenty kilometres
jakieś pięć minut - five minutes or so
jakieś pytania? - any questions?
jakieś zastrzeżenia? - any objection?
jakież to ciekawe - how interesting
jakież to nudne - how boring
jakież to nudne! - how dull!
jakież to straszne - how awfull
jakież to wstrętne! - how appalling!
jakim cudem to zrobię? - how can I possibly do that?
jakiś czas temu; przed niejakim czasem - a while ago
jakiś pan dzwonił - a gentleman has called
jakiś powód, aby? - any reason?
jakiś rodzaj - some sort of
jakiś ty dobry! - how kind you are!
jako niespodzianka - as a surprise
jako ostatnia deska ratunku - as a last resort
jako taki - as such
jako tako - so so
jakoś ciągnę, jakoś żyję - surviving
jakoś mi leci - I'm jogging along
jakoś, w jakiś sposób - somehow
jakoś żyję, ciągle żyję - still alive
jakże się cieszę na - looking forward to
jaskrawe przeciwieństwo - sharp contrast
jasne jak słońce - as clear as day (noonday)
jasne! oczywiście! - sure!
jasne, że umiem to zrobić - sure I can do it
jawnie; otwarcie - in profession
jechać jak rakieta - go like a bomb
jeden aspekt - one aspect
jeden i ten sam; dokładnie ten sam - one and the same
jeden na milion - one of a million
jeden na raz - one at a time
jeden na trzech - one in three
jeden na tysiąc - one in a thousand
jeden po drugim - one after the other
jeden przy drugim; obok siebie; ramię przy ramieniu - side by side
jeden spośród dziesięciu - one out of ten
jeden z tych feralnych dni; pechowy dzień - one of those days
jednakże - however
jedną ręką - with one hand
jedno z dwojga - one of two things
jednokierunkowy - one-way
jednoroczne dziecko - a child of one
jednym pociągnięciem - in a stroke
jednym słowem - in one word
jednym słowem więc - in a word then
jednym susem - at a bound
jednym tchem - in one breath
jedyna szansa, okazja; być albo nie być - do or die
jedyne pocieszenie - the only consolation
jedynie, tylko, zaledwie - merely
jego dni są policzone - his days are numbered
jego pierwsza reakcja na - his first reaction to
jej własne słowa - her exact words
jest absolutnie konieczne - it is absolutely necessary
jest bardziej niż prawdopodobne, że - it's more than likely that
jest bardziej poprawnie - it's more correct
jest bardzo wątpliwe - it's very doubtful
jest blisko osiemdziesiątki (wiek) - he's near on eighty
jest całkiem pewne, że - it's quite certain
jest coraz mniej czasu - time is getting short
jest coś w tym co mówisz, ale - there's something in what you say, but
jest czymś, co mnie bardzo zajmuje - is what grabs me
jest dobrze wiedzieć - it's good to know
jest jak za dawnych czasów - it's just like old times
jest jeden tuż za rogiem - there is one just round the corner
jest jeszcze coś? - is there anything further?
jest koniecznością - is a necessity
jest mi niezmiernie miło - I'm delighted
jest mi niezmiernie miło - I'm really delighted
jest mi niezmiernie przykro - I'm extremely sorry
jest mi to obojętne - I don't care
jest moim obowiązkiem - it is my duty to
jest moim zamiarem - it is my intention
jest niedobrze - things aren't going well
jest niewielka szansa, że - there's little hope that
jest obowiązkowe - is obligatory
jest pan na niewłaściwej ulicy - you've got the wrong street
jest pan serdecznie zaproszony do udziału w przyjęciu - you are cordially invited to attend a reception
jest pani niezwykle uprzejma - you are most kind
jest powodem do niepokoju - is cause for anxiety
jest późno - it's late
jest raczej wykluczone, że - it's rather out of the question that
jest rzeczą niemożliwą by - there is no possibility of
jest rzeczą niewłaściwą - it's wrong to
jest skończonym idiotą - he's a right idiot
jest straszna pogoda - it's awful weather
jest szansa, że (jest prawdopodobne) - chances are
jest trochę prawdy w tym co mówisz - there's some truth in what you say
jest usprawiedliwiony - is justified
jest wielce nieprawdopodobne - it's extremely unlikely
jest wielkim rozczarowaniem - is a great disappointment
jest wrakiem człowieka - he's a wreck
jest wskazane, pożądane - it is to be desired
jest wszystkim, co mam - she's is all I have
jest za darmo - it's free
jest złożony z dwóch części - is made up of two parts
jest znacznie lepiej - it's much better
jest znacznie lepiej - it's much better to
jest związany z - is connected with
jestem absolutnie przekonany - I'm absolutely convinced
jestem bardzo optymistycznie nastawiony co do - I'm very optimistic as to (about)
jestem bardzo wdzięczny - I'm very grateful
jestem bardzo wdzięczny - many thanks
jestem bardzo zadowolony z - I'm very pleased about
jestem bardzo zaniepokojony, że - I'm very concerned
jestem bardzo zobowiązany - I'm much obliged
jestem bezradny - I'm hopeless
jestem całkiem pewien - I'm quite positive
jestem całkiem przekonany, że - I'm quite certain
jestem ci bardzo zobowiązany - I'm very much obliged to you
jestem ciekaw - I'm curious
jestem do pańskiej dyspozycji - I am at your service
jestem do usług; proszę mną rozporządzać - yours to command; I'm at your command
jestem dokładnie tego samego zdania - I'm of exactly the same opinion
jestem dopiero początkujący - I'm only a beginner
jestem dość dobry w - I'm pretty good at
jestem dość pewien - I'm fairly sure
jestem doświadczonym dziennikarzem - I'm an expert journalist
jestem dziennikarzem w - I'm a journalist in
jestem głęboko przekonany, że - I'm deeply convinced that
jestem głęboko wdzięczny - I'm deeply grateful
jestem gotów - I'm ready
jestem Jan Kowalski - I'm Jan Kowalski
jestem niezadowolony - I'm displeased
jestem od niego 5 lat starszy - I am his senior by 5 years
jestem ogromnie wdzięczny (komuś) - I'm immensely grateful (to sb)
jestem państwu wielce zobowiązany - I'm much obliged to you
jestem pełen entuzjamu - I'm very enthusiastic
jestem pewien - I'm sure
jestem pewien na sto procent - I'm a hundred per cent certain
jestem przeciw temu - I'm against it
jestem przerażony - I'm frightened; I'm scared
jestem przyzwyczajony do - I am used to
jestem raczej rozczarowany - I'm rather disappointed
jestem rozczarowany - I'm disappointed
jestem skłonny, jestem chętny - I'm willling to
jestem szczęśliwy (zachwycony), że pana poznałem - delighted to meet you
jestem tego samego zdania - I am of the same opinion
jestem tutaj - I'm here
jestem tutaj obcy - I am a stranger here
jestem w pełni przekonany - I have every confidence
jestem w pełni przygotowany na - I'm quite prepared to
jestem wielce ciekaw - I'm most curious to know
jestem wielkim fanem - I'm a big fan of
jestem wstrząśnięty - I'm shocked
jestem z powrotem, wróciłem - I'm back
jestem za - I'm for
jestem za tym - I am for it
jestem zafascynowany - I'm fascinated
jestem załamany - I'm gutted
jestem zaskoczony - I'm surprised
jestem zaszczycony mogąc pana poznać - I'm delighted to meet you
jestem zdania, że - I'm of the opinion that
jestem zdecydowany - my mind is set
jestem zdumiony - I'm astonished
jestem zobligowany, aby nie - I'm obliged not to
jestem zobowiązany - I'm obliged to
jesteś beznadziejny - you are hopeless
jesteś bliski prawdy - you are about right
jesteś ostatnią osobą, którą spodziewałem się tutaj spotkać - you are the last person I expected to meet here
jesteś pewien? - are you sure?
jesteś rozczarowany? - are you disappointed?
jesteś tam jeszcze? - are you still there?
jesteś zadowolony? - are you pleased?
jesteś zupełnie pewien? - are you quite sure?
jesteście głusi? - are you deaf?
jesteśmy sami - we are alone
jeszcze coś - another thing
jeszcze gdzieś; gdzie indziej - anywhere else
jeszcze jest czas - there's yet time
jeszcze kilka - a few more
jeszcze nie teraz; jeszcze nie w tej chwili - not just yet
jeszcze nigdy; nigdy dotąd - never yet
jeszcze raz - once more
jeszcze raz, a - one more time and
jeszcze raz tyle - as many again
jeszcze raz tyle; drugie tyle - as much again
jeszcze raz; znowu - over again
jeszcze trochę - a bit more
jeszcze trochę, kilka - any more
jeśli będziesz miał szczęście - if you're lucky
jeśli chodzi o, co do, co się tyczy - as for
jeśli chodzi o; gdy przychodzi do - when it comes to
jeśli chodzi o, mówiąc o - talking to
jeśli ci nie robi różnicy, jeśli jest ci wszystko jedno - if it's all the same to you
jeśli dobrze chwyciłem - if I've got it right
jeśli dobrze chwytam to, co masz na myśli - if I take your meaning rightly
jeśli dobrze odebrałem - if I've got the picture
jeśli dobrze pamiętam - if I remember correctly
jeśli dobrze rozumiem - if I understand right
jeśli dobrze śledziłem (co mówisz) - if I follow you rightly
jeśli dobrze zrozumiałem - if I've understood right
jeśli jest spełniony pewien warunek - if a certain condition is met
jeśli kiedykolwiek będziesz w Polsce, wpadnij do mnie - if you ever are in Poland, look me up
jeśli masz ochotę - if you like
jeśli mi wolno pana poprawić - if I may correct you
jeśli mnie pamięć nie zawodzi - if my memory serves me right
jeśli mogę być szczery - if I may be candid
jeśli mogę tak powiedzieć - if I may say so
jeśli mogę to wyrazić inaczej - if I can rephrase that
jeśli moglibyśmy teraz przejść do - if we could move on now to
jeśli mowa o, mówiąc o - speaking of
jeśli mógłbym wyjaśnić - if I could explain
jeśli nalegasz; jeśli koniecznie chcesz - if you insist
jeśli naprawdę musisz wiedzieć - if you really must know
jeśli nie... to w takim razie - if not... then
jeśli o mnie chodzi - as far as I'm concerned
jeśli o mnie chodzi - for all I care
jeśli o mnie chodzi - for aught I care
jeśli o mnie chodzi - if you ask me
jeśli o mnie chodzi; co do mnie - as far as I am concerned
jeśli o to chodzi; zresztą; a poza tym - for the matter of that
jeśli pan rozumie, o co mi chodzi - if you see what I mean
jeśli poprawnie was rozumiem - if I understand you correctly
jeśli porównasz - if you compare
jeśli posłuchacie mojej rady - if you follow my advice
jeśli pozwolisz; jeśli nie masz nic przeciwko temu - if you don't mind
jeśli przypadkowo; o ile przypadkiem - if by any possibility
jeśli rozumiecie, co mam na myśli - if you take my point
jeśli się nie mylę - if I'm not mistaken
jeśli to w ogóle możliwe - if it is all possible
jeśli trzeba - if necessary
jeśli w ogóle, jeśli kiedykolwiek - if ever
jeśli wolno - if I may
jeśli wolno mi coś zasugerować - if I may make a suggestion
jeśli wolno mi tak powiedzieć - if I may say so
jeśli wszystko będzie w porządku - all being well
jeździć przez całą noc - to run all night
jeżeli cokolwiek; o ile w ogóle coś - if anything
jeżeli go przypadkowo spotkasz - if you chance to meet him
jeżeli to jest możliwe - if possible
jeżeli to nie sprawi kłopotu - if not inconvenient
jeżeli w ogóle; o ile w ogóle - if at all
jutro rano - tomorrow morning
jutro w nocy; jutra wieczorem - tomorrow night
jutro znowu będzie dzień - tomorrow is another day
już czas, aby - it's about time that
już czas na mnie - it's time for me to go
już czas na mnie - it's time for me to leave; it's time I left
już; do tego czasu - by now
już dość wcześnie; wkrótce; niebawem - at an early date
już najwyższy czas - it's high time
już nie; dłużej nie; więcej nie - no longer
już nie; dłużej nie; więcej nie - not any longer
już nie; dłużej nie; więcej nie - not longer
już niedługo - not long till
już od dawna go nie widziałem - it is a long time since I last saw him
już od dawna nie; dawno temu - it is a long time since
już od tego czasu - ever after (since)
już od tego dnia - from that very day
już pora - it's about time
już pora aby - it's about time that
już prawie to miałem - I've nearly got it
już przedtem - before then
już przedtem - before this
już spadam - I'm off now
już to słyszałem - I've heard that tale
już w maju - as early as May
już w moich latach chłopięcych - way back in my boyhood
już; w tej chwili - right now
już wiem, co miałem (zamierzałem) powiedzieć - I know what I meant to say
kalendarz gregoriański; według kalendarza gregoriańskiego - New Style
kalendarz juliański; według kalendarza juliańskiego - Old Style
kapitalnie! - smashing!
kapujesz? - get it?
kapujesz o co mi chodzi? łapiesz istotę sprawy? - do you get the point?
każda minuta się liczy - every minute counts
każdy bez wyjątku - each and every
każdy bez wyjątku; każdy z osobna i wszyscy razem - each and all
każdy ma swój osobisty pogląd - each has his several point of view
każdy, tylko nie; każdy oprócz - anybody but
każdy tylko nie on! - everybody but not him!
kiedy będzie z powrotem? TEL - when will he be back?
kiedy byłem młody - in my younger days
kiedy byłem młody; za młodu - in my young days
kiedy ci będzie wygodnie - in your own good time
kiedy indziej - another time
kiedy indziej - some other day
kiedy? jak prędko? - how soon?
kiedy oczekuje go pan z powrotem? TEL - when do you expect him back?
kiedy przyjdzie/nadejdzie czas - when the time comes
kiedy to - at which time
kiedy tylko zechcesz, w dowolnym czasie - any time
kiedy użyłbyś słowa pen-pal? - when would you use the word pen-pal?
kiedy używamy? - when do we use?
kiedy wypada powiedzieć? - when is it appropriate to say?
kiedy zajdzie potrzeba - when required
kiedykolwiek indziej - at any other time
kiedykolwiek; kiedy ci będzie wygodnie - any time
kiedykolwiek; kiedy ci będzie wygodnie - at any time
kiedykolwiek zechcesz - whenever you please
kiedyś - at some time
kiedyś - some time
kiedyś, ongiś - at one time
kiedyś tam - some time or other
kiedyś tam; dawno temu - in the year one
kieliszek wina? - glass of wine?
kiepska wymówka - a lame excuse
kiepski pomysł - not a good idea
kierować coś pod czyimś adresem - to address sth to sb
kierować ruchem - to control the traffic
kieruj się swoim rozumem - use your judgment
kilka - a few
kilka dziewcząt - several girls
kilka godzin z rzędu - several hours on end
kilka lat temu - some years ago
kilka razy - several times
kilka razy na tydzień - several times a week
kilka wskazówek - a few pointers
kilkadziesiąt - several dozen
kilkakrotnie; nieraz - at various times
kilkanaście - over a dozen
kilkoro ludzi - several people
kilku, kilka, kilkoro z nas - several of us
kłamać, opowiadać kłamstwa - tell lies
kłaniaj mu się ode mnie - present my regards to him
kłaniajcie mu się uprzejmie ode mnie - remember me kindly to him
kłaść akcent na - to put the stress on
kłopot w tym, że - the trouble is that
kogo mam zaanonsować? TEL - who shall I say is calling?
kogo masz na myśli? - whom do you mean?
kogo obchodzi - who cares
kogo to obchodzi? - who cares?
kolejki ludzi - queues of people
kolejne 100 osób - a further 100 people
kolejno - by rote
konieczne do - necessary to
konkludując, w konkluzji - in conclusion
koń by się uśmiał - enough to make a horse laugh
koń by się uśmiał - it would make a cat laugh
końcowe lata siedemdziesiąte; koniec lat siedemdziesiątych - the late seventies
kończy mi się cukier - I'm running out of sugar
kończyć się; być policzonym - be numbered
kopę lat! - long time no see!
korek (uliczny) - a traffic jam
korzystać z zalet - to take advantage of
krążą pogłoski - the report goes
krąży cicha pogłoska, że - it is whispered that
krąży pogłoska - there 's a report abroad
krąży pogłoska, jakoby; mówią, że - it is rumoured that
krok naprzód; krok we właściwym kierunku - a step in the right direction
krok pierwszy - step one
krok po kroku; stopniowo - step by step
kropla po kropli - drop by drop
kroplami; po kropli - in drops
krótki czas, krótka chwila - a short while
krótko - a short time
krótko mówiąc - to cut a long story short
krótko mówiąc; jednym słowem - in brief
krótko mówiąc; krótko; pokrótce, w paru słowach - in short
krótko przedtem; krótko przed - shortly before
krótkoterminowy - short-term
krótkotrwały - of short continuance
krótkotrwały - of short duration
krótkotrwały - of small duration
krzątanina, bieganina - comings and goings
kto by pomyślał - who'd have thought it
kto by przypuszczał! coś takiego! nie do wiary! - well I never!
kto dzwoni? TEL - who's calling, please?
kto mógłby sobie wyobrazić - who could've imagined
kto mówi? TEL - who's speaking, please?
które jest prawidłowe? - which is correct?
którego dzisiaj mamy? - what date is it?
którego dzisiaj mamy? - which day of the month is it?
któregoś dnia - one day
któregoś dnia - some day or other
któregoś dnia; kiedyś - some day
któregoś dnia; wkrótce; niebawem - one of these days
któregoś pięknego dnia - one of these fine days
który jest często ignorowany - which is often ignored
który jest najodpowiedniejszy? - which is the most suitable?
któż mógłby zapomnieć - who could forget
ku brzegowi; na brzeg - on shore
ku czci - in commemoration of
ku czci, dla uhonorowania - in honour of
ku jego wielkiemu zdziwieniu - much to his surprise
ku Londynowi - on London
ku mojej irytacji - to my annoyance
ku mojemu smutkowi - to my sorrow
ku mojemu wielkiemu ubolewaniu - much to my regret
ku mojemu wielkiemu żalowi - much to my regret
ku mojemu wstydowi - to my shame
ku mojemu zachwytowi - to my delight
ku mojemu zadowoleniu - to my satisfaction
ku mojemu zdziwieniu - to my surprise
ku pamięci - in memory of
ku pamięci - in remembrance of
ku uciesze - to the joy of
ku zadowoleniu - to the satisfaction of
ku zdziwieniu - to the surprise of
kupa ludzi - power of people
kupić bilet - to buy a ticket
kwadrans - a quarter of an hour
kwestia czasu (pieniędzy) - a question of time (money)
kwestia sporna - a matter of argument
kwestia zapatrywania; sprawa sporna - a matter of opinion
kwestie sporne - matters in contestation
lada chwila - any minute
lada chwila - any moment now
lada chwila; w każdej chwili - (at) any moment
lada dzień - any day; any day now
lakoniczny - short-spoken
lata dziecięctwa - small years
lata młodości - tender years
latem - in summer
lato było w pełni - it was full summer
lato w pełni - high summer
lecieć balonem - to fly a balloon
ledwo, ledwo - only just
lekki jak piórko - as light as a feather
lepiej być nie może, lepiej nie mogło być - couldn't be better
lepiej byłoby - it would be better
lepiej chodź - you'd better go
lepiej, jeśli - better if
lepiej nie - better not
lepiej nie mówić, lepiej nie wspominać - I'd rather not say
lepiej żebym już się ruszył - I'd better be moving now
lepiej, żebym nie, - I'd better not
lepsze czasy - better days
lepszy widok - a better view
liczebniki główne - cardinal numbers
liczę na, mam nadzieję na - I'm hoping for
licznie; w wielkiej liczbie - in force
liczyć barany - to count sheep
liczyć się z faktami; stwierdzać fakty - face the facts
linia jest zajęta - the line is engaged
list polecający - a letter of recommendation
listownie - by letter
literalnie; dosłownie - to a word
litościwe spojrzenie - a pitying look
logiczny wniosek - logical conclusion
lokować pieniądze w banku - to place money in the bank
ludzie tacy jak ty - people like you
lwia część - the lion's share
łacina kuchenna, podwórkowa - dog Latin
łamana angielszczyzna - broken English
łatwy w użytkowaniu - easy to use
łącznie z - complete with
łącznie z - inclusive of
łzy radości - tears of joy
ma pan swobodę podjęcia decyzji - you are free to decide
ma przewagę nad - has the edge over
mając to na uwadze - with this in view
mało co albo zgoła nic - little or nothing
mało co; prawie nic - hardly anything
mało kto; prawie nikt - hardly anybody
mało prawdopodobne - unlikely
mało wartościowy, o niewielkiej wartości - of little value
małowartościowy - of little value
mam do ciebie pełne zaufanie - I have every confidence in you
mam dosyć całej tej sprawy; bokiem już mi ta sprawa wyłazi - I am disgusted with the whole business
mam doświadczenie w - I have experience of
mam dwadzieścia lat - I'm twenty years old
mam już dosyć - I'm sick of
mam kilka pytań - I have several questions
mam kłopot z - I'm having trouble with
mam na myśli, chcę powiedzieć - I mean to say
mam nadzieję (coś zrobić) - I'm hoping to
mam nadzieję, że mi pan wybaczy, ale - I hope you'll excuse me, but
mam nadzieję, że nie - I hope not
mam nadzieję, że to jasne - I hope that's clear
mam nadzieję, że to zostało zrozumiane - I hope that's understood
mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze - I hope all goes well
mam obowiązek - I have an obligation to
mam odczucie, że spotkaliśmy się wcześniej - I have a feeling we've met before
mam pełne ręce roboty - I have my hands full
mam pełne zaufanie do - I have every confidence in
mam pewne zastrzeżenia co do - I have certain reservations about
mam po dziurki w nosie - I'm fed up with
mam poważny zamiar - I have every intention
mam słabość do - I have a weakness on the point of
mam spotkanie o 11.00 - I have an appointment at 11.00
mam szansę? - any chance?
mam szczególną awersję do - I have particular aversion of
mam szczególną niechęć do - I have a particular dislike of
mam szczególne upodobanie do - I have a special fondness for
mam tę wiadomość z pierwszej ręki - I got the news at first hand
mam w głowie pustkę - my mind's gone blank
mam wielką przyjemność - I have great pleasure
mam więc rozumieć, że - so I know
mam wrażenie, że - I have a fancy that
mam wrażenie, że - I imagine that
mam wrażenie, że; coś mi się wydaje, że - I have a notion that
mam wrażenie, że to jest śmieszne - it strikes me as ridiculous
mam wrażenie, że; zdaje mi się, że - I have the idea that
mam wszelkie powody - I have every reason to
mamy skłonność do - we tend to
marne szanse na - little prospect of
marnować czas - to waste one's time
martwa cisza - dead silence
martwię się, czy - I'm worried about
Mary żałuje, ale - Mary is sorry but
marzyć o czymś - to dream of sth
masa, mnóstwo - a world of
masami; ławą - in their dozens
masę, mnóstwo, wiele - a great deal
masz absolutną rację - you're perfectly right
masz cholerną rację - you're damn right
masz nasze poparcie - you have our backing
masz ochotę na colę? - fancy a Coke?
masz ochotę pójść popływać? - like to go for a swim?
masz to jak w banku! - you've got it!
mądrze by pan postąpił - you would be wise to
metrem - by tube
męska rozmowa - man-to-man talk
miałem nadzieję, że - I was hoping
miałem szczęście go widzieć - I had the luck to see him
miałem szczęście, że - it was lucky for me that
mianowicie; to jest; to znaczy - to wit
miary długości - long measures
mieć coś na oku - to have one's eye on sth
mieć długi język; być gadatliwym - have a long tongue
mieć doświadczenie - to have experience
mieć dwie mile długości - be two miles in length
mieć krańcowe zapatrywania - hold extreme views
mieć na myśli - to have in mind
mieć na względzie, na uwadze - to have in mind
mieć odczucie - to get the feeling
mieć ostatnie słowo - have the last word
mieć pierwszeństwo nad - to have priority over
mieć powód do - to have reason to
mieć szacunek - to have respect
mieć wszystkie atuty w ręku - to hold all the aces
mieć wygląd (czegoś) - to have the look of
miej oko na - keep an eye out for
miejmy nadzieję - let's hope
miejmy nadzieję, należy mieć nadzieję - hopefully
miejsce akcji - scene of action, place of action
miejsce do parkowania - parking space
miejsce pracy - place of work
miejsce urodzenia - place of birth
miejsce zamieszkania - place of residence
między nami - between ourselves
między nami mówiąc - between you and me
między nimi jest jakościowa różnica - they differ in kind
migiem - in a jiffy
milczeć; zachowywać milczenie - keep silent
miłego dnia! - have a good day!
miło będzie - it'll be nice to
miło mi pana (panią) poznać - how do you do?
miło mi pana poznać - pleased to meet you
miło mi zakomunikować - I'm glad to say
miłość od pierwszego wejrzenia - love at first sight
mimo najlepszych chęci - with the best will
mimo; pomimo - for all
mimo wszystko - after all
mimo wszystko - for all that
mimo wszystko; ostatecznie; jednak - after all
mimo wszystko, pomimo wszystko - all the same
mimo wszystko wierzę, że - I still believe
młodo; w młodym wieku - early in life
młody człowieku - young man
młody duchem - young at heart
młodzi; młodzież - the young ones
młodzieniec; kawaler (panienka; młoda dama) - a young man (lady)
młodzież - young people
mnie nie liczcie - count me out
mniej czy bardziej - more or less
mniej więcej - more or less
mniej więcej - much about
mniej więcej - roughly speaking
mniej więcej; coś około; jakieś - somewhere round
mniej więcej; jakieś - or so
mniej więcej trzy lata; jakieś trzy lata; ze trzy lata - sth like three years
mniej wszechstronny - less versatile
mniejsza o to - never mind
mnóstwo - any amount
mnóstwo; bez liku - a million and one
mnóstwo; bezlik - a thousand and one
mnóstwo nowych funkcji - lots of new features
mody przychodzą i odchodzą - fashions come and go
mogę cię odwiedzić w domu? - may I see you home?
mogę cię zapewnić; wierz mi - I can tell you
mogę go zapytać - I can ask him
mogę się założyć, że, założę się, że - I bet
mogło być gorzej - it might've been worse
mogło tak być, że - it might be that
mogłoby być lepiej - could be better
moi drodzy (w listach) - dear all
moim głównym zainteresowaniem jest - my main interest is
moim skromnym zdaniem - in my poor opinion
moim szczególnym zainteresowaniem jest - my particular interest is
moim zamiarem jest - my intention is
moim zdaniem - as I see it
moim zdaniem - for my money
moim zdaniem - in my judgment
moim zdaniem - in my opinion
moim zdaniem - in my view
moim zdaniem - to my mind
moja szczęśliwa liczba - my lucky number
moja wina - my fault
moja własna ocena jest taka, że - my own assessment is that
moją radą byłoby - my advice would be
moją reakcją byłoby - my reaction would be
moją własną radą byłoby - my own advice would be
moje gratulacje za.. - my compliments on
moje najlepsze życzenia - my best wishes
moje osobiste zdanie - my particular opinion
moje stanowisko jest takie, że - my position is that
momencik - just a moment
moment, chwileczkę - just a minute, just a moment; hang on
morał jest - the moral is
mowa ojczysta - mother tongue
może być, że - could be
może byłoby pomysłem - it might be an idea to
może do tego nie dojdzie - it may not come to that
może i tak - could be
może mógłbym w jakiś sposób służyć pomocą? - perhaps I could assist in some way?
może nie - perhaps not
może poza tematem - perhaps beside the point
może śmiało się okazać, że - it may well be that
może tak - yes, maybe
może źle zrozumiałem, ale - perhaps I misunderstood, but
możemy sobie pozwolić na - we may allow ourselves to
możemy zakończyć na tym, że - we may conclude that
możesz być pewien - you may rest assured
możesz być pewien, że - you can be sure that
możesz mi wierzyć - you may take it from me
możesz robić, co ci się tylko spodoba - you can do whatever you like
możesz sam wybrać - you can choose for yourself
możesz się zgodzić lub nie - take it or leave it
możesz sobie pomarzyć! - dream on!
możliwe - maybe
możliwe, że nie - maybe not
można by pomyśleć, że - one would think
można by powiedzieć - one might say
można jej śmiało dać czterdzieści - she is easily forty
można poznać? - how can you tell? how do you tell?
można? pozwoli pan? - do you mind?
można przypuścić, że - it is assumable
można śmiało; bez żadnej obawy można - it is quite safe to
można tam dojść pieszo - it is within walking distance
można to sobie wyobrazić; to jest do pomyślenia - it is realizable
mógłbym to zrobić nawet we śnie - I could do this in my sleep
mógłbym wspomnieć - I might mention
mógłbyś chcieć - you might want
mój błąd - my mistake
mój Boże - my goodness, good heavens
mój pogląd jest dokładnie taki sam - it's precisely my own view
mój przyjaciel pan Kowalski (przedstawianie) - meet my friend Mr Kowalski
mój szanowny kolega (między adwokatami) - my learned friend
mój szanowny kolega (w parlamencie) - my honourable friend
mój własny pogląd w tej kwestii jest taki, że - my own view on the matter is that
mój znajomy fotograf - a photographer friend of mine
mów za siebie; mów w swoim imieniu - speak for yourself
mówi głupstwa; gada od rzeczy - he is absurd
mówi Jan Kowalski TEL - Jan Kowalski speaking, Jan Kowalski here
mówią, że - people say that
mówią, że - they say that
mówią, że; fama głosi, że; podobno; rzekomo - the story goes that
mówią, że; mówi się, że - they say
mówiąc inaczej, wyrażając to inaczej - to put it another way
mówiąc o, a propos - talking of
mówiąc ogólnie - generally speaking
mówić czystą angielszczyzną - speak English idiomatically
mówić do ściany, na wiatr - preach to the winds
mówić łamaną angielszczyzną - to speak broken English
mówić mądrze, do rzeczy - talk sense
mówić na próżno, próżne słowa - waste words
mówię ci - I tell you
mówił poważnym tonem - his tone was serious
mówiono mi, że - I've been told that
mówisz poważnie? poważnie? - are you serious?
mówisz serio? - are you serious?
mówisz, że - you say
musi być blisko trzeciej - it must be near 3
musi być jakiś sposób - there must be some way to
musi tu być jakaś pomyłka - there must be some mistake here
musiałem to jakoś przeoczyć - I must have overlooked this somehow
musimy być realistami co do - we must be realistic about
musimy liczyć na, musimy mieć nadzieję na - we must hope for
musimy mieć nadzieję - we have to hope
musimy się pospieszyć - we must hurry
musisz mnie kiedyś odwiedzić - you must visit me some time
musisz pamiętać Jacka - you must remember Jack
musisz pamiętać, że - you must remember that
musisz się do nas przyłączyć na pływanie - you must join us for a swim
musisz się pospieszyć - you must hurry
muszę iść, muszę lecieć - I must be going
muszę kończyć - I must end
muszę odmówić - I have to decline
muszę odmówić - I must refuse
muszę pana poprosić o - I must ask you to
muszę panu pogratulować wyboru - I must congratulate you on your election
muszę pogratulować pani tych ciasteczek - I must congratulate you on these cakes
muszę powiedzieć, że - I must say
muszę przeprosić, ale - I must apologize, but
muszę się przyznać do - I have to admit to
muszę się przyznać, że - I have to admit that
muszę się temu sprzeciwić - I must object to it
muszę się zgodzić, że - I have to agree
muszę teraz wychodzić - I must be leaving now
muszę wyjaśnić - I have to explain
muszę wyznać - I must confess
muszę zrobić trochę zakupów - I've got to do some shopping
musztarda po obiedzie - after dinner mustard
muzyka bardzo mnie interesuje - music interests me a lot
my wszyscy - all of us
mylisz się - you are wrong, you are mistaken
mylisz się; jesteś w błędzie - you are wrong
mylnie zaadresować - to misaddress
myślą, sądzą, przypuszczam, że tak - I suppose so
myślę o - I'm thinking of
myślę, sądzę, przypuszczam, że nie - I suppose not
myślę, że kują matmę - I reckon they're cramming maths now
myślę, że nie; chyba nie - I think not
myślę, że tak; tak przypuszczam - I suppose so
na ambonie - on the pulpit
na amen - for good
na angielski - into English
na antenie - on the air
na balu - at a ball
na boku, dodatkowo - on the side
na Boże Narodzenie - in time for Christmas
na całe życie; dozgonnie; dożywotnio - for life
na całym świecie - all over the world
na całym świecie - all the world over
na chwilę - for a while
na chybił trafił; na los szczęścia; wyrywkowo; na ślepo - at random
na chybił trafił; na ślepo; w ciemno - by haphazard
na chybił trafił; na ślepo; w ciemno - in a haphazard way
na co to? - what's the good (use)?
na co to? jaki z tego użytek? - what good is it?
na czas - early enough
na czas - in time
na czas, punktualnie - in time
na czas, punktualnie - on time
na czas trwania - for the duration
na czas, w porę - in time; in good time; timely
na czele - at the head
na czele - in the fore-front
na cześć; dla uhonorowania - in honour of
na cztery wiatry - to the four winds
na czyjąś korzyść; na czyjąś rzecz - in favour of sb; in sb's favour
na dalszym planie; w tle - in the background
na długą metę - in the long run
na długo - for long
na długo; na dłuższy czas; długo; przez długi czas - for a long time
na długo przed - long before
na dłuższą metę - in the long run
na dobre - for good
na dobre; na stałe; ostatecznie - for good (and all)
na dodatek; na domiar złego - on the top of it all
na dodatek; na domiar złego - to top it all
na domiar wszystkiego - on top of everything
na domiar wszystkiego; na dobitkę - to cap it all
na domiar złego - to crown all
na drugi dzień - the day after
na drugim końcu - at the farther end
na głowę - per head
na głowę; od osoby - per capita
na gwałt, pospiesznie - in all haste
na ile ich znam - if I know them
na ile pamiętam, jak pamiętam - as I remember it
na jakie wygląda - as it looks
na jednym oddechu (w tym samym czasie) - in the same breath
na jednym poziomie z - on the same plane as
na jego koszt - at his expense
na jego miejscu - in his place
na każdym kroku - at every turn
na koniec; i wreszcie - last of all
na koniec świata - to the world's end
na korzyść (czegoś, czyjąś) - in favour of
na koszt - at the expense of
na krawędzi bankructwa - on the verge of bankruptcy
na krótką metę - at short range
na krótką metę - in the short view
na krótką metę - on a short view
na krótko - for a short time
na lądzie - on shore
na lewą stronę; podszewką na zewnątrz - inside out
na linii trzeszczy - the line is crackling
na los szczęścia; na chybił trafił - at a venture
na miejscu - on-site
na miejscu, z miejsca - on the spot
na miłość boską - for goodness' sake
na miłość boską - good heavens
na mocy; na podstawie - on the strength of
na moich barkach - on my shoulders
na moim rachunku - in my account
na moim zegarze - by my clock
na morzu; na statku; nad morzem - on the sea
na mój koszt - at my expense
na mój rozum - to my mind
na następnym przystanku - on the next stop
na naszych oczach - before our very eyes
na odwrót - on the contrary
na ogół - in general
na ogół, w całości - on the whole
na papierze; teoretycznie - on paper
na pełną skalę - full-scale
na pewno - for certain
na pewno - for certainty
na pewno - of a surety
na pewno nie - surely not
na pewno pamiętasz - surely you remember
na pewno przyjdę - I am certain to come
na pewno; to pewne - that's for sure
na pewno trafisz - you can't miss it
na pewno; z całą pewnością - for sure
na pewno; z całą pewnością; dziesięć do jednego, że - ten to one
na pierwszy rzut oka - at first sight (view)
na pierwszy rzut oka, z pozoru - on the surface
na pierwszym planie; na przedzie; na widoku - in the foreground
na plaży - on the beach
na początku - in the beginning
na początku lat trzydziestych - in the early thirties
na początku; początkowo - at the start
na poczekaniu - while you wait
na podorędziu; w pogotowiu - at the ready
na podstawie - on the grounds of
na potem - for later; till later
na pozór; na pierwszy rzut oka; jak się wydaje - on the face of it
na północ - towards north
na północ od nas - north of us
na północy - in the north
na północy - on the north
na północy - to the north
na później - till later
na prawo - on the right
na prawo - to the right
na próżno - in vain
na przedzie - in front
na przełaj - across country
na przemian; kolejno; na zmianę - by rotation
na przykład - for instance
na przystanku - at the stop
na przyszłą zimę - next winter
na przyszłe Boże Narodzenie - come next Christmas
na rany! - for goodness sake!
na razie - for the present
na razie! - so long!
na razie; chwilowo - for the moment
na razie; chwilowo; tymczasem - for the time being
na razie dobrze; jak dotąd wszystko w porządku - so far so good
na razie; jak dotąd - so far as it goes
na razie; tymczasem - for the while
na razie, w tej chwili - for the time being
na rozdrożu; w punkcie zwrotnym - at the crossroads
na równi z - on a level with
na rzecz - for the benefit of
na samym dnie - at the very bottom
na samym końcu - at the extreme end
na samym końcu - last of all
na samym końcu; na szarym końcu - at the bottom of
na samym końcu; najbardziej z tyłu - at the very back
na skrzydłach wiatru - on the wings of the wind
na skrzyżowaniach - at crossroads
na skutek czegoś; wskutek czegoś; skutkiem czegoś - as a result of sth
na skutek; w wyniku - as a result of
na sto procent? - positive?
na sto procent; murowany; jak dwa razy dwa cztery - as sure as eggs is eggs
na swój sposób - in his (her) way
na szczęście - fortunately
na szkodę - to the detriment of
na ścianie; po ścianie - on the wall
na środku rzeki - in mid stream
na świeżym powietrzu; pod gołym niebem; na widoku publicznym - in the open
na święty nigdy - at latter Lammas
na święty nigdy; na greckie kalendy - on the Greek calends
na Tamizie - in the Thames
na to samo wychodzi; na jedno wychodzi - it comes to the same thing
na to wygląda - looks like that
na to wygląda - so it seems
na to wygląda, tak się wydaje - it seems so
na twardym gruncie - on firm ground
na twoim miejscu (ja) - if I were you
na tydzień - for a week
na tyłach; z tyłu; w tyle - in the rear
na tym samym piętrze - on the same floor
na usprawiedliwienie czegoś; jako usprawiedliwienie czegoś - in excuse of sth
na wieki - for all time
na wieki wieków - for ever and ever
na wielką skalę - on a large scale
na wierzch - on top
na wschód od - on the east of
na wschód od - to the east of
na wszelki wypadek - just in case
na wszystkie sposoby - in every way
na wygląd - in appearance
na wypadek - in the event of
na wypadek; w wypadku gdyby - in case
na wyścigi - wih emulous zeal
na wzór; wzorem - in imitation of
na zakończenie - in conclusion
na zakończenie pragnę - I must end by
na zamówienie - to order
na zawsze - for ever
na zawsze, do końca świata - to the end of time
na zawsze; do sądnego dnia - till Doomsday
na zawsze; na wieki - for evermore
na ziemię - to the ground
na złamanie karku, na łeb na szyję - hand over hand
na zmianę - in turn
na zmianę; na przemian - by turns
na znak (czegoś) - as a sign of
na żądanie - on demand
na życzenie; na żądanie - by request
na życzenie; na żądanie - on request
nabierać doświadczenia - to get experience
naciągać, przekręcać fakty - strain (stretch) the truth
nad czym dumasz? - what's on your mind?
nad morzem - at the seaside
nad podziw - to admiration
nad rzeką - at the riverside
nad Tamizą - on the Thames
nadaremnie - all for nothing
nadawać tempo - to set the pace
nadążasz jeszcze za mną? (jesteś tam jeszcze?) - are you there yet?
nade wszystko - above all else
nadepnąć komuś na nogę - to step on someone's foot
nader często - often and often
nadrabiać czas - to make time
nadrabiać stracony czas - to make up lost time
nadspodziewanie, ponad oczekiwania - beyond expectation
nadzwyczaj ostrożny, uważny - extremely careful
naga prawda - the plain truth
nagle - suddenly
nagle; naraz; raptem - all at once
nagle, raptem, naraz - all of a sudden
nagle zdałem sobie sprawę, że - it suddenly came to me that
nagły wypadek - an emergency (case)
najbardziej prawdopodobny - the most likely
najbliższy - the nearest
najdroższa Maud - dearest Maud
najgorsze jest to, że - the worst of it is that
najlepiej będzie, jak nic nie powiem - l'd better say nothing
najlepiej byłoby - it would be best to
najlepiej jak umiałem - as best I could
najlepiej jest - it's best to
najlepiej nic nie mówić - best to say nothing
najlepiej nie - best not
najlepsza rzecz to - the best thing is
najlepsze, co można zrobić - the best that one can do
najlepsze życzenia z okazji - best wishes for
najlepszy w swoim rodzaju - the best of its kind
najmniej; w najmniejszym stopniu; a zwłaszcza nie - least of all
najpierw - at first
najpierw; przede wszystkim - first of all
najpierw; przede wszystkim - to begin with
najpóźniej - at the very latest
najprawdopodobniej - in all likelihood
najprawdopodobniej - most (very) likely
najprościej rzecz biorąc, w najprostszym ujęciu - in the simplest terms
najświeższe wiadomości - hot news
najświeższe wiadomości; wiadomości z ostatniej chwili - up-to-the-minute news
najwcześniej w przyszłym tygodniu - next week at the earliest
największy problem w tym, że - the biggest problem is that
najwyżej; co najwyżej - at the very most
najwyższy czas, aby - high time to
najwyższy czas, aby - it's high time to
należy żałować, że - it is to be regretted that
namówić kogoś do - to persuade sb to
napij się piwa - have some beer
naprawdę - in good sooth
naprawdę - in very truth
naprawdę - indeed
naprawdę? - really?
naprawdę bardzo dobrze - very well indeed
naprawdę bardzo dziękuję - thank you very much indeed
naprawdę bardzo przepraszam za wczoraj - I really do apologize about yesterday
naprawdę bardzo się cieszą; ogromnie się cieszą - I'm very glad indeed
naprawdę? czyżby? - is that so?
naprawdę działa mi na nerwy - it really gets on my nerves
naprawdę ładnie wyglądasz - you look really nice
naprawdę mam powyżej uszu - I'm really fed up with
naprawdę mi przykro - I'm really sorry
naprawdę muszę? - must I really?
naprawdę muszę już iść - I really must go
naprawdę nie ma potrzeby - there's really no need
naprawdę nie ma żadnej potrzeby - there's is really no need to
naprawdę nie powinienem - I shouldn't really
naprawdę nie umiem powiedzieć - I really can't say
naprawdę nie znoszę - I really detest
naprawdę nieprzyjemny - really unpleasant
naprawdę proszę mi wybaczyć, ale - do beg your pardon but
naprawdę przepadam za - I really go for
naprawdę się cieszę; szczerze się cieszę - I'm really glad
naprawdę świetnie - really fine
naprawdę z utęsknieniem czekam, aby (na) - I'm really longing to (for)
naprawdę zabójcze - really smashing
naprawdę źle - really bad
napuszony język - high language
naraz; za jednym zamachem - at a heat
naraz; za jednym zamachem; jednocześnie - at one time
nareszcie; po długim czekaniu - at long last
nareszcie; wreszcie; w końcu - at last
nastał czas, kiedy - there came a time when
następnego dnia - next day
następnego dnia; nazajutrz - on the morrow
następnie - next
następny w kolejce - next in line
następnym punktem jest - the next item is
następnym razem; na przyszły raz - next time
następująca propozycja - the following proposal
naturalnie - naturally
naturalnym porządkiem rzeczy - in the course of nature
natychmiast - immediately
natychmiast; z miejsca - straight away
natychmiast; zaraz; od razu; z miejsca; naraz; - at once
nawet - even
nawet bym nie próbował - I wouldn't even try
nawet jeśli - even though
nawet mi to przez myśl nie przeszło - nothing could be farther from my mind
nawet teraz; w tej chwili - even now
nawet wtedy; mimo wszystko - even then
nawiasem mówiąc - by the bye
nawiasem mówiąc; mimochodem - by way of digression
nawiązując do - to refer back to
nawzajem - the same to you; same to you
nazajutrz - the following day
nazajutrz; następnego dnia - the day after
nazywam się - my name is
nazywany, który nazywają - what is called
neologizm - new-coined word
neutralne słowo - a neutral sort of word
ni mniej, ni więcej - neither more nor less
ni to, ni owo - between and betwixt
nic a nic - nothing whatever
nic by mnie bardziej nie ucieszyło - nothing would please me more
nic ciekawego - nothing of interest
nic dziwnego - it's no marvel
nic dziwnego - no wonder
nic dziwnego - small wonder
nic dziwnego; nie dziwota - little wonder
nic dziwnego; nie dziwota - small wonder
nic dziwnego, że - no wonder
nic innego ci nie powiem - can't tell you any different
nic mnie to nie obchodzi - I couldn't care less
nic na to nie poradzę - I can't help it
nic nam nie pozostaje, jak tylko - nothing remains for us but to
nic nie byłoby w stanie skłonić mnie do - nothing would induce me to
nic nie gorzej - none the worse
nic nie lepiej - none the better
nic nie można na to poradzić - it can't be helped
nic nie mówi, że musisz - nothing says you have to
nic nie szkodzi, mniejsza o to - never mind
nic nie wymyślę - I can't think
nic nowego - nothing new
nic, o czym by warto mówić; nic godnego wzmianki - nothing to speak of
nic o tym nie wiem - I know nothing about it
nic pana nie zmusza do - nothing compels you to
nic podobnego - no such thing
nic podobnego, nic w tym rodzaju - nothing of the kind
nic się nie da zrobić; nie ma na to żadnej rady - there's nothing to be done
nic się nie zmieniłeś - you still look the same
nic specjalnego - nothing special
nic szczególnego - nothing particular
nic tutaj nie może się nie udać - nothing can go wrong
nic ważnego - nothing of importance
nic z tego - none of this
nic z tego nie wyjdzie - nothing will result from this
nic z tego nie wyszło - nothing came of it
nic z tego, w żadnym razie - no way
nic złego się nie stało - no harm done
niczego bardziej nie lubię - there's nothing I like less
niczego ci nie brakuje? masz wszystko, czego potrzebujesz? - are you all right?
niczego mi nie brakuje; proszę sobie nie robić kłopotu - I'm quite comfortable
niczego więcej nie pragnę, jak - I'd like nothing better than
nie, ale blisko; nie, ale prawie - no, but it's close
nie aprobuję, nie pochwalam - I disapprove of
nie bacząc na to, co pan powiedział, pomimo tego co mówisz - in spite of what you say
nie bardzo - not very
nie bardzo cię rozumiem, nie bardzo nadążam - I don't quite follow you
nie bardzo; niezbyt - not very
nie bardzo rozumiem - I don 't quite understand
nie bardzo wiem - I hardly know
nie bądź głupi - don't be silly
nie bądź głupi - don't be stupid
nie bądź taki pewien - don't be so sure
nie bez powodu - not for nothing
nie bez powodu - with reason
nie będę panu zabierał czasu - I won't take your time
nie będzie ze mnie pożytku - I'm no good
nie będziesz żałować swojej decyzji - you won't regret your decision
nie bierz go za durnia - don't take him for an idiot
nie boi się nikogo - he fears no one
nie bój się; nie ma obawy - never fear
nie byłbym niczego pewien - I would be certain of nothing
nie byłbym taki pewien - I wouldn't be so sure
nie byłbym zaskoczony - I shoudn't be surprised
nie byłbym zbyt pewny co do - I wouldn't be too sure about
nie byłoby źle (coś) - it wouldn't be a bad thing
nie całkiem - not quite
nie całkiem kapuję (co mówisz) - I'm not quite with you
nie chcę, aby zabrzmiało to zbyt pesymistycznie, ale - I don't want to sound too pesimistic but
nie chcę o tym słyszeć - I don't want to hear about it
nie chciałem nikogo urazić - no offence was meant
nie chcieć nikogo obrazić - mean no offence
nie chwaląc się - with due modesty
nie cierpię - I can't bear
nie czas teraz - this is no time to
nie czuję się na siłach - I don't feel capable
nie czuję się w stanie - I don't feel able to
nie da rady - can't be done
nie da rady - no go; it's no go
nie da rady - no way
nie da się - can't be done
nie da się obronić - it is indefensible to
nie da się tego uniknąć - there is no getting out of it
nie dający się wyrazić, opisać - beyond (past) expression
nie dał na siebie długo czekać - he was not slow in coming
nie do mnie należy (coś robić) - it's not my place to
nie do opisania - beyond description
nie do opisania - beyond words
nie do uwierzenia - beyond belief
nie do uwierzenia - hard to believe
nie dosłyszałem ani słowa z tego - I couldn't hear a word of that
nie dosłyszałem godziny - I didn't catch the time
nie dosłyszałem godziny - I didn't hear the time
nie dzisiaj - not today
nie dziwiłbym się, gdyby - I wouldn't be surprised if
nie interesuję się tym; to mnie nie interesuje - it doesn't enter into my interests
nie jest rzeczą dobrą - it isn't right to
nie jest rzeczą nieprawdopodobną, że - it's not unlikely that
nie jest wcale pewne, że - it's not at all certain that
nie jest wykluczone, że - it's not out of the question that
nie jest zbyt trudne (coś zrobić) - it's not too difficult to
nie jestem pewien, czy nadążam za panem - I'm not sure if I follow you?
nie jestem pewien czy rozumiem - I'm not sure I understand
nie jestem pewny, jak - I'm not sure how
nie jestem w stanie - I am not able to
nie jestem w stanie - I'm not in a position
nie jestem w zupełności przekonany, że - I'm not entirely convinced
nie jestem zbyt pewny, że - I'm not too sure that
nie jesteśmy gotowi do - we are not prepared to
nie jesteśmy upoważnieni do - we don't have the authority to
nie krzycz! - don't shout!
nie liczyłbym na zbyt dużo szczęścia - I wouldn't count on too much luck
nie ma absolutnie żadnej możliwości - there's absolutely no possibility
nie ma cienia wątpliwości - there is not a shadow of a doubt
nie ma co porównywać, nie ma porównania między - there's no contest between and
nie ma czasu do stracenia - there is no time to lose
nie ma drogi pośredniej - there is no middle course
nie ma mowy! - out of the question!
nie ma najmniejszej nadziei - there isn't the faintest hope
nie ma o czym mówić - don't mention it
nie ma o czym mówić; proszę bardzo (po podziękowaniu) - don't mention it
nie ma o czym mówić, w porządku - that's all right
nie ma odwrotu - no way back
nie ma po co; zbyteczne jest - there is no need to
nie ma porównania między - there's no contest between
nie ma pośpiechu - there's no hurry
nie ma potrzeby - there is no need
nie ma potrzeby przepraszać - there's no need to apologize
nie ma powodu do niepokoju - there is no cause for concern
nie ma powodu do obaw - there is no reason for anxiety
nie ma powodu do przeprosin - there's no reason to apologize
nie ma powodu, żebyśmy nie - no reason why we shoudn't
nie ma sensu - it's no use
nie ma sensu - there's no use
nie ma sensu (robić coś) - it's no use (bezokol.)
nie ma się co wahać - there is no room for hesitation
nie ma się czym martwić - it's nothing to worry about
nie ma się czym martwić - there's nothing to worry about
nie ma się z czego śmiać - it's nothing to laugh at
nie ma się z czego śmiać - there is no occasion to laugh
nie ma sposobu - there is no way
nie ma sprawy - no problem
nie ma sprawy - that's OK
nie ma szans na to, żeby - there is no probability of
nie ma to jak - there's nothing like
nie ma usprawiedliwienia dla - there's no excuse for
nie ma w ogóle żadnej możliwości - there is no possibility whatever
nie ma wybaczenia dla - there's is no excuse for
nie ma za co - not at all
nie ma za co; ależ proszę - not at all
nie ma za co; zapomnij - forget it
nie ma znaczenia - it doesn't matter
nie ma żadnego sposobu - there is no way
nie ma żadnej potrzeby - there's no need
nie ma żadnej różnicy - there's no difference
nie ma żadnych różnic w tej sprawie - there are no differences on
nie macie innego wyboru jak tylko - you have no alternative but to
nie mam ci za złe; nie winie cię - I don't blame you
nie mam cienia nadziei, nie mam najmniejszej nadziei - I don't have the slightest hope
nie mam czasu do stracenia; nie mam zbyt dużo czasu - I have no time to spare
nie mam do tego serca - my heart is not in it
nie mam innego wyboru - I have no alternative
nie mam innego wyboru, jak tylko - I have no alternative but to
nie mam najmniejszego pojęcia - I haven't the slightest idea
nie mam najmniejszego pojęcia; nie mam zielonego pojęcia - I haven't the remotest conception
nie mam najmniejszego pojęcia o tańcu - I haven't the faintest idea about dancing
nie mam nastroju na - I'm not in the mood for
nie mam nic do powiedzenia - I have nothing to say
nie mam nic przeciw temu - I have nothing against that
nie mam nic przeciwko temu; nie sprzeciwiam się temu - I don't mind
nie mam ochoty - I don't feel like
nie mam pojęcia - I've no idea; no idea
nie mam pojęcia gdzie - I can't think where
nie mam powodu do narzekań - I have no cause to complain
nie mam serca odmówić - I don't have the heart to refuse
nie mam z tym nic wspólnego; to nie moja sprawa - it has nothing to do with me
nie mam z tym nic wspólnego; to nie moja sprawa - it's no concern of mine
nie mam zamiaru - I have no intention of
nie mam zielonego pojęcia - I have not a shadow (ghost) of an idea
nie mam zielonego pojęcia - I haven't the foggiest idea
nie mam zielonego pojęcia; nie mam bladego pojęcia - I haven't got the vaguest (slightest) idea (notion)
nie mam zielonego pojęcia; nie mam najmniejszego pojęcia - I have not the remoted (foggiest, faintest) idea
nie mam żadnego doświadczenia - I have no experience
nie mam żadnego zdania o - I don't have any opinion about
nie mam żadnych planów - I don't have any plans
nie mam żadnych wątpliwości - I have no doubt
nie mam żadnych zastrzeżeń - I have no objection
nie mamy ze sobą nic wspólnego - we have nothing in common
nie martw się - don't worry
nie masz szans - you haven't got a chance
nie masz żadnego pojęcia - you've got no idea
nie miałem z tym nic wspólnego - it was none of my doing
nie mieć sensu - make nonsense
nie mieć wyboru - have no option
nie mieć znaczenia; być mało ważnym - be of no importance
nie mieć żadnych ambicji - to lack ambition
nie mieć żadnych kłopotów z - to have no trouble with
nie mnie należy pytać - I'm not the person to ask
nie mniej niż - not less than
nie mogę - I can't
nie mogę aprobować - I can't approve
nie mogę doczekać się dnia, kiedy - I can't wait till the day
nie mogę już dłużej zostać - I can't stay any longer
nie mogę na nich w niczym polegać - can't rely on them for anything
nie mogę narzekać - can't complain
nie mogę powiedzieć z całą pewnością - I can't say for certain
nie mogę pozwolić na - I can't permit sth
nie mogę przystać na - I can't agree to
nie mogę się doczekać - I can't wait for
nie mogę się zdecydować, czy - I can't make up my mind whether
nie mogę sobie z tym poradzić - I can't manage
nie mogę sobie zawracać głowy - I can't be bothered with
nie mogę swobodnie - I'm not at liberty to
nie mogę tego komentować - I can't comment on that
nie mogę teraz zostać - I can't stay now
nie mogę uczciwie powiedzieć, że - I can't honestly say
nie mogę ukryć mojego entuzjamu dla - I cannot hide my enthusiasm for
nie mogę ukryć mojego rozczarowania - I can't hide my disappointment
nie mogę uwierzyć, że - I cannot believe
nie mogę wam pozwolić - I can't allow you
nie mogę wytrzymać - I can't stand
nie mogę zaakceptować - I can't accept
nie mogę znieść - I can't bear
nie mogłem nie powiedzieć - I could not refrain front saying
nie mogłem sobie wręcz wyobrazić - I couldn't even imagine
nie mogłoby być gorzej - couldn't be worse
nie może być żadnych wątpliwości co do - there can't be any doubt as to
nie możemy odrzucić ewentualności, że - we can't disregard the possibility that
nie możemy wpadać w zbytni optymizm co do - we musn't be over-optimistic about
nie możesz nie znaleźć, nie możesz ominąć - you can't miss it
nie można wykluczyć ewentualności, że - one can't rule out the possibility that
nie mów! - you don't say!
nie mów! - you don't say so!
nie mówiąc już o; a cóż dopiero - not to mention
nie mówmy o tym - let it pass
nie musi pan pytać - you needn't ask
nie musi się pan obawiać, że - you need have no fears that
nie myślałem, że pana tutaj spotkam - I didn't think I'll meet you here
nie myślę o - I'm not thinking of
nie na darmo - it was not for nothing that
nie, na ile pamiętam - not, as far as I remember
nie na temat; nie należący do sprawy; od rzeczy - beside the point; not to the point
nie nabierasz mnie? - no kidding?
nie najgorzej, nie tak źle - not so bad
nie najgorzej; znośny; nie najgorszy; nie najbrzydszy - well enough
nie należy do moich ulubionych - is not one of my favourite
nie narzekaj - don't grumble
nie o to chodzi - that's beside the point
nie oczekuję - I don't expect to
nie odważyłbym się - I wouldn't dare
nie opłaca się - it doesn't pay
nie ośmieliłbym się - I wouldn't dare
nie owijając w bawełnę - in plain words
nie pamiętam pana nazwiska - I don't remember your name
nie patrz za siebie - don't look behind you
nie poddawaj się - never say die
nie poddawaj się, nie rezygnuj - don't give up
nie podzielam pańskiego zdania - I can't share your view
nie pora na - it's no time to
nie poradzę sobie - I can't cope
nie potrzebujesz się martwić - you needn't worry
nie powiedziałbym 'nie' - I wouldn't say 'no'
nie powiedziałbym tak - I shoudn't say so
nie powiedziałbyś? - wouldn't you say?
nie powiem nie - I won't say no
nie powinieneś - you oughtn't to
nie powinieneś był tego mówić - you should not have said that
nie powinieneś tego mówić - you should not say that
nie pozostało mu nic innego jak - he had no choice but to
nie pozwolę na to - I won't have it
nie przebierając w słowach; dosadnie - in the vernacular
nie przebierający w słowach; o niewyparzonym języku - rough-spoken
nie przejmuj się - never mind
nie przejmuj się - take it easy
nie przejmuj się tym zbytnio - don't be too concerned
nie przepadam za tym - I'm not keen on it
nie przyjedziecie czasem do Polski? - won't you come to Poland?
nie rozśmieszaj mnie; koń by się uśmiał - don't make me laugh
nie rozumiem dlaczego - I don't see why
nie rozumiem tego wyrażenia - I don't understand this expression
nie rozumiesz? - don't you see?
nie rób tego - don't do it
nie rób tego sam (samodzielnie) - don't do it yourself
nie sądzę - I don't think so
nie sądzę, aby pan pamiętał - I don't suppose you remember
nie sądź po pozorach - don't go by appearances
nie słyszę cię! - can't hear you!
nie spodziewałem się, że pana tu spotkam - I didn't expect to meet you here
nie spraw mi zawodu - don't let me down
nie stać mnie na to - I cannot afford it
nie szkodzi; to nie ma znaczenia - it doesn't matter
nie tak dobrze - not so well
nie tak prędko; jeszcze nieprędko - not yet awhile
nie tak szybko - not so fast
nie tak źle - not so bad
nie teraz - not now
nie, to później - no, that's later
nie trać ani chwili - don't waste a single moment
nie trzeba - no need
nie trzeba - one should not
nie trzeba było - one should not have
nie trzeba było mówić - you needn't have said
nie trzeba dodawać, że - it is unnecessary to say that
nie trzeba dodawać, że - needless to say
nie trzeba mnie prosić - I don't need to be asked
nie tym razem - not this time
nie uchwyciłem ostatniego zdania - I didn't catch the last sentence
nie umiem ci powiedzieć, jak mi jest przykro - I can't tell you how sorry I am
nie uważasz? - don't you think?
nie w poziomie - out of a level
nie w takt - out of step
nie w tym wcieleniu! - not in this lifetime!
nie warto - don't bother to
nie warto gadać o tym - it isn't worth talking about
nie warto; to nie jest warte zachodu - it isn't worth while
nie waż się - don't you dare
nie widać końca - the end is not in sight
nie widać końca - there is no end in view
nie widzę powodu dla sprzeciwu wobec - I can see no reason to oppose (sth)
nie widzę powodu, dlaczego - don't see why
nie widzę siebie - I can't see myself
nie widzę żadnej możliwości - I see no possibility of
nie widzę żadnej potrzeby - I don't see any need to
nie widział ktoś - anyone seen
nie widzieć niczego złego w czymś - see no harm in sth
nie wiedziałem, gdzie podziać oczy - I didn't know where to look
nie wiem, jak to powiedzieć - I don 't know how to put it
nie wiem; zagiąłeś mnie - you've got me there
nie wierzę! - I don't believe it!
nie wierzę w to - I don't believe it
nie wiesz czasem - got any idea
nie wolno - it's not right to
nie wolno ci - you mustn't
nie wolno ci zapomnieć - you musn't forget
nie wolno nam przeoczyć - we musn't overlook
nie wskazywać na; nie zdradzać - give no sign of
nie wszystko stracone - all is not lost
nie wychylaj się - don't lean out
nie wygląda na swój wiek - he doesn't look his age
nie wyglądasz najlepiej - you don't look well
nie wygłupiaj się - don't be stupid
nie wymaga się od pana - you are not required to
nie z tej ziemi; kapitalny; świetny; bezkonkurencyjny - out of this world
nie zamieniłbym się z - I wouldn't change places wit
nie zapomniałeś chyba - you can't have forgotten
nie zapomnisz prawda? - you won't forget to, will you?
nie zaprzeczę - I won't deny
nie zaszkodzi, jeśli tu przyjdziesz - there's no harm in your coming here
nie zgadnąć - guess wrong
nie zgadzam się z tobą - I don't agree with you
nie znać granic - know no bounds
nie znam się na - I'm no good at
nie znoszę - I can't stand
nie znoszę, jak mi ktoś przeszkadza - I hate being disturbed
nie zrobiwszy błędu - without making a mistake
nie zważaj na to, co ludzie mówią - never mind what people say
nie zważając na - without respect to
nie związany z tematem, sprawą - remote from the matter
nie zwlekać z robieniem czegoś - to make no delay in doing sth
nie, żebym nie chciał, ale - it's not that I don't want to, but
nie życzę sobie tego - I don't wish it
niech ci to wyjdzie na zdrowie; przyjemnej zabawy - I wish you joy ofit
niech cię tylko złapię - if I catch you
niech mi będzie wolno pogratulować panu (z okazji) - may I congratulate you on
niech mi będzie wolno życzyć wszelkiego powodzenia - may I wish you every success
niech mnie diabli wezmą, jeśli - I'll be blowed if
niech pan tylko spojrzy! proszę spojrzeć! - have a look!
niech panu pokażę - let me show you
niech pomyślę - let me think
niech powiem to inaczej - let me put it another way
niech się dzieje co chce - come what may
niech się zastanowię; niech się przyjrzę - let me see
niech tak będzie - so be it; be it so
niech to będzie nauczką - let it be a lesson
niech to sobie poukładam - let me get this straight
niech więc nie będzie nieporozumień - let there be no misunderstanding
niech wyjaśnię - let me explain
niechybnie - no mistake
niechybnie; niechybny; jak amen w pacierzu - as sure as death
niechybnie; niezawodnie; bez pudła; na pewno - without fail
niecierpliwie oczekując pańskiej odpowiedzi - in eager anticipation of your reply
nieco szybszy - a bit faster
niedaleko - a short distance; a short way off
niedaleko; kawałeczek drogi - a little way
niedaleko od naszego hotelu - not far from our hotel
niedaleko stąd - near here
niedawno, niedawno temu - a short time ago
niedługo potem - not long after
niedługo, wkrótce - before long
niedługo; wkrótce; niebawem - in a short time
niedomknięty; uchylony - half open
niedwuznacznie - in no uncertain terms
nieistotny powód - insignificant cause
niejaki pan Green - one Mr Green
niejako; do pewnego stopnia - as it were
nielicznie - in small numbers
niemal - almost
niemało - not a little
niemniej jednak; mimo to; pomimo tego - none the less
niemodny - out of fashion
niemożliwe - impossible
nienawidzę deszczu - I hate rain
nieoczekiwanie; niespodziewanie - by surprise
nieoczekiwany - unexpected
nieomal - pretty nearly
nieparzysty - odd-numbered
niepełnoletni - under age
niepochlebne zdanie - low opinion
nieporównanie - incomparably
niepowetowany; nie do naprawienia - beyond retrieval
nieprawdopodobne - improbable
nieproporcjonalny; niewspółmierny - out of proportion
nieprzyjazny - unfriendly
nieprzyzwoity dowcip - lavatory (sex) joke
nieraz - more than once
nieraz; niejeden raz; niejednokrotnie - many a time
nierzadki - not uncommon
nierzadko - not seldom
nieskończenie - endlessly
nieskończona ilość razy - times without number
niesmaczny żart - joke in bad taste
niestety! - alas!
niestety muszę powiedzieć; z przykrością donoszę - I am sorry to say
niestety, prawdziwe; aż nazbyt prawdziwe - only too true
nieszczęśliwy wypadek; tragiczny wypadek - a tragic accident
nieść na barana - to carry sb piggyback
nietrwały; prędko zapomniany; na wodzie pisany - written in water
niewarte funta kłaków - not worth twopence
niewarte pójścia - not worth going
niewątpliwie - no doubt
niewątpliwie - without doubt
niewątpliwy - beyond doubt
niewiele jej brakuje do pięćdziesiątki - she is not far off fifty
niewiele na to wskazuje; są tylko słabe oznaki tego - there is little sign of it
niewiele; niewielu - a small number
niewiele, niewielu więcej - few more
niewiele więcej - little else
niewiele więcej - little more
niewinne kłamstwo - a white lie
niewłaściwy adres - wrong address
niewygodna tajemnica rodzinna - a skeleton in the cupboard
niezadługo; wkrótce; niebawem; wnet - before long
niezadowalający - unsatisfactory
niezależnie od okoliczności - whatever the case may be
niezależny od - independent of
niezapomniany - never-to-be-forgotten
niezawodny - never-failing
niezbyt dobrze - not too good
niezliczoną ilość razy - times out of number
niezła myśl - not a bad idea
niezła myśl, ale - nice thought, but
niezłe - not bad
niezły - good enough
niezobowiązujący - tentative
niezupełnie - not in so many words
niezwykły; niecodzienny - out of the common
niezwykły; niecodzienny; niepospolity - out of the ordinary
nieźle - not half bad
nieźle - not (so, too) bad
nieźle się znam na - I'm not too bad at
nieźle sobie radzisz - you're doing fine
nigdy - never
nigdy ci się nie wywdzięczę - I can never thank you enough
nigdy mi nie przyszło do głowy (aby) - it never entered my head to
nigdy nie myślałem o - I never thought about
nigdy nie wiadomo - one never knows
nigdy nie wiadomo - you can never tell; you never know
nigdy nie zapomnę - I'll never forget
nigdy nie zgadniesz - guess what
nigdy przedtem - never before
nigdy więcej! - never again!
nigdy więcej - never more (since, after)
nigdzie indziej - nowhere else
nikomu ani słowa - not a word to anybody
nikomu nie wolno - no one is allowed
nikt - no one
nikt cię nie zmusza do - no one's forcing you to
nikt prócz; nikt tylko - none but
nikt z nas - none of us
nim się ten tydzień skończy - before the week is out
niż potrzeba, niż jest potrzebne - than is necessary
no i co? - so there?
no i co? - well?
no (i co powiesz)? - well?
no i co z tego? - what of it?
no i jak tam? co ty na to? dlaczegóż to? - how's that?
no już dobrze - it's all right
no nie bądź taki - don't be like that
no, no! - well, well!
no tak, ale - well, but
no tak, ale; w porządku, ale - that's all very well but
no to co? no i co? - what then?
no to co? no i co z tego? - so what?
no to ruszamy! - here we go!
no to uzgodniliśmy - so we're agreed
no to zdrowie! - good health!
no więc, o co chodzi? - well then, what's the problem?
nonsens - nonsense
nowiusieński; fabrycznie nowy - brand-new
nowoczesny; modny; aktualny; bez zaległości - up to date
Nowy Świat (Ameryka) - the New World
numer pierwszy; numer jeden; najważniejszy - number one
o Boże - oh dear
o całe niebo lepszy - a whole world better
o co chodzi? - what's the trouble?
o co chodzi? co się dzieje? - what's up?
o co chodzi? co się stało? - what's the matter?
o co zakład? - name your wager
o czasie (na czas) - on time
o, do licha - oh, dash it
o dziwo - for a wonder
o ile dobrze pamiętam - as far as I remember
o ile mi wiadomo - as far as I know
o ile mi wiadomo - for all I can tell
o ile mi wiadomo; według posiadamych przeze mnie informacji - to the best of my knowledge (belief)
o ile mnie pamięć nie myli - if I remember right
o ile mogę wnosić - as far as I can gather
o ile pamiętam - as far as I remember
o ile rozumiem - as far as I see
o ile się orientuję; o ile wiem - for all I know
o ile się orientuję, on jest wysoki - as far as I can see
o ile sobie przypominam; o ile mnie pamięć nie myli - to the best of my memory (recollection)
o ile tylko - as long as
o ile wiem; o ile mi wiadomo - for all I know; for what I know; as far as I know
o ja biedny - poor me
o jasna cholera! - oh bloody hell!
o jeden za dużo; zbędny; zbyteczny - one too many
o każdej porze - all hours
o każdej porze - at all hours
o każdej porze - at any hour
o krok od kogoś, czegoś - within a step of sb, sth
o, kurcze! - o, shit!
o małej wartości; małowartościowy - of little worth
o małym znaczeniu - of little amount
o połowę - by half
o połowę mniej - half as much
o połowę mniejszy - half as big
o psiakość! - oh bother!
o rany - oh dear
o, rety - oh dear
o to chodzi; to wszystko; to tyle - that's it
o tyle, o ile - in so far
o tyle, że - in so far as
o wiele lepszy, daleko lepszy - far better
o wiele więcej - many more
o wilku mowa - here he comes
o włos; o mało co - within a hair's breadth
o włos; o mały włos - by a hair
obalić alibi - to disprove an alibi
obawiałem się, że może nie przyjdziesz - I was afraid you might not come
obawiam się, boję się - I fear
obawiam się, że muszę powiedzieć 'nie' - have to say 'no', I'm afraid
obawiam się, że nie - I fear not
obawiam się, że nie; niestety nie - I'm afraid not
obawiam się, że tak; chyba tak - I suspect so
obawiam się, że tak; niestety tak - I'm afraid so
obecnie; teraz - at the present time
obiecujący; budzący nadzieję; dobrze się zapowiadający - of great promise
obojętne - it's all the same to me
obojętnie kiedy - it doesn't matter when
obok; drzwi w drzwi; w sąsiedztwie - next door (to)
obosieczny; dwuznaczny - two-edged
obrócić coś w śmiech; wyśmiać coś - turn sth into ridicule
obrócić coś w żart; wziąć coś za żart - treat sth as a joke
obsadzić aktora - to cast an actor
oburzyłem się na wiadomość - I was shocked to hear
oby się nie okazało, że - I wish it may not prove that
obyś był szczęśliwy - may you be happy
obywatele! - citizens!
och, nie - oh, no
och, to moja wina - oh, my fault
oczekiwane jest - it is expected
oczekuj nas o ósmej - expect us at eight
oczekuje się (po tobie) - you are expected to
oczekuję telefonu od - I expect a call from
oczekuję, że - I expect
oczywiście - of course; for certain
oczywiście, jasne, z pewnością - certainly
od 14-tego go 21-ego włącznie - from 14th to 21st inclusive
od A do Z - from A to Z
od blisko dwóch lat - for nearly two years
od chwili obecnej do - from now till
od ciebie zależy, czy - it's up to you whether
od czasu do czasu - between whiles
od czasu do czasu - from time to time
od czasu do czasu; co jakiś czas - now and again; now and then
od czasu do czasu; gdy nadarza się sposobność; okazjonalnie - on occasion(s)
od czego ma się przyjaciół?! - that's what friends are for!
od dawna; już dawno; bez końca - for ages
od dawna, od wieków - for ages
od deski do deski - from cover to cover
od dłuższego czasu; przez dłuższy czas - for quite some time
od do - from till
od drzwi do drzwi - from door to door
od dwóch do dziesięciu - from two to ten
od dzieciństwa - from a baby
od dzieciństwa - from a child
od dzieciństwa, od lat chłopięcych - from a boy
od dziś za miesiąc; dokładnie za miesiąc - this day month
od dziś za tydzień - eight days from now
od dziś za tydzień - this day week
od dziś za tydzień - today week
od kiedy odeszła - since she went away
od kiedy? odkąd? - since when?
od kilku dni; w ciągu ostatnich paru dni - for the last (past) few days
od lat chłopięcych - ever since he was a boy
od niepamiętnych czasów - from time immemorial
od niepamiętnych czasów - from time out of mind
od niepamiętnych czasów - since time immemorial
od osoby; na osobę - per man
od pewnego czasu; od niejakiego czasu - for some time past
od początku - all along
od początku do końca - from end to end
od początku do końca; na wylot; kompletnie - through and through
od początku do końca; od pierwszego do ostatniego - from first to last
od podstaw - from the ground up
od podstaw; od zera - from scratch
od poniedziałku za tydzień - a week come Monday
od rana do nocy - from morning till night
od razu - at once
od samego początku - from the first
od samego początku - from the very beginning
od słowa - per word
od stóp do głów; z góry na dół; od góry do dołu - from top to bottom
od tamtego dnia - from that day onwards
od tego czasu - ever since; from then on
od tego czasu - since then
od tego czasu już - from then on
od tego czasu, od tej pory - since
od tego dnia - from that day
od wewnątrz - from the inside
od zeszłego tygodnia - since last week
od zmierzchu do świtu - from dusk till dawn
odcinać się; niegrzecznie odpowiadać; pyskować - answer back
odczep się ode mnie! - get off my case!
odczuwać silnie - to feel strongly
oddać - to give away
oddzwonić - to ring back
oddzwonię ponownie później TEL - I'll call back later
oddzwonię TEL - I'll call back
odeprzeć agresję - to repel aggression
odkąd, od kiedy - ever since
odkładać o rok - to put off for a year
odkrycie - a revelation, a discovery
odległa przyszłość - the faraway future
odległość, dystans - distance
odległy - far-away
odległy; daleki - far removed
odległy od - distant from
odmierzać czas - to time
odmłodnieć - grow younger
odnieść sukces - to suceed
odnosi się do; jest związane z - is related to
odnoszę wrażenie, że - it strikes me that
odnośnie - in relation to
odpada - out of the question
odpowiadać na listy - to answer letters
odpowiadać niegrzecznie, impertynencko - talk back
odpowiadając na, w odpowiedzi - in reply to
odpowiedz na piśmie - reply in writing
odpowiedź brzmi "nie" - the answer is "no"
odpowiedź może leżeć w - the answer may lie in
odpowiem krótko - the short answer is that
odpręż się - relax
odprowadzać kogoś - to see sb off
odrobina chleba - finger of bread
odrobinkę - a tiny bit
odrobinkę - a very little
odróżniać dwie rzeczy od siebie - draw a distinction between two things
odrzucić podanie - to reject the application
odtąd już; w przyszłości - from now on
odtąd; w przyszłości - from this time forth
odwdzięczyć się - to return a favour
odwiecznie, od wieków - from everlasting
odwiedźcie nas w Polsce - visit us in Poland
odwzajemnić komplement - return the compliment
oficjalne słowo - a formal sort of word
oględnie, delikatnie mówiąc - to put it mildly
ogólnie mówiąc - broadly speaking
ogólnie mówiąc - generally speaking
ogólnie mówiąc - on the whole
ogólnie, podsumowując, w całości - all in all
ogólnie rzecz biorąc - all in all
ogólnie rzecz biorąc, calościowo biorąc - on the whole
ogólnie rzecz biorąc, mówiąc ogólnie - generally speaking
ogółem - in all
ogółem wziąwszy - taken all round
ogółem wziąwszy - taken as a whole
ogromne dzięki - thanks very much
ogromnie bym chciał - I'd love to
ojej - oh dear
OK, wygrałeś - OK, you win
oka mgnienie - a split second
okazać się użytecznym - to prove useful
okazało się, że - it came out that
okazuje się, że - it turns out that
około 1950 r. - around 1950
około 1950 r. - circa 1950
około 20 minut - about 20 minutes
około; mniej więcej - something like
określano je jako - they were referred to as
okrzyczany produkt - a shouted-about product
omawiany; roztrząsany - under discussion
on jest młodszy ode mnie o 2 lata - he is my junior by 2 years
on jest przekonany, że - It is his conviction that
(on) jest spodziewany za godzinę - he's expected in an hour
on jest tylko dzieckiem - he is but a child
on ma 30 lat - he is thirty years of age
on ma coś koło pięćdziesiątki - he is somewhere about fifty
on na pewno przyjdzie - he is sure (bound) to come
on nie ma jeszcze czterdziestu lat - he is on the right side of forty
on nie ma jeszcze dwudziestu lat - he is still in his teens
on nie ma nic wspólnego ze mną - he has no connection with me
on prawie nie mówi po angielsku - he can scarcely speak English
on szuka nieszczęścia - he's asking for trouble
on tylko umie gadać - he's all talk
on zasługuje na zaufanie - he is dependable
on zbliża się do czterdziestki - he's going (getting) on for forty
(ona) będzie tu za chwilę TEL - she'll be here in a minute
(ona) będzie z powrotem o piątej po południu - she'll be back at 5 p.m.
ona chyba już jest w domu; ona powinna już być w domu - she should be home by now
ona gada jak najęta - she talks a mile a minute
ona jest niezrównana, kapitalna - she's great
ona jest oczekiwana we wtorek - she's expected on Tuesday
ona jest ode mnie starsza o trzy lata - she is my elder by three years
ona jest po czterdziestce - she's past forty
ona już nie jest dzieckiem; to już nie podlotek - she is no chicken
ona ma jeden rok - she is one year old
ona ma pod czterdziestkę - she is close on forty
ona ma przekroczone 50 lat; ona jest po pięćdziesiątce - she is on the wrong side of 50
ona ma siedem lat - she's seven
ona musi wiedzieć - she is bound to know
ona nie ma z nim nic wspólnego - she has no business with him
(ona) rozmawia z drugiego aparatu - she's speaking on the other line
ona tak twierdzi; takie jest jej zdanie - so she says; she says so
ona wpadnie wieczorem - she's coming round this evening
onegdaj; przed paru dniami; parę dni temu; kiedyś - the other day
opiniować, być zdania - to opine
opłacić abonament - to pay one's subscription
opowiadać bajki (bzdury) - to tell a fairy tale
opowiedz mi to pokrótce - tell me this shortly
opóźniony, poza rozkładem - behind schedule
oprócz; poza - apart from
opuścić banderę - to lower a flag
orientuję się trochę w sytuacji - I have some understanding of the situation
osiągnąć porozumienie - to reach an agreement
osoba, o której mowa - the person in question
osobiście - in person
osobiście - personally
osobiście czuję, że - personally I feel?
osobiście, ja - personally, I
ostatecznie; w końcu; koniec końców - in the result
ostatecznie; w końcu; wreszcie; na dłuższą metę - in the long run
ostatnia chwila - the eleventh hour
ostatnia chwila, za pięć dwunasta - the eleventh hour
ostatnie poprawki; końcowy retusz - the finishing touches
ostatnie słowo - the last word
ostrożnie, uważnie - carefully
ostrożności nigdy za wiele - you can't be too careful
ostrzegam cię - I'm warning you
oszalałaś! - you are crazy!
oszustwo na wielką skalę - a large-scale fraud
ośmieliłbym się powiedzieć, że - I dare say
oto - here's
oto - this is
oto dlaczego; dlatego właśnie - this is why
oto jak się to robi - this is how you do it
oto jestem - here I am
otrzymać awans - to get promotion to
otwarcie, szczerze mówiąc - plain speaking
otwarta kwestia - an open question
otwarty na - open to
otworzyć komuś oczy - open sb's eyes
paląca kwestia; naglący problem - the burning question
pamiętaj, aby - remember to
pamiętaj o - remember about
pamiętaj, żebyś nie - remember not to
pamiętam w szczególności - I remember especially
Pan Smith, jak mniemam? - Mr Smith, I presume?
pana nazwisko brzmi znajomo - your name sounds familiar
panie i panowie! - ladies and gentlemen!
parami - by twos
parami - in pairs
parę bloków dalej - a few blocks off
parę razy; raz czy dwa - once or twice
pasjonuję się malarstwem - I have a passion for painting
pasowałaby mi teraz gorąca kąpiel - a hot bath would just suit me
pasuje? - fine by you?
patrz! - look!
patrz, kto tutaj jest! - look, who's here?
patrzeć w przyszłość - to look to the future
pech - bad luck
pech - hard luck
pełen banałów - cliche-ridden
pełną parą, z maksymalną szybkością - at full speed
pełną parą, z rozwiniętymi żaglami - full sail
pełne cztery dni - four whole days
pełne trzy tygodnie - three clear weeks
pełnoletni - of age; of full age
pewne jak amen w pacierzu - sure as death and taxes
pewne różnice - some differences
pewnego dnia - some day
pewnego dnia; któregoś dnia - one day
pewnego pięknego dnia - one fine day
pewnego razu - on one occasion
pewnego razu; dawno, dawno temu - once upon a time
pewnie nie wie pan - I don't suppose you know
pewnie ryją teraz matmę - surely they're cramming maths
pewnie, że - surely
pędem; galopem - in full career
pędem; w cwał - at a great (full) lick
pędzić - go full speed
pędzić jak bomba - to go like a bomb
pędzić jak wiatr - to go like a wind
pępek, centrum świata - the hub of the universe
pętla (autobusowa) - the terminus
pieniądze na moim rachunku - money in my account
pierwotnie - originally
pierwsza rzecz z rana, zaraz z samego rana - first thing in the morning
pierwsza zasada - the first rule
pierwsze słyszę; to dla mnie coś nowego - that's a new one to me
pierwszego dnia w miesiącu - on the first of the month
pierwszorzędny - of the first rank
pierwszy raz od lat - for the first time in years
pięć dni z rzędu - five days following
pilne sprawy - urgent matters
pilnuj swojego interesu - mind your own business
pilnuj swojego nosa - mind your own business
pilnuj, żebyś nie - mind you don't
pionowo; na sztorc - on end
piorunem - like a shot
pisany ręcznie - handwritten
planowałem coś innego na wieczór - I was planning something else for tonight
planowo, według rozkładu - on schedule
planowo; według rozkładu jazdy; na czas - on schedule
planuję - I plan to
plecami do przodu; tyłem naprzód; na odwrót - back to front
plecami do siebie - back to back
pleść androny - to talk nonsense
pleść banały - to mouth platitudes
płacić alimenty - to pay alimony
płacić czesne, opłaty - to pay fees
po angielsku - in English
po bliższym zaznajomieniu się - upon further acquaintance
po bliższym zbadaniu - after a narrow examination
po chwili; wkrótce; niebawem; po pewnym czasie - after a while
po cichu; cichaczem; w tajemnicy; na osobności - on the quiet
po co? - what for?
po co to? - what's the use?
po czym; następnie - after which
po czym; następnie - upon which
po drodze do - on the way to
po drodze do domu - on the way home
po drodze powrotnej - on the way back
po drugie - in the second place
po drugiej stronie drogi - across the way
po dzień dzisiejszy - to date
po dziś dzień; do dnia dzisiejszego - to this day
po godzinach - after hours
po kawałku - piece by piece
po kolei; kolejno; na przemian - in turn
po królewsku - in a princely manner
po którym następuje - followed by
po lewej stronie - on left hand
po miesiącu - in a month
po mojej lewej stronie - on my left hand
po mojej prawej ręce - on my right hand
po pierwsze (drugie, trzecie) - in the first (second, third) place
po pierwsze, najpierw - first, firstly
po połowie; i tak, i nie - half and half
po połowie; pół na pół; równy podział - fifty-fifty
po prostu - just; simply
po prostu aby uniknąć - simply to avoid
po prostu nie da się porównać, po prostu nie możesz tego porównywać - you just can't compare
po prostu nie mogę - I just can't
po prostu wspaniałe - just terrific
po raz enty; po raz nie wiadomo który - for the dozenth time
po raz pierwszy - for the first time
po sam dach; do samego dachu - up to the roof
po schodach na górę; na piętrze - up the stairs
po sprawiedliwości - in justice
po staremu - the same old way
po ścianie - down a wall
po tej dacie - after that date
po tej stronie Alp - on this side the Alps
po trochu - little by little
po trochu; stopniowo - little by little
po trzecie - in the third place
po trzy naraz - three at a time
po tygodniu - in a week
po tyle samo - in equal numbers
po uszy - over head and ears
po uszy - up to the ears
po wielu usiłowaniach, po długiej walce - after a long struggle
po większej części; przeważnie - for the most part
po wsze czasy - for all times
po wszystkie czasy - for all times
pochopna decyzja - a snap decision
pociesz się, że nie ty jeden - you're in good company
początek stulecia - turn of the century
poczekaj - wait
poczekaj chwilę - wait a minute
poczekaj tylko, a zobaczysz - you wait and see
pocztą - by post
pod auspicjami - under the auspices of
pod banderą - under a flag
pod batutą - conducted by
pod dostatkiem - in abundance
pod górę - up hill
pod jakim adresem ona mieszka? - at what address does she live?
pod każdym względem - in all respects
pod każdym względem - in every way
pod każdym względem - on all counts
pod kątem - at an angle (to sth)
pod kątem prostym - at right angles
pod koniec; u schyłku - in the latter half (part) of
pod koniec zimy - in late winter
pod mikroskopem - under the microscope
pod niektórymi względami - in some respects
pod nogami; pod nogi - under foot
pod ogniem - under fire
pod opieką - in the custody of
pod pewnymi względami - in some respects
pod pozorem; pod maską - in the guise of
pod pretekstem, że - on the pretence that
pod pretekstem, że - under the pretence that
pod ręką - at hand
pod ręką - on tap
pod ręką; na podorędziu - at one's elbow
pod ręką; na podorędziu - close at hand
pod tym względem - in this regard
pod tym względem - in this respect
pod warunkiem, że - on condition that
pod warunkiem, że; z tym jednak, że - on the understanding that
pod warunkiem, że; założywszy, że; o ile; z zastrzeżeniem, że - provided that
pod wieloma względami - in many respects
pod wpływem - under the influence
pod względem - in point of
pod względem - in regard to (of)
pod względem - in respect of
pod zarzutem - on charge of
pod żadnym pozorem; w żadnych okolicznościach - under no circumstances
pod żadnym pozorem, w żadnym razie; w żadnym wypadku - on no account
pod żadnym względem - on no consideration
podać powód - to give a reason, to tell a reason
podać swój adres - to give one's address
podciągnąć (się w czymś) - to improve (sth)
poddaję się - that beats me
poddaję się! nie znam odpowiedzi - I give up! I don't know the answer
podejdź tutaj! - come here!
podejrzliwie - with suspicion
podejrzliwy - suspicious
podejście, stosunek do - attitude towards
podenerwowany - anxious
podjąć wysiłek - to make an effort
podnieść banderę - to hoist a flag
podrostek; nastolatek (podlotek; nastolatka) - a boy (girl) in his (her) teens
podrzucić kogoś - to give sb a lift
podstępem - by false pretences
podstępem - on false pretences
podsumowując - summing up
podsumowując; zważywszy wszystko - on balance
podwieźć - to give a lift
podzielam pańskie zdanie - I am of your opinion
podziwiam - I'm admiring
pogadam z Bobem - I'll have a word with Bob
poinformowano mnie, że, powiedziano mi, że - I'm told
pojedynczo - one at a time
pojedynczo - one by one
pojutrze - the day after tomorrow
pokazany w telewizji - shown on television
pokonać barierę - to break a barrier
pokrótce, krótko - briefly
polegam na nim - I rely on him
polityka mnie po prostu usypia - politics just sends me to sleep
połączę panią z p. Kowalskim TEL - I'll connect you with Mr Kowalski
połowa czerwca - mid June
połóż je tam - put them there
pomimo - in spite of
pomimo tego; nawet gdyby tak było - even so
pomimo; wbrew - in spite of
pomocny; pożyteczny - of assistance
pomyliłem się - I've made a mistake
pomysł pierwszej klasy! - first class idea!
pomyśl dobrze; od czego masz rozum - use your intelligence
pomyśl o - think of, think about
pomyślałbym dwa razy, zanim - I'd think twice before
ponad - more than
ponad miarę - beyond measure
ponad miarę; bez miary; niezmierny - beyond measure
ponad połowa; przeszło pół - more than a half
ponad wszelką miarę - beyond all bounds
ponad wszelką wątpliwość - beyond all doubt
ponad wszelkie oczekiwania - beyond all expectation
ponadto; na dodatek - to boot
ponadto, poza tym - beyond that
poniekąd; niejako; po części; że się tak wyrażę - in a certain manner; in a manner of speaking
poniżej parytetu; ze stratą; poniżej przeciętnej - below par
popaść w apatię - to become apathetic
popatrz! - look!
popatrz jak ja to robię - watch me doing it
popatrz na, spójrz na - look at
popatrz tylko! - fancy that!
popatrz uważnie, obserwuj uważnie - watch carefully
popełnić błąd - make a mistake
poproszę go, wezwę go TEL - I'll call him
poproszę, żeby do pana zadzwonił jak tylko przyjdzie - I'll ask him to call you as soon as he's in
poproś o informację - ask for information
poprzedniego dnia - the day before
poprzedniego roku - the year before
pora deszczowa - rainy season
pora siewu - seed-time
poradzisz sobie z tym z łatwością - you'll manage it easily
poroniony pomysł - a still-born idea
porównywać - you just can't compare
poruszanie się po mieście - getting about town
porządkować - to put in order
posiadać akcje - to hold shares
posłuchaj (mnie) - listen to me
posłużyć się przykładem - to take an example
pospiesznie, szybko - in a hurry
postaw się na moim miejscu - put yourself in my position
postawiłbym na to pieniądze - I'd put money on it
postępować taktownie - to do with tact
postępuj według tej procedury - follow this procedure
pośpiesznie; szybko - in a hurry
poświęcać swój czas na - to devote one's time to
poświęcony pamięci - sacred to the memory of
potem stało się to najgorsze - then came the worst
potoczne słowo - an informal sort of word
potrzebna ci teraz łyżka? - need a spoon now?
potrzebujesz pomocy? - need some help?
potrzebuję do kogoś zadzwonić - need to call someone
poważnie - seriously
powiązać ze sobą fakty; wysnuć wniosek - put two and two together
powiedz mi coś jeszcze (więcej) - tell me more
powiedz to jeszcze raz - say that again
powiedz to w inny sposób - say that in another way
powiedz, wyraź to po angielsku - put it in English
powiedzenie good bye? - what is another way of saying good bye?
powiedziałem - I said
powiedziałem ci, że - I told you
powiedzieć coś żartem - say sth in play
powiedzieć tajemnicę; wypaplać tajemnicę - tell a secret
powiedzieć, że - I regret to say that
powiedzmy - say
powiesić obrazek - to hang a picture
powieść się - to succeed
powinienem był to zrobić - I ought to have done that
powinienem to zrobić - I ought to do that
powinieneś - you ought to
powinieneś rozważyć - you should consider
powitanie - greeting
powodem jest to, że - the reason is that
powodować obrazę - to give offence
powodzenia - good luck
powodzenia w - the best of luck in
powszechnego użytku - of common use
powszechnie znany; odtajniony - in the open
powyżej przeciętnej - above par
powziąć decyzję - arrive at a decision
powziąć decyzję - come to a decision
poza kolejką - out of turn
poza miastem; na prowincji; w terenie - out of town
poza, oprócz - apart from
poza tematem - beside the point
poza tym - besides
poza tym; po drugie - in the next place
poza tym, zresztą - besides
poza tym, zresztą, oprócz - besides
poza wszelką dyskusją - out of the question
poza wszelkim podejrzeniem - above suspicion
poza zasięgiem - out of reach
poza zasięgiem mojego wzroku - beyond my vision
pozdrów ją serdecznie ode mnie - give her my best (kindest) regards
pozdrów ode mnie; przekaż moje pozdrowienia - give my respects to
poznaj - meet
poznaj Jima - meet Jim
poznaj moją żonę - meet my wife
poznaliśmy się przedtem - we've met before
pozornie - seemingly
pozory - false pretences
pozostają jednak poważne wątpliwości co do - there remain serious doubts as regards
pozwolę sobie, ośmielę się poprawić pana - I dare correct you
pozwolę sobie powiedzieć - I beg to say
pozwolę sobie skorygować - I dare correct
pozwoli pan, że się przedstawię - let me introduce myself; allow me to introduce myself
pozwoli pani, że się przedstawię - allow me to introduce myself
pozwól, że powiem - permit me to say
pozwólcie, że przedstawię - let me introduce
pozwólcie, że was przywitam - allow me to welcome you
pozwólcie, że was przywitam w imieniu - allow me to welcome you on behalf of
pójść na kompromis; obrać pośrednią drogę - take a middle course
póki pamiętam, póki myślę o tym - while I remember; while I think of it
pół żartem, pół serio - half joking half serious
półtora - one and a half
późna starość - extreme old age
później; w dalszym ciągu czegoś - later on
późniejsze czasy; potomność - after days
późnym latem - in late summer
pracować na akord - to work by the piece
pracować na godziny - to work time
pracując; przez pracę - by working
pracuję ciągle dla tej samej firmy - I still work for the same firm
praktycznie niemożliwe - virtually impossible
praktycznie rzecz biorąc - practically speaking
praktykować jako adwokat - to practise as a solicitor
prawdę mówiąc - as a matter of fact
prawdę mówiąc - to tell the truth
prawdę mówiąc, właściwie - actually
prawdę powiedziawszy - the truth is that
prawdę powiedziawszy; prawdę mówiąc - truth to tell
prawdopodobnie - probably
prawdziwą przyjemnością jest - it's a pleasure to
prawić komplementy - pay compliments
prawie - all but
prawie cały dzień - most of the day
prawie cały dzień, większość dnia - most of the day
prawie nic - next to none
prawie nic - next to nothing
prawie, nieomal niemożliwe - next to impossible
prawie nigdzie; mało gdzie - hardly anywhere
prawie wcale; mało co; mało który - hardly any
prawie zapomniałem - I nearly forgot
pręcz z łapami! - hands off!
prędzej czy później - sooner or later
prędzej skonam niż - I'll be damned if
prognoza pogody - the weather forecast
proponuję - I propose
proporcjonalny - in proportion
prosto jak strzelił - dead straight
prosto na dno; do samego dna - right to the bottom
prosto z mostu; bez ogródek; czarno na białym - in plain English
prostymi słowami - in simple phrase
proszą bardzo, pan pierwszy! - after you!
proszą usiąść! usiądźże! - do sit down
proszą usiąść; zechciej usiąść - sit down, will you?
proszeni są - are requested
proszę - here (there) you are
proszę bardzo - here you are
proszę cię - I pray you
proszę cię, żebyś tego nie robił - please not to do that
proszę mi nie mieć za złe tego pytania, ale - don't mind my asking but
proszę mi pozwolić pomóc; niech pomogę - let me help you
proszę mi to pokazać; niech to zobaczę - let me see it
proszę mi wybaczyć - please forgive me
proszę mnie przełączyć do działu sprzedaży TEL - put me through to the sales department, please
proszę nie odkładać słuchawki - hold the line, please; hold on, please
proszę nie zapomnij - please don't forget
proszę o uwagę - attention, please
proszę o wybaczenie - I beg to be excused
proszę o wybaczenie - I beg your pardon
proszę (podając coś) - here is
proszę powtórzyć raz jeszcze, jakie było ostatnie słowo - what was the last word again, please?
proszę pozwolić mi się przedstawić - let me introduce myself; allow me to introduce myself
proszę pozwolić, że zapytam pana najpierw - let me ask you first
proszę przekazać wyrazy szacunku - give my best regards
proszę przyjąć moje najlepsze życzenia - please accept my best wishes
proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje - please accept my heartiest congratulations
proszę przyjąć moje przeprosiny - please accept my apologies
proszę przyjąć ten podarek - please accept this gift
proszę siadać - please be seated
proszę się nie martwić - please don't worry
proszę się streszczać - cut it short
proszę sobie nie robić kłopotu - don't bother, please
proszę tego nie robić - please don't do that
proszę usiąść - please sit down
proszę usiąść - pray sit down; sit down, pray
proszę wybaczyć, że pytam, ale - forgive me for asking, but
proszę zająć miejsca - take your seats, please!
protestuję - I protest
prowadzić agitację - to agitate for
prowadzić akcję na rzecz - to campaign for
próbnie; eksperymentalnie - as an experiment
próbnie; eksperymentalnie - by way of experiment
próbowałem zwrócić waszą uwagę na - I was trying to attract your attention to
prócz tego, że; z tym, że - except that
prywatnie; w sekrecie; na osobności - in private
przechodzić trudny okres - to go through a difficult time
przecież potrafisz! - you can do it!
przeciętna długość życia - expectation of life; life expectancy
przeciętnie - on a par
przeciętnie; średnio - on an average
przeciętny człowiek - the average person
przeciętny użytkownik - the average user
przeciwnie - on the contrary
przed - in front of
przed chwilą - just now
przed chwilą - this very moment
przed chwilą; dopiero co - but now
przed chwilą; dopiero co - even now
przed czasem, za wcześnie - ahead of time
przed czymś, wcześniej od czegoś - prior to
przed laty; wiele lat temu; lata temu - years ago
przed sądem - before the court
przed trzema miesiącami - three months back
przed tym; już poprzednio - before that
przede wszystkim - first of all
przede wszystkim, nade wszystko - above all
przede wszystkim; nade wszystko - before everything else
przede wszystkim; nade wszystko - before everything else
przede wszystkim; najpierw - first and foremost
przede wszystkim; najpierw - first of all
przede wszystkim; najpierw - in the first place
przede wszystkim; najpierw; na samym początku; od razu - in the first place
przede wszystkim, pierwsza rzecz - first thing
przede wszystkim; w pierwszym rzędzie - first and foremost
przede wszystkim; zaraz; bezzwłocznie - first thing
przedmiot sporu - the question in (under) debate
przedostatni - next but one
przedostatni - the last but one
przedostatni - the one before last
przedostatnim razem - the time before last
przedtem; już - before now
przedwczoraj - the day before yesterday
przedwczoraj w nocy; przedwczoraj wieczorem - the night before last
przejęzyczenie; lapsus - a slip of the tongue
przejęzyczenie odkrywające czyjeś myśli, pragnienia - a Freudian slip
przejście dla pieszych - a zebra crossing, a pedestrian crossing
przejść do - to move on to
przejść do istoty sprawy; przejść do rzeczy - get down to business
przejść, przeskoczyć za - to skip past
przejść przez ulicę - to cross the street
przejść Rubikon (zdecydować się na stanowczy krok) - pass (cross) the Rubicon
przekaż moje najlepsze życzenia dla Ewy - please give my best wishes to Ewa
przekaż pozdrowienia dla Jill - say hello to Jill
przekleństwa i brzydkie wyrazy - bad language
przekroczyć barierę - to break the barrier
przelotny; przemijający; krótkotrwały - short-lived
przełamać pierwsze lody - break the ice
przełączam panią TEL - I'm putting you through
przełączę panią do p. Kowalskiego TEL - I'll put you through to Mr Kowalski
przenigdy - never, never
przepełniony - full to overflowing
przepełniony - full-up
przepełniony - jam full
przepowiadam, że - I predict that
przepraszać; usprawiedliwiać się; wymawiać się - make excuses
przepraszam - excuse me
przepraszam, ale muszę spadać - sorry, I must be off now
przepraszam cię; najmocniej przepraszam - I beg your pardon
przepraszam, co powiedziałeś? - sorry, what did you say?
przepraszam, czy przypadkiem zna pan - excuse me, do you happen to know
przepraszam, jeśli trochę wolno myślę - I'm sorry if I'm being a little slow
przepraszam na minutkę - excuse me a minute
przepraszam na sekundkę - excuse me a second
przepraszam, nic z tego nie zrozumiałem - sorry, I didn't get any of that
przepraszam, nie byłem w stanie dosłyszeć, co pan powiedział - I'm sorry, I couldn't hear what you said
przepraszam, nie dosłyszałem, co pan powiedział - I'm sorry, I didn't hear what you said
przepraszam; niestety - I'm sorry
przepraszam, o której pan powiedział? - I'm sorry, what time did you say?
przepraszam, pomyliło mi się - Sorry, I got it all wrong
przepraszam; proszą mi wybaczyć - excuse me
przepraszam, wybacz - pardon me
przepraszam za brzydkie wyrazy - pardon my French
przepraszam za spóźnienie - sorry to be late
przepraszam za to - sorry for this
przepraszam, że kłopoczę - sorry to trouble you
przepraszam, że pana kłopoczę - I'm sorry to bother you
przepraszam, że pani przerywam - excuse my interrupting you
przepraszam, że przerywam - sorry to interrupt
przepraszam, że pytam - excuse me asking
przepraszam, że się mieszam - sorry to butt in
przepraszam, że się spóźniłem - excuse my coming late
przepraszam, że się wtrącam, ale - scuse me butting in, but
przepraszam, że zmieniam temat - sorry to change the subject
przeproś ją ode mnie - give her my excuses
przeproś ode mnie - give my excuses to
przeprowadzić analogię między dwiema rzeczami - draw a parallel between two things
przeprowadzić porównanie - draw a comparison
przerwać milczenie - break silence
przesadnie poprawna angielszczyzna - dictionary English
przesiąść się - to change
przestań! - stop!
przestraszone spojrzenie - a look of fear
przesunięty w prawo - shifted to the right
przeszkadzać komuś - to disturb sb
przeszło mi przez myśl, że - it went through my mind
przeważająca część czegoś - the best part of sth
przeważnie - mostly
przeważnie; głównie; na ogół - in the main
przeważnie; najczęściej - for the most part
przeważnie; najczęściej; prawie stale - most of the time
przeważnie; w większości wypadków - in most cases
przewiduję, że - it is my prediction that
przewinąć taśmę - to rewind a tape
przez aklamację - by acclamation
przez analogię - by analogy
przez całą drogę - all the way
przez całą noc - all night
przez całą noc - all through the night
przez całą noc - the whole night through
przez cały czas - all the time
przez cały czas, wiecznie, niezmiennie - all the time
przez cały dzień - all day long
przez cały dzień, dwanaście godzin - the clock round
przez cały ten czas - all the while
przez chwilę - for a moment
przez cztery dni z rzędu - for four consecutive days
przez długi czas - for a long time
przez grzeczność - by favour of
przez kilka natępnych dni - the next few days
przez krótki okres czasu - for a short period of time
przez lata - over years
przez okrągły rok - all year round
przez okrągły rok, przez calutki rok - all the year round
przez pewien czas - for some length of time
przez pewnien czas; dosyć długo - for some length of time
przez pomyłkę - by mistake
przez pomyłkę - through error
przez porównanie - by comparison
przez trzy kolejne lata - three years running
przez wiele lat - for many years
przez większą część czasu - half the time
przez wzgląd na - out of consideration of
przezwyciężyć trudności - to overcome difficulties
przy akompaniamencie - to the accompaniment of
przy brzegu - in shore
przy drodze - on the road
przy jakich okazjach? - on what occasions?
przy kominku - by the fire
przy odrobinie szczęścia - with any luck
przy okazji, a propos - by the way
przy okazji, nawiasem mówiąc - incidentally
przy samej ziemi - close to the ground
przybył punktualnie, na czas - he is on time
przychodzić do pracy/szkoły - to come to work/school
przyda? - will that be of any use?
przydałoby mi się trochę odpoczynku - I could do with a bit of rest
przyjaciele! - friends!
przyjąć procedurę - to adopt a procedure
przyjdź do mnie; zajdź do mnie - come and see me
przyjdź i spójrz! - come and look!
przyjdź na pewno - don't fail to come
przyjdź na pewno; przyjdź koniecznie - be sure to come
przyjemna (ładna) pogoda - nice weather
przyjemnie - in a nice way
przyjemnie jest być znowu w domu - it is nice to be at home again
przyjmij moją radę i - take my advice and
przyjmijmy, że tak było - suppose it was so
przyjmuję pełną odpowiedzialność za - I accept full responsibility for
przyjść na kolację - to come to supper
przyjść za wcześnie - to be early
przykład idzie z góry - the example comes from the top
przykładem byłby - an example would be
przykro mi, ale muszę już iść - I'm sorry but I have to go
przykro mi, ale nie potrafię tu pomóc - I'm sorry, I can't help you there
przykro mi, ale nie wiem - I'm sorry, I don't know
przykro mi było wyjeżdżać - I was sorry to leave
przykro mi słyszeć, że - I'm sorry to hear
przykro mi to mówić - I'm sorry to say so
przykro mi, że muszę powiedzieć, iż; z żalem muszę powiedzieć, że - I regret to say that
przykro mi, że pana kłopoczę, ale - I'm sorry to trouble you, but
przynajmniej - at least
przynieś mi młotek - bring me a hammer
przypadać w jakiś dzień - fall on a certain day
przypadkiem, przypadkowo - by chance
przypadkiem; przypadkowo - by fortune
przypomnieć - I really can't remember
przypuszczalnie; na oko; na wyczucie; na chybił trafił - at a guess
przypuszczalnie; na oko; na wyczucie; na chybił trafił - by guess
przypuszczam, że - I suppose
przypuszczam, że to prawda - I suppose that's true
przypuśćmy, że - suppose
przypuśćmy, że to prawda; niechby się okazało, że to prawda - supposing that is true
przysłowiowo; notorycznie - to a proverb
przyspieszać - to accelerate
przyszedł czas na - the time has come for
przyszło mi właśnie do głowy, że - it just occured to me that
przyszłość - by-and-by
przyszłość - days to come
przywiązywać szczególną wagę - to pay special attention
przywiązywać wagę do - attach importance to
przyznaj, że - admit that
przyznaję, że - I admit
przyznajmy - let it be admitted
psiakrew! - blast!
publicznie - in public
punkt honoru - a point of honour
punkt widzenia - point of view
punktualnie; co do minuty - on the dot
punktualnie; co do minuty - on the minute
punktualnie; dokładnie na czas - dead on time
puste banały - empty platitudes
pusty dźwięk; tylko słowa, frazes - a name only
pytanie dotyczące - a question concerning
rachunek w banku - an account at the bank
raczej - rather
raczej niż - rather than
raczej skona niż - he would die before
raczej w to wątpię - I rather doubt it
radzisz sobie bardzo dobrze - you're doing very well
ramię przy ramieniu; ramię w ramię - shoulder to shoulder
ramię w ramię; łokieć w łokieć - elbow to elbow
raz dziennie - once a day
raz na trzy miesiące - once in three months
raz na tydzień - once a week
raz na zawsze - once for all
raz za razem - in quick succession
raz za razem; często; wiele razy - time after time
raz za razem, raz po raz - time and again
reasumując - to sum up
reprezentować ostatnie słowo w - to represent the last word in
ręką - by hand
robi się późno - it's getting late
robi się późno - time's getting on
robić aluzje do - to make an allusion to
robić awanturę - to make a row
robić bałagan - to make a mess
robić postępy - to make progress
robić straszny hałas - to make a terrible noise
robić wrażenie - to impress
robić z igły widły - change a fly into an elephant
robię zawsze co w mojej mocy - I always do my best
robisz to tak - you do it like this
rocznie - per annum
rok po roku - year by year
rok później - the year after
rok przestępny - leap year
rok świetlny - light-year
rok za rokiem - year after year
rok za rokiem - year by year
rozchmurz się! - cheer up!
rozgość się; czuj się jak u siebie w domu - make yourself comfortable
rozmowa o niczym; pogawędka - small talk
rozpoczął 30. rok życia - he entered on his 30th year
rozsądnie jest - it is reasonable
rozsądnie jest wierzyć, że, rozsądnie byłoby sądzić, że - it is reasonable to believe that
rozumie się, że; jest rzeczą zrozumiałą, że - it is understood that
rozumiejąc, że - on the understanding that
rozumiem - I see
rozumiem, jasne - I see
rozumiem że; jak rozumiem - I understand
rozumiesz co mam na myśli? - see what I mean?
rozumiesz? kapujesz? - do you take me?
rozumiesz, o co mi chodzi? - do you see what I mean?
rozważmy - let us consider
rozważyć coś - to consider sth
rozważyć ponownie - to reconsider
rozwiązać problem - to solve a problem
rozwiązywać krzyżówkę - to do a crossword puzzle
rozwodzić się nad czymś - dwell on sth
rozwodzić się nad czymś - pan about sth
rozwodzić się nad czymś - spread on sth
rób, co chcesz - do what you want
rób, co ci się żywnie podoba - do whatever you like
rób to, co uważasz za słuszne - do what you think is right
równie dobrze moglibyśmy - we might as well
równie ważne - just as important
równie zły - equally bad
również - as well
równo tydzień temu - this day last week
równocześnie; od razu - at once
równocześnie; zarazem; w tym samym czasie - at the same time
równolegle - in parallel
różnię się od ciebie - I differ from you
ruch (uliczny) - traffic
ruchome schody - moving stairs
ryzykowna decyzja; strzał na chybił-trafił - shot (leap) in the dark
rzadko - seldom
rzadko albo zgoła nigdy - seldom or never; seldom if ever
rzadko kiedy; prawie nigdy - hardly ever
rzadko się zdarza, żeby - it is unusual to
rzecz (istota rzeczy) polega na tym, że - the point is
rzecz pewna, murowana; niezbita prawda - as sure as a gun
rzecz powszechnie znana - a matter of common knowledge
rzecz w tym, że - the matter is that
rzecz w tym, że - the point is that
rzecz w tym, że - the thing is that
rzeczy wykluczające się wzajemnie - things mutually exclusive
rzeczywiście? - indeed?
rzeczywiście? - really?
rzeczywiście, faktycznie - in fact
rzeka ma 2 kilometry szerokości - the river is 2 kilometres wide
rzeką; potokiem; lawiną; ławą - in streams
rzędem; jeden za drugim; gęsiego - in single file
rzuć okiem, spójrz - take a look
rzućmy okiem na - let's have a look at
sadząc po jej minie - from the look on her face
sam przez się - per se
sam tego chciał - he's been asking for it
sam to bym raczej wolał - myself I'd rather
samemu; bez pomocy - all by myself
są dwie możliwości - there are two possibilities
są wszelkie przesłanki - there's every reason to
są znane jako - are known as
sądzę, że nie - I don't think so
schodami na górę; na górze - up stairs
schodami w dół; na dole - down stairs
schyłek życia - the evening of life
sedno sprawy - the heart of the matter
serdeczne dzięki - thanks awfully (very much, a lot)
serdecznie ci dziękuję - thank you very much indeed
serdecznie ci dziękuję - thank you very much indeed
sezon ogórkowy - the silly season
sięgnąć dna; zejść na samo dno - touch bottom
sięgnąć sufitu; osiągnąć pułap - touch the ceiling
skapowałeś? - got it?
skąd - from where
skąd mam wiedzieć? - how do I know?
skąd masz pewność? - how can you be sure?
skąd miałbym to wiedzieć? - how would I know?
skąd wiesz? po czym to poznajesz? skąd można wiedzieć? jak to można poznać? - how can you tell? how do you tell?
skądinąd; z innej miejscowości - from another place
skierować do - to direct to
skłaniam się do preferowania - I tend to prefer
skłonny jestem sądzić, że - I'm inclined to think that
skomplikowana sprawa - a problem case
skonany, wykończony - dead tired
skończył 30 lat - he is turned 30
skoro mowa o sztuce, w temacie sztuki - on the subject of art
skoro tak mówisz - if you say so
skoro tylko będę mógł - if I possibly can
skoro tylko; ledwo; zaledwie - as soon as
skoro zaczniesz, nie wolno przerywać - once you begin you must go on
skracać sobie czas (czymś) - to while away the time (by)
skrajnie niebezpieczne - extremely dangerous
skrajnie, wielce - extremely
skrajny przypadek - an extreme case
skrajnym przypadkiem jest - an extreme case is
skręć w pierwszą w prawo - take the first turning to the right
skrót - a short cut
skutek był taki, że - the result was that
słaba pociecha - poor consolation
sławnej pamięci - of famous memory
słowem - in a word
słowem; krótko mówiąc - in sum
słowo w słowo; dosłownie - word for word
słuchaj, popatrz - look here
słucham? - pardon?
słucham? proszę? - beg pardon?
słucham? proszę? - I beg your pardon?
słucham? proszę? - pardon me?
słuszna decyzja - the right decision
słusznie; w porządku; ujdzie - fair enough
służyć pomocą - to be of assistance
słyszałem pana nazwisko wiele razy - I've heard your name many times
słyszałem, że - I hear
słyszałeś co mówiłem? - did you hear me?
słyszałeś o - heard about
smutnej pamięci - of sad memory
smutnym głosem - in a sad voice
spadaj! wynoś się! - get out!
spaść na czyjeś barki - to fall on sb shoulders
spędzać czas - to spend time
spędzić lata - to spend years
spieszę się, nie mam chwili czasu - I'm in a rush
spieszyć się, nie mieć czasu - to be in a hurry
spływaj, zmiataj - beat it!
spoczywa na nas obowiązek - we are commited to
spod - from under
spod czegoś - from underneath sth
spod spodu - from underneath
spod ziemi - from underground
spodoba ci się - you'll enjoy it
spojrzenie pełne smutku - a look of sadness
sporny - in litigation
sporo - a good bit
sporo - a good lot
sporo czasu - a good long time
sporo; dużo; znacznie; często - a good (great) deal
sporo; niemało - a good few
sporo; niemało - not a few
sporo; niemało - quite a few
sporo, niemało; dość dużo - quite a lot
sporo; niemało; dużo; wiele - a good (great) many
sportowy wygląd - the sporty look
spory kawałek drogi; kawał drogi - a good way
sposób mówienia - manner od speech
sposób wyrażania się - a form of speech
sposób zwracania się do - form of adress for
spotkać się z aprobatą - to meet with approval
spotkał mnie afront - I was affronted
spowodować szkodę - to cause damage
spowodować zakłopotanie - to cause embarassement
spójrz - look
spójrz na - look at
spójrz tylko na siebie - just look at you
spójrz tylko na to! - just look at this!
spójrzmy prawdzie w oczy - let's face it
spójrzmy wstecz do - let's look back to
spóźniać się, mieć spóźnienie - to be late
spóźnić się na autobus - to miss the bus
spóźnić się na pociąg - to miss the train
spóźniłeś się - you are late
spóźniony; opóźniony - behind time
sprawa gardłowa - a hanging matter
sprawa pierwsza i najważniejsza - first and foremost
sprawa polega na tym, że - the matter is that
sprawa przeszłości - a thing of the past
sprawa sumienia - a point of conscience
sprawdziłbym - I would check
sprawia mi wiele satysfakcji - it gives me great satisfaction
sprośności - foul talk
spróbuj jeszcze raz a - try this once more and
spróbuj tylko jeszcze raz to zrobić! - do that again!
spróbuję zgadnąć - I'll hazard a guess
sprzeciwiam się - I object to it
stacja metra - a tube station, an underground station
stać na baczność - to stand to attention
stać w bezruchu - to stand still
stamtąd - from there
stanowczo radziłbym - I would strongly advice
stanowić jedność - be one
stanowić konieczność - to be a necessity
stanowić różnicę - make a difference
starać się o audiencję - to seek an audience
staroświecki; nieaktualny; przestarzały - out of date
staroświecki wygląd - a dated look
starzec (staruszka) - an old man (woman)
stawać się lepszym - to get better
stąd - from here
stek kłamstw - a pack of lies
sto jeden; bezlik; mnóstwo - a hundred and one
stokrotne dzięki - a thousand thanks
stokrotne dzięki - thanks a million
stokrotnie przepraszam - a thousand apologies (pardons)
stopniowo - by degrees
stopniowo; bez przerwy - by and by
stopniowo; po trochu - bit by bit
stopniowo; po trosze - inch by inch
stosowna pora na coś; dobra pora na coś - a good time for sth
stosownie do okoliczności - as occasion requires
stosownie do, zależnie od - according as; according to
stosunkowo wygodnie - in relative comfort
stracić rachubę czasu - to lose count of time
stracony czas - lost time
straszne dzięki - thanks ever so much
strasznie chciałbym ale - I'd love to but
strasznie; cholernie; jeszcze jak - not half
strasznie mi przykro, ale - I'm very sorry but
strasznie się cieszę! - I’m so glad!
straszny tu bałagan - it's a right mess
streszczać się; mówić krótko - be brief
streszczając więc - to summarize then
strzeż się - beware of
studenckie czasy - student days
stwarzać (komuś) problemy - to give sb problems
sugeruję - I suggest
sumując więc, żeby więc podsumować - to sum up, then
surowo wzbronione - strictly forbidden
swego rodzaju - kind of
sytuacja doskonale wygląda - things look bright
sytuacja źle wygląda - things look bad
szalenie mi przykro - I'm awfully sorry
szalone! - crazy!
szanuję oczywiście pańskie zdanie - I respect your opinion
szczególnie chciałbym - I'd particularly like
szczególnie nie lubię - I especially dislike
szczegółowo; drobiazgowo - in detail
szczera prawda - the honest (simple) truth
szczerze mówiąc - honestly speaking
szczerze mówiąc - to be perfectly candid
szczerze mówiąc - to be quite frank
szczerze mówiąc; mówiąc szczerą prawdę - to be quite honest
szczerze mówiąc, żeby być szczerym - frankly
szczerze mówiąc, żeby być szczerym - to be frank
szczerze, uczciwie - honestly
szczęśliwego Nowego Roku - Happy New Year
szczyt absurdu - the height of absurdity
szept sceniczny - stage whisper
szkoda czasu - it's a waste of time
szkoda gadać - what can I say
szkoda pieniędzy na - it's no use wasting money on
szkoda słów - save your breath
szkoda słów - waste of breath
szkoda słów; gadasz na próżno - you are wasting your breath
szkoda tylko, że - the pity is that
szkoda wysiłku - it's a waste of effort
szkoda zachodu - it's not worth the trouble
szkoda, że - it's a pity
szkoda, że - it's unfortunate that
szkoda, że ciebie tam nie było - you ought to have been there
szkoda, że cię tu nie ma - I wish you were here
szkoda, że nie mam więcej czasu - I wish I had more time
szkoda, że nie umiem - I wish I knew how to
szkoda, że nie znam się lepiej na komputerach - I wish I knew more about computers
szukam - I'm looking for
szybki jak błyskawica - as quick as lightning (a flash)
szybkim krokiem, w szybkim tempie - at a quick pace
szybko, błyskawicznie, migiem - in no time
ściśle mówiąc - strictly speaking
ściśle rzecz biorąc - strictly speaking
ślicznie! - lovely!
śliczny dzień - lovely day
śmiało mogłaby uchodzić za trzydziestolatkę - she would pass for thirty easily
śmiertelnie nudny - deadly boring
śmiertelnie poważny - as sober as a judge
śmiertelnie poważny - dead serious
śmiertelnie przerażony - dead scared
śmiertelny wypadek - a fatal accident
średnio; przeciętnie - on an average
środek tygodnia; środa - mid-week
środki bezpieczeństwa - safety measures
środki transportu - means of transport
światła uliczne - traffic lights
świetnie! - terrific!
świetnie, dzięki - fine, thanks
świetny mówca (człowiek mający dar opowiadania) - an excellent tale-teller
święta prawda - God's truth; gospel truth
święta racja! - how right you are!
ta opowieść nie nadaje się do powtórzenia - the story does not bear repeating
ta sama śpiewka - the same old tune
tajemnica poliszynela - open secret
tajemnica się wydała - the secret is out
tak a propos - by the way
tak a tak - so and so
tak bardzo - that much
tak będzie lepiej - better so
tak, chociaż - yes, though
tak czy inaczej; tak czy owak - one way or another
tak czy owak, nic mnie to nie obchodzi - doesn't bother me either way
tak czy owak, w każdym razie - anyway
tak, faktycznie - yes, in fact
tak ja to widzę - that's how I look at it
tak jak ja to widzę - the way I see it
tak jak rozumiem, - my understanding is that
tak jest ponieważ, tak się dzieje gdyż - that's because
tak jest w książce napisane - it says so in the book
tak lepiej - that's better
tak mi przykro - I'm so sorry
tak myślę - I think so
tak, nie pomyślałem o - yes, I hadn't thought of
tak po prostu - just
tak powiadają - so they say
tak samotny - so alone
tak sądzę, tak przypuszczam - I think so, I suppose so
tak się mówi - it's a form of speech
tak się przypadkowo wydarzyło, że - it chanced that
tak się składa, że - as it happens
tak się złożyło, że - it so happened that
tak sobie; znośnie; może być - so-so
tak też pisały gazety - so the papers said
tak trzymaj - keep going
tak więc jest ogólną zasadą, że - so it is the general principle
tak więc pokrótce - briefly, then
tak właśnie to zrozumiałem - so I understand
tak wszyscy mówią - so everyone's saying
tak zwany - so-called
taką mam nadzieję - I hope so
taki a taki; ten a ten - so-and-so
taki a taki; wyżej wymieniony - such and such
taki duży - this big
taki gruby - this thick
taki tu hałas, tak tu hałaśliwie - it's so noisy here
takie jest twoje zdanie; to ty tak mówisz - so you say
takie jest życie; c'est la vie! - that's life!
taksówka jest zajęta - the taxi is engaged
tam dalej - over there
tam i z powrotem - back and forth
tam i z powrotem - to and fro
tam i z powrotem po ulicy - up and down the street
tam i z powrotem; tu i tam - to and from
tam i z powrotem; w jedną i drugą stronę - backwards and forwards
tam na dole - down there
tam na zewnątrz; tam daleko - out there
tam; po tamtej stronie - over there
tam w Ameryce - over in America
tamtędy - that way
tamże; gdzie też - at which place
tandetny - cheap and nasty
te dwie rzeczy nie dadzą się pogodzić; te rzeczy nie idą w parze - the one is incompatible with the other
tego już nie mogę znieść! - I can't stand this anymore!
tego lata - in the summer
tego nie da się zrobić - that's not on
tego nie można porównywać z - this is incomparable with
tego rodzaju ludzie - these sort of people
tego rodzaju rzeczy, takie rzeczy - things like that
tego samego gatunku, rodzaju - of the same stamp
tego się nie da opisać - it baffles definition
tego się nie da opisać - it beggars description
tego się nie da zrobić - it can't be done
telefonicznie - by phone
temat - to no purpose
ten jeden raz - this once
ten ostatni - this last
teraz gdy - now that
teraz jest właściwy moment, by - this is the right time to
teraz kolej na ciebie - you take over now
teraz lepiej; tak lepiej - that's better
teraz; obecnie - at the moment
teraz; obecnie; chwilowo - at present
teraz się zgadzamy - we agree now
teraz sobie przypomniałem, już wiem - I know now
tędy - this way
tędy proszą; proszą za mną - come (step) this way
tędy, proszę - this way, please
that's all very well, but - wszystko to ladnie, ale
tłumnie - in crowds
tłumnie - in flocks
to absurd! - it's absurd!
to bardziej kwestia - it's more a question
to bardzo dobry pomysł - that's a very good idea
to bardzo ekscytujące - it's very exciting
to bardzo ładnie, uprzejmie z twojej strony - that’s very kind of you
to bardzo uprzejmie z pana strony - that's very kind of you
to bardzo uprzejmie z twojej strony - it's very kind of you
to bardzo ważne - it's very important
to bez znaczenia - that's not important
to będzie kosztować jakieś 100 zł - it'll cost, what, 100 zl
to będzie we wrześniu - that'll be in September
to będzie z korzyścią dla ciebie - it is to your interest
to brzmi - that sounds
to brzmi bardzo interesująco - it sounds very interesting
to brzmi dziwnie - (it) sounds strange
to brzmi rozsądnie - it sounds reasonable
to brzmi wspaniale, cudownie - that sounds wonderful
to brzmi zabawnie - it sounds funny
to brzydko (coś robić) - it's bad to
to bułka z masłem - it's a piece of cake
to był mój pechowy dzień - it wasn't my day
to był mój zly dzień - it was one of my off days
to był zwykły wykręt - it was all pretence
to byłaby prawda, gdyby - that would be true, if
to było bardzo głupie z mojej strony - that was very foolish of me
to było bardzo uprzejmie z jego strony - that was very kind of him
to było minimum tego, co mogłem zrobić - it was the least I could do
to było wczoraj - it was yesterday
to byłoby bardzo pomocne - that would be very helpful
to byłoby dość niedogodne - it would be quite inconvenient
to byłoby trochę trudne - it would be a little difficult
to bzdura - that's nonsense
to całkiem co innego - that makes all the difference
to całkiem na odwrót jak - that's quite opposite to
to całkiem naturalne - it's quite natural
to całkiem nieprawdopodobne; bynajmniej nie zanosi się na to - it's most unlikely
to całkiem niezłe; to całkiem dobre - it's quite good
to całkowicie moja wina - it's entirely my fault
to chyba kiepski pomysł - not a good idea
to chyba prawda - this is true, I suppose
to chyba wszystko - that's about all
to co innego; to inna para kaloszy - it's another cup of tea
to, co miałem na myśli - what I had in mind; what I meant
to, co następuje - the following
to cudowne - that's marvellous
to czysty nonsens - that's sheer nonsense
to dla mnie chińszczyzna - it's all Greek to me
to dla mnie chińszczyzna - it's Dutch to me
to dla mnie nic; to mnie nie wzrusza - it's nothing to me
to dla mnie nowina; nic o tym nie wiedziałem - that's news to me
to dla mnie wielki zaszczyt - you do me proud
to do mnie nie przemawia - it doesn't appeal to me
to dobra nowina - that's good news
to dobry początek - that's a good beginning
to dobry pomysł - that's a good idea
to dobry znak - this is a good sign
to dopiero jest okazja - here is a chance
to dość proste, to całkiem proste - it's quite easy
to dowodzi, jak mało umiesz - it shows how little you know
to dziecinnie proste! - it's dead easy!
to dziecinnie proste - it's dead easy
to dziecinnie proste - it's easy as pie
to dziwne, a jednak prawdziwe - it is strange and yet true
to dziwne, że - the wonder is that
to fatalnie - that's too bad
to graniczy z szaleństwem - this borders on insanity
to gwóźdź do jego trumny - it's a nail in his coffin
to inna historia; to inna para butów - that's another story
to inna para kaloszy - that is another pair of shoes
to inna sprawa - that is another story
to interesujące - that's interesting
to jasne, prawda? - that's clear, isn't it?
to jedno i to samo - it comes the same thing
to jest - that is
to jest bezsensowne - it makes no sense; it doesn 't make any sense
to jest chyba prawda - I assume that to be the truth
to jest coś warte - that is worth sth
to jest dla nas zupełne zaskoczenie - it comes as a total surprise
to jest dziesieć minut stąd pieszo - it's ten minutes' walk from here
to jest godne pożałowania - that is to be regretted
to jest godne zapamiętania; to zasługuje na uwagę - it is worthy of remembrance
to jest jakaś pociecha - that's some consolation
to jest moje przekonanie - that is my conviction
to jest nie do opisania - it baffles all descripton
to jest nieco mgliste - it's somewhat hazy
to jest niemożliwe; to jest nie do zrobienia; nie da rady - it can't be done
to jest prawdziwa niespodzianka; to dopiero niespodzianka - this is quite a surprise
to jest to samo - it's the same thing
to jest; to znaczy; innymi słowy - that is to say
to jest ukoronowaniem wszystkiego - that crowns all
to jest w porządku, to jest OK - this is okay
to jeszcze nie wszystko - and that's not all
to kompletny nonsens - it's sheer stupidity
to konieczność - this is a must
to leży w naturze rzeczy - it's in the nature of things
to leży w twoim interesie - it is in your interest
to ładnie z twojej strony - it's nice of you
to ma moje pełne poparcie - it has my full support
to ma naszą pełną aprobatę - it has our full approval
to ma znaczyć, znaczy się - that's to say
to mi bardzo pasuje - that suits me very well
to mi już bokiem wyłazi; mam tego dość - I am fed up with it
to mi nie robi różnicy - it makes no odds to me
to mi przypomina - it reminds me; that reminds me
to mi się podoba - I like that
to mnie naprawdę nie dotyczy - it doesn't really affect me
to mnie naprawdę wnerwia - it really annoys me
to mnie nie rajcuje - it leaves me cold
to mnie nie urządza - this just won't do
to mnie nie wzrusza - it leaves me cold
to mnie zastanowiło; to mi dało do myślenia - that made me think
to mogłoby być - it might be
to mogłoby być prawdziwe - that could well be true
to mogłoby mnie przerosnąć - that might be beyond me
to mu nic nie pomoże - it will help him nothing
to mu przynosi chlubę, zaszczyt - it does him credit
to musi być - must be
to musi być jakiś kawał - this must be some trick
to musi być; to chyba jest - it must be
to musiał być; to chyba był - it must have been
to na nic się nie zda - it's no good
to na razie! to tymczasem! zobaczymy się później; do zobaczenia - see you later! (soon)
to nadzwyczaj uprzejmie z pana strony - that's extremely kind of you
to nadzwyczajne! - that's extraordinary!
to należy do przeszłości, to sprawa przeszłości - it is a thing of the past
to naprawdę bardzo uprzejmie z państwa strony - that's really very kind of you
to naprawdę nic szczególnego - this is nothing special really
to naprawdę nic takiego - that's really nothing
to naprawdę nie jest konieczne - that's really not necessary
to naprawdę nie ma znaczenia - it really doesn't matter
to naprawdę nie robi różnicy - it doesn't really make any difference
to naprawdę przykre, irytujące - that's really annoying
to naprawdę wielka szkoda - that's really a great pity
to nauczka dla ciebie - it is a judgment on you
to nic - that's nothing
to nic nie da - it's no use
to nic nie da; to do niczego nie doprowadzi - this will lead to nothing
to nic nowego - that's no news
to nic złego - it's nothing exceptionable
to nie będzie dobrze wyglądało, jeśli - it won't look good if
to nie jest dozwolone - that's not allowed
to nie jest możliwe - it's not possible
to nie jest najwłaściwszy moment - it's not the right time
to nie jest niemożliwe - it is not impossible
to nie jest właściwy wyraz na określenie tego - that's not the word for it
to nie jest wykluczone; to jest do pomyślenia - it's conceivable
to nie jest wykluczone; to nie jest nieprawdopodobne - it's not unlikely
to nie jest wymagane - this isn't required
to nie jest zła myśl - that's not a bad idea
to nie koniec świata - that's not the end of the world
to nie ma dla mnie znaczenia - it doesn't matter to me
to nie ma nic do rzeczy; to nie należy do sprawy - that's off the point
to nie ma nic wspólnego z - it's nothing to do with
to nie ma sensu - it doesn't make sense
to nie ma sensu - it makes no sense
to nie ma w ogóle nic wspólnego ze sprawą - it's altogether off the point
to nie ma znaczenia - it's of no importance
to nie ma znaczenia, to nie jest ważne - it doesn't matter
to nie ma związku z tematem - it's beside the point
to nie ma żadnego sensu - that doesn't make any sense
to nie ma żadnego znaczenia - it has no importance
to nie moja działka - not my department
to nie moja parafia - that's not my province
to nie moja sprawa - it's no business of mine
to nie może być prawda - it can't be right
to nie należy do tematu; nie o to chodzi; nie w tym rzecz - it is (that's) beside the 1uestion
to nie podlega dyskusji; to jest bezsporne - it is beyond argument (dispute)
to nie problem, to nie jest problem - that's not a problem
to nie robi różnicy; wszystko jedno - it makes no difference
to nie takie ciężkie (trudne) na jakie wygląda - it's not hard as it looks
to nie to samo - it's not the same thing
to nie twoja sprawa - it's none of your business
to nie twoja sprawa - that's nothing to you
to nie twoja sprawa; to do ciebie nie należy - it's none of your business
to nie ulega kwestii; co do tego nie ma żadnych wątpliwości - it cannot be questioned
to nie wszystko - that's not all
to nie wystarczy - that's not enough
to nie zasługuje na uwagę - it isn't worth notice
to nie żarty - it's no joke
to nie żarty - it's no laughing matter
to nie żarty - it's no trifle
to nie żarty; to nie fraszka - it's no picnic
to niedaleko - it's no distance
to niedaleko od - that's not far from
to niedaleko stąd - it's not far from here
to niemożliwe; to nie może być prawda - it can't be true
to nieprawda - that's not true
to niespotykane, niezrównane - it is without parallel
to niesprawiedliwe - it's unjust
to nieuczciwe - it's unfair
to niewiarygodne - it's incredible
to niewiarygodne; to nie do wiary - it's unbelieveable
to niewiele pomogło - it wasn't much help
to niezbyt dobry pomysł - it's not a good idea to
to nonsens - that's nonsense
to, o co muszę spytać - what I must ask is
to oczywiste! - that's obvious!
to oczywiste, że - it's clear that
to odpada - out of the question
to okropne - it's terrible
to osobista (prywatna) rozmowa TEL - it's personal call
to oznacza, że - it means that
to po prostu nie może być! - it just can't be!
to po prostu nieprawda - that's simply not true
to pochłania (zabiera) całkiem sporo czasu - it takes quite a time
to początek, to start - that's a start
to połączenie jest fatalne - the line is really bad
to poufna rozmowa TEL - it's confidential call
to pozostawia wiele do życzenia - it leaves much to be desired
to prawda? - is it true?
to prawda - it's true enough
to prawda - that's true
to prawdziwy szok! - that's a real shock!
to przekracza moje możliwości - it is beyond my power
to przesądza sprawę - that begs the question
to przychodzi z praktyką - it comes with practise
to przychodzi z wiekiem - it comes with age
to przyjemność poznać panią - it's a pleasure to meet you
to rzekłszy - with these words
to sensacyjna wiadomość! - that's a sensational news!
to się bardzo przydało; to ogromnie pomogło - it was a great help
to się mniej więcej zgadza - that's about right
to się na nic nie zda; to nie pomoże - that won't help
to się nadaje - it's good enough
to się nadaje - that will do
to się okaże; jeszcze się zobaczy; jeszcze się przekonamy - it remains to be seen
to się przyda - it'll come in useful
to się rozumie samo przez się; nie ma dwóch zdań - that (it) goes without saying
to się równa powiedzeniu; to tyle co powiedzieć - it is as much as saying
to się rzadko zdarza - it is quite unusual
to się stale powtarza - it happens regular
to skrót od - is short for
to smutne, że - it's sad that
to sprawa zaufania - it's a matter of trust
to stara piosenka - that's an old tune
to straszne - it's awfull
to strata czasu; szkoda czasu - It is a waste of time
to szalenie uprzejmie z państwa strony - that's extremely kind of you
to szczera prawda - that's perfectly true
to szczyt głupoty - it's perfectly stupid
to szczyt wszystkiego; to przechodzi wszelkie pojęcie - that beats (caps) everything
to szkoda - that's a pity
to śmiertelnie mnie nudzi - it bores me stiff
to święta prawda - a truer word was never spoken
to trwało prawie wiek - it lasted near upon a century
to ty sam musisz zdecydować, czy - it's for you to decide if
to tylko kwestia czasu - it's a matter of time
to tylko kwestia czasu - it's only a question of time
to tylko przy okazji - that's just by the way
to typowe - typical
to ustalone - that's settled
to wcale nie jest takie pewne - it is not at all certain
to wcale żaden kłopot - no trouble at all
to wielce uprzejme z pani strony - that's extremely kind of you
to wielka ulga! - that's a great relief!
to wielkie rozczarowanie - that's a great disappointment
to właściwie wszystko - that's about it
to właśnie mam na myśli - that's what I mean
to właśnie to, na co liczyłem - this is just what I hoped for
to woła o pomstę do nieba - it cries to heaven
to wstyd - it's a shame
to wszystko - that's all
to wszystko, co mogę zrobić - it's the most that I can do
to wszystko, czego chcę - that's all I want
to wszystko, dziękuję - nothing else, thank you
to wszystko jedno; to nie robi różnicy - it's all the same
to wszystko jest nie tak - that's all wrong
to wszystko przez niego - it's all along of him
to wszystko wygląda ładnie i pięknie, ale - that's all well and good but
to wydaje się być uzgodnione - that seems to be agreed
to wydaje się do zaakceptowania - that seems acceptable
to wydaje się mniej więcej w porządku - that seems about right
to wygląda na - it looks like
to wygląda, przedstawia się dobrze - it looks well
to wymaga czasu - it takes time
to za pani zdrowie - here's to you
to zadziwiające! - that's amazing!
to zależy - that all depends
to zależy od ciebie - it is up to you
to zbyt piękne, żeby było prawdziwe - it's too good to be true
to zbytek uprzejmości z pana strony - that’s too kind of you
to zbytek uprzejmości z pańskiej strony - you are really too kind
to zło konieczne - it's a necessary evil
to zmienia postać rzeczy - that alters the case
to zmienia wszystko - that alters everything
to znaczy; chcę przez to powiedzieć - that is to say
to znaczy, że - that means
to żaden kłopot - it's no trouble whatever
to żaden kłopot - not trouble at all
to, że - the fact that
to, że; okoliczność, że - the circumstance that
tracić autorytet - to lose respect
tracić czas - to lose time
tracić na aktualności - to go out of date
trafić w samo sedno; ugodzić w czułe miejsce - hit home
trafić w sedno; osiągnąć cel - hit the mark
traktować - to treat
traktować jak - to treat like
trochę czasu - a little time
trochę głośniej - a little louder
trochę podekscytowany - a bit excited
trochę tego i trochę tamtego - a little of this and a little of that
trochę więcej (mniej) - a little more (less)
trochę wszystkiego - a little of everything
troszeczkę - a trifle
troszeczkę, ciutku - a little bit
trudno coś powiedzieć - it's difficult to say
trudno jest mi - it is difficult for me to
trudno mi powiedzieć - I can hardly say
trudno mi uwierzyć - I can hardly believe
trudno powiedzieć - it's difficult to say
trudno powiedzieć - it's hard to say
trudno powiedzieć, jak - there is no saying how
trudno powiedzieć kiedy; nie można wiedzieć kiedy - there's no telling when
trudno się zdecydować - it's hard to decide
trudno to zrozumieć - it is hard to understand
trudny do znalezienia - hard to find
trwający od roku; ciągnący się od roku - year-long
trzeba - it is needful to
trzeba - it needs
trzeba - one should
trzeba artysty, żeby - it takes an artist to
trzeba jej powiedzieć - she should be told
trzeba koniecznie, bezwarunkowo - it is imperative to
trzeba mi czasu - I need time
trzeba powiedzieć - be it said
trzeba to zrobić - it ought to be done
trzeba to zrobić samemu, osobiście - one must do it oneself
trzeci od końca - next but two
trzeci od końca - the last but two
trzecie drzwi stąd; trzeci dom stąd - three doors off
trzeciej klasy - third-class
trzeciorzędny - third-rate
trzy bite godziny - three solid hours
trzy do jednego - three to one
trzy naraz - three at a time
trzy pełne tygodnie - three clear weeks
trzy razy w miesiącu - three times a month
trzymać się faktów - stick to the facts
trzymać się mocno - to hold tight
trzymać się prawej strony - to keep to the right
trzymać w katalogu - to keep in a directory
trzymaj język na wodzy - mind your words
trzymaj się, trzym się - take care
trzynaście - a long dozen
tu cię mam - there you are
tu cię mam - there you go
tu cię popieram - I'm with you there
tu jesteś w błędzie - you've got that wrong
tu nie ma cudów; nie ma w tym żadnych cudów - there's no wizardry in it
tu nie ma żadnego "ale"; na pewno - there are no buts about it
tu nie może być wątpliwości - there is no place for doubt
tu w środku - in here
tutaj - at this end
tuż obok; bliziutko; tuż, tuż - close to
tuż obok; w sąsiedztwie; o rzut beretem - at a stone's throw
tuż obok; w sąsiedztwie; o rzut beretem - within a stone's throw
tuż po; zaraz po - just after
tuż pod Londynem - just outside London
tuż przed - just before
tuż przed - just before
tuż za rogiem - just round the corner
tuż za rogiem; bliziutko - round the corner
twarda rzeczywistość; fakt niezaprzeczalny - hard fact
twarz w twarz - nose to nose
twarzą w twarz z - face to face with
twoją rzeczą jest - it belongs to you to
twoje realne szanse są minimalne - your realistic chances are minimal
ty jesteś pierwszy - you go first
tydzień wcześniej - the week before
tygodniami - weeks on end
tygodniowo - by the week
tyle - that much
tyle czasu - all this while
tyle dobrego; to przynajmniej jest jakieś pocieszenie - that's one comfort
tyle samo, co i - as much as
tyle; tyleż - as many
tylko bez żadnych sztuczek - none of your games
tylko chwileczkę - just a minute
tylko czas pokaże - only time will tell
tylko dla wyjaśnienia - just to clarify
tylko jeden wyjątek - only one exception
tylko jedno pytanie - just a question
tylko na tyle czasu, żeby - long enough to
tylko nie myśl, że - don't just think
tylko pomyśl - just think
tylko popatrz - just look
tylko się odważ, a - just you dare and
tylko sobie wyobraź - just imagine
tylko spróbuj! - just you try!
tylko tak mówisz - you're just saying so
tylko ten jeden raz - just this once
tylko z nazwy - in name only
tylko z tego powodu - for this reason alone
tym bardziej - all the more
tym bardziej że - the rather that
tym gorzej - so much the worse
tym gorzej dla ciebie - so much the worse for you
tym lepiej - all the better
tym lepiej - so much the better
tym niemniej - nevertheless
tym razem - this time
tym trudniejszy - all the more difficult
tymczasem; chwilowo; w międzyczasie - in the interim
tymczasem; w międzyczasie - during that time
tymczasem; w międzyczasie - in the meantime
tysiącami - by the thousand
tysiącami - in their thousands
tysiączne dzięki - a thousand thanks
tysiączne przeprosiny - a thousand pardons
u góry (czegoś) - at the top (of sth)
u kresu - at the end of
u mnie - at my place
u nas, w tych stronach; gdzieś tutaj - about here
u szczytu; na górze; u góry - at the top
ubiegać się o azyl - to seek asylum
ubiegłej nocy; wczoraj wieczorem - last night
ubliżałoby mi to, to byłoby poniżej mojej godności - it would be below me
ubogi krewny - a poor relative
ubogi w - poor in
uchylić kapelusza - to raise a hat
uciekło mi to - it escapes me
uczynić jaśniejszym, wyrazić jaśniej - to make clearer
uda ci się! - you'll make it!
udzielać audiencji - to grant an audience
ufam, że - I trust (that)
uff! - whew!
uiszczać opłatę za przejazd - to pay the fare
ujawnić aferę - to uncover a scandal
ujdzie w tłoku - it would pass in a crowd
ujmę to inaczej - let me put it another way
ukłony dla Cindy - regards to Cindy
ukradkiem; ukradkowo - by stealth
ukuć nowy wyraz - coin a new word
ulicą w stronę centrum - up the street
ułamki - broken numbers
umówiony czas - set time
upewnij się - make sure
upewnijmy się - let's make sure
uprzejmie dziękuję - kindly thank you
uprzejmie dziękuję - kindly thank you
uroczyście - in solemn wise
uroda to nie wszystko - looks aren't everything
urząd pocztowy - a post-office
usiądź - sit you down
ustalone - that's settled
ustawicznie; raz po raz - over and over again
uszczypliwy; zjadliwy; o ciętym języku - sharp-tongued
utarte wyrażenie - set phrase
uważać, że - I rather think that
uważaj - look out
uważaj! - look out! watch out!
uważaj na - beware of
uważaj na - watch out for
uważaj na drzwi - mind the doors
uważaj na głowę! - mind your head!
uważaj na siebie - mind how you go; look after yourself
uważaj na siebie! - watch yourself!
uważaj na siebie! pilnuj się! - take care!
uważaj na słowa - mind your words
uważajcie, żebyście nie - beware lest
uważam; sądzę - I should say
uważam to za swój obowiązek, aby - I feel it is my duty to
uważam, że - I consider that
uważam, że to jest możliwe - I think it possible
uważam, że to niesprawiedliwe - I don 't think itfair
uważam, że to podłość - I call that mean
uważam, że to wstyd - I think it a shame
uwielbiam - I adore
uwielbiam grę w tenisa - I adore a game of tennis
uwierzyłbyś? - would you believe it?
uzyskać akceptację - to find acceptance
uzyskać stopień - to get a degree
w areszcie domowym - under house arrest
w ataku - in attack
w awangardzie - in the vanguard of
w banku - in the bank
w bardzo złym guście - in a very bad taste
w beznadziejnym stanie - in a desperate state
w bezpiecznej odległości - at a safe distance
w biały dzień - in broad daylight
w całości - as a whole
w całym poleceniu - in the entire command
w celu - for the purpose of
w celu - with the aim of
w celu; ażeby - in order to
w celu; mając na celu - with the object of
w charakterze - in the capacity of
w chwili gdy; właśnie gdy - just as
w chwili nieuwagi - on an unguarded moment
w chwili obecnej, na bieżąco - currently
w ciągu 20 minut - within the space of 20 minutes
w ciągu dnia - by day
w ciągu paru dni - within days
w ciągu pięciu minut - within five minutes
w ciągu trzech dni - in three days
w ciągu tygodnia, w tygodniu - during the week
w ciemno; na chybił trafił - at random
w co on gra? - what's he playing at?
w co on zagrywa? - what is he playing at?
w czasach jego młodości; w jego czasach - in his days
w czasach prehistorycznych - in prehistoric times
w czasie gdy - while
w czym mogę pomóc? - what can I do to help you?
w dalszej przyszłości; na dłuższą metę - in the long term
w danych warunkach - under existing conditions
w dawnych czasach - in former times
w dawnych czasach - in times past
w dni powszednie - on weekdays
w dobrym gatunku - of good quality
w dobrym guście - in taste
w dodatku do - in addition to
w dogodnym czasie; kiedy będzie wygodnie - at one's own good time
w domu - at home
w domu; u siebie - at home
w dół aż do; aż do; do samego - down to
w dół rzeki; z prądem - down stream
w drodze do - on the way to
w drodze do domu - on the way home
w drugiej połowie miesiąca; pod koniec miesiąca - in the latter part of the month
w dwa dni później - the next day but one
w dzień - by day
w dzisiejszych czasach - in our days
w dzisiejszych czasach - in this day and age
w dzisiejszych czasach - nowadays
w formie wstępu - by way of an introduction
w głąb kraju; w głębi kraju - up-country
w głąb; na głębokość - in depth
w głębi serca - in my heart
w gotowości - at the ready
w górach - in the mountains
w górę rzeki; pod prąd - up stream
w górę rzeki; w górze rzeki - up the river
w imieniu - on behalf of
w imię prawdy - in the interest of truth
w innym świetle - in anothwer light
w istocie rzeczy - as a matter of fact
w istocie; w rzeczywistości; w rzeczy samej - in effect
w istocie; w zasadzie; zasadniczo - in substance
w jaki sposób? - in what way?
w jaki sposób? jak? - in what manner?
w jakich granicach? - to what extent?
w jakiejś mierze - up to a point
w jakikolwiek sposób; jakoś - in any way
w jakiś sposób - in any way
w jednej chwili; w oka mgnieniu; błyskawicznie - in a flash
w jednej linii z - in range with
w jednym kawałku - in one piece
w jednym kawałku; w jednej sztuce; w jednym artykule; łącznie - all in one
w kawałkach; na kawałki - in pieces
w każdej chwili; w dowolnym momencie, czasie - any day of the week
w każdym calu - every inch
w każdym przypadku - in either case
w każdym razie - in any case
w każdym razie; tak czy owak - in any case
w kiepskim gatunku - of poor quality
w kierunku ruchu wskazówek zegara - with the sun
w kilku miejscach - in several places
w komplecie; w pełnej sile - in full strength
w konflikcie z - in conflict with
w konkluzji - in conclusion
w kontakcie z; na bieżąco z - in touch with
w końcu; ostatecznie - in the end
w końcu; ostatecznie; jednym słowem; koniec końców - in fine
w końcu, wreszcie - at last
w kraju i za granicą - at home and abroad
w krótkim terminie - at short notice
w kwiecie wieku - in the bloom of youth
w kwiecie wieku - in the flower of (life) one's age
w kwiecie wieku - in the prime of life
w legendzie - in legend
w liczbie; licznie; liczebnie - in number
w małej, niewystarczającej ilości - in short supply
w miarę moich możliwości - to the best of my ability
w miarę możliwości - if possible
w miarę upływu czasu - as time goes by; as time went by
w miarę upływu czasu - as time went on
w miarę upływu czasu - over the course of time
w miejsce (czegoś) - in place of
w mieście - in town
w mieście; na mieście; w Londynie - in town
w międzyczasie - between now and then
w międzyczasie - in the meantime
w mig, migiem - in no time
w mig; migiem; błyskawicznie; piorunem - in less than no time
w minionych czasach - in days gone by
w minionych czasach - in times gone by
w młodości; w młodym wieku - at a tender age
w mniejszym stopniu - less so
w moim języku mówimy - in my language we say
w moim przekonaniu - in my book
w moim przekonaniu - in my mind
w moim przekonaniu - to my way of thinking
w moim wieku - at my time of life
w mojej ocenie - in my estimation
w nadmiarze - in excess
w nadmiarze - to excess
w nagłych wypadkach - in case of emergency
w nagłym wypadku - in case of emergency
w nagrodę za coś - as a reward for sth
w najbliższej przyszłości - in the very near future
w najgorszym razie - at the worst
w najlepszym momencie; w najbardziej sprzyjającej chwili - at the best of times
w najlepszym razie; w najlepszym przypadku - at best
w najlepszym wypadku - at the best
w największej tajemnicy - in strict confidence
w największym skrócie, w paru słowach - in a nutshell
w następnych latach - in years to come
w nawiasach - inter parentheses, in parentheses
w niedalekiej przyszłości - in the not too distant future
w nieładzie; do góry nogami - in a mess
w nieładzie; do góry nogami; piąte przez dziesiąte - at sixes and sevens
w nieodpowiedniej chwili - at the wrong moment
w niepowołane ręce - into the wrong hands
w niezręcznej sytuacji - in a an embarrassing situation
w obiegu - in circulation
w obliczu - in the face of
w obliczu; wobec; wbrew; na przekór; nie zważając na - in the face of
w ocenie wielu osób - in the view of many people
w oddali - in the distance
w odległości 5 km - at a distance of 5 km
w odległości kilku mil - within a few miles
w odległości możliwej do pokonania pieszo - within walking distance
w odniesieniu do - in allusion to
w odniesieniu do - in regard to
w odpowiedzi - in response
w odpowiedzi na - in answer to
w odpowiedzi na pana pytanie - in answer to your question
w odróżnieniu od - as distinct from
w odróżnieniu od - in contrast to
w odwet za coś - in revenge for sth
w ogólnym zarysie - in broad outline
w ogólnym zarysie - in outline
w oka mgnieniu - in a crack
w oparciu o; opierając się o - on the faith of
w opinii - in the opinion
w ostateczności - in the last resort
w ostateczności; w ostatecznym rozrachunku - as a last resort
w ostateczności; w ostatecznym rozrachunku - in the last resort
w ostatecznym rachunku - at the last count
w ostatnich latach - of late years
w ostatniej chwili - at the last minute
w ostatniej chwili, za pięć dwunasta - at the eleventh hour
w owym czasie - at that time
w owym czasie; wtedy - in those days
w paru słowach; zwięźle - in a nutshell
w pełni jestem świadomy - I am fully aware of
w pełni lata - in the height of summer
w pełni się zgadzam - I fully agree
w pełni zimy; w największy mróz - in the dead of winter
w pełni zimy; w srogi mróz - in the depth of winter
w pełnym ruchu - in full swing
w pełnym tego słowa znaczeniu - in the true sense of the word
w pewnej mierze - to some extent
w pewnej odległości - at a distance
w pewnych granicach - within limits
w pewnych okolicznościach - in certain circumstances
w pewnym sensie; poniekąd - in a sense
w pewnym sensie; poniekąd; niejako; do pewnego stopnia - in some ways
w pewnym sensie; poniekąd; niejako; w pewnej mierze - in a way
w pewnym sensie tak; w jakiś sposób tak - in a way yes
w pewnym stopniu; poniekąd; w pewnej mierze - in a measure
w pewnym stopniu; poniekąd; w pewnej mierze - in some measure
w pierwszej połowie miesiąca - in the early part of the month
w pierwszej trójce - in the top three
w pierwszym rzędzie; na samym początku - to start with
w pobliżu miasta - in the proximity of a town
w pobliżu; w sąsiedztwie - in the vicinity of
w pobliżu; w zasięgu głosu - within call
w podeszłym wieku; podstarzały; zaawansowany w latach; w leciech - in years; advanced in years; stricken in years
w podsumowaniu - in summary
w połączeniu z - in combination with
w połączeniu z; w dodatku do - in conjunction with
w połowie drogi - in mid course
w pomyślnych warunkach - in good case
w porę - in good time
w porę - in season
w porę, na czas - in good time
w porównaniu - in comparison
w porównaniu z - compared to
w porządku - all right
w porządku - that's fine
w porządku, dzięki - fine, thanks
w potrzebie - in need of
w poziomie - on a level
w praktyce - in practice
w promieniu - within a radius of
w prostych słowach - in plain words
w przeciągu 20 minut - in the space of 20 minutes
w przeciągu niecałego tygodnia - inside of a week
w przeciwieństwie do - as opposed to
w przeciwieństwie do - in contradistinction to
w przeciwieństwie do czegoś - in contrast with sth
w przeciwnym kierunku - in the opposite direction
w przeciwnym razie - if not
w przeddzień twoich urodzin - the day before your birthday
w przeważającej części; przeważnie - for the most part
w przybliżeniu - approximately
w przybliżeniu; w zaokrągleniu - in round numbers
w przybliżeniu; z grubsza - roughly speaking
w przypadku gdy - in case
w przyszłości; na przyszłość - in future
w przyszłości; odtąd; następnym razem - for the future
w przyszły piątek o tej samej porze - this time next Friday
w przyszłych latach - in years to come
w przyszłym roku - come next year
w przyszłym tygodniu - next week
w przyszłym tygodniu o tej porze - this time next week
w razie czego; jeśli nadarzy się okazja - if the occasion arises
w razie konieczności - if necessary
w razie konieczności - in case of necessity
w razie potrzeby - if necessary
w razie potrzeby - if required
w razie potrzeby - in case of need
w razie potrzeby - should the occasion arise
w razie wypadku - in case of accident
w rekordowym czasie - in record time
w rezultacie - in consequence
w rezultacie; wskutek - in consequence
w rytmie walca - in waltz time
w rzeczywistości - in fact
w rzeczywistości - in reality
w rzeczywistości; gdy przyjdzie co do czego; w praktyce - in practice
w rzędzie; rzędem - in a row
w samą porę - in the nick of time
w samym sercu Paryża - right in the heart of Paris
w samym środku - right in the middle
w samym środku (czegoś) - in the heart of
w skrócie - in short
w sprawie; co się tyczy; co do - in the matter of
w sprzyjających warunkach - under favourable conditions
w stadium dyskusji - in the stage of discussion
w stosunku do; co do; co się tyczy; odnośnie do - in relation to
w stosunku do; stosownie do - in proportion to
w stosunku jak 1 do 10 - in the ratio of 1 to 10
w stosunku odwrotnie proporcjonalnym - in inverse ratio
w stosunku wprost proporcjonalnym - in direct ratio
w swoim czasie; we właściwym czasie - in good time
w szalonym pośpiechu - in deadly haste
w szalonym tempie - at a great rate
w szczególności; szczególnie; zwłaszcza - in particular
w ścisłym znaczeniu - in the strict sense
w ślimaczym tempie - at a snail's pace
w średnim wieku - middle-aged
w środku zimy - in the height of winter
w środku zimy; w największy mróz - in the deep of winter
w świetle - in light of
w świetnej formie - in excellent form
w taki sposób - in this manner
w takich wypadkach - in such cases
w takim razie - in that case
w takim razie - then
w takim razie do widzenia - goodbye then
w takim wypadku, razie - if so
w takt - in step
w tamtejszych stronach - in those latitudes
w tamtych czasach - in those days
w tej chwili - just now
w tej chwili - this very moment
w tempie 50 mil na godzinę - at the rate of 50 miles an hour
w ten sam sposób - in the same way
w teorii - in theory
w terminie dziesięciodniowym - at ten days' notice
w toku - in train
w toku - under way
w trakcie - during the process of
w trakcie - in the process of
w trakcie czegoś - in the middle of doing sth
w trakcie; w ciągu - in the course of
w treści i w duchu - in letter and in spirit
w tych trudnych okolicznościach - in this emergency
w tyle; na tyłach; bliżej tyłu - in the rearward
w tym coś jest; to może być prawda - there is something in it
w tym jest jakiś haczyk - there is a catch in it
w tym miejscu; właśnie tu - right here
w tym okresie - at this point in time
w tym przypadku - in this case
w tym roku; tego roku - this year
w tym samym czasie - at the same time
w tym samym przedziale - in the same compartment
w tym stanie rzeczy - at this stage
w tym tygodniu - this week
w tym właśnie domu - in this very house
w tym właśnie rzecz - that's the thing
w tym wypadku - in this case
w tym wypadku - in this instance
w tym wypadku; tym razem; obecnie - on this occasion
w ułamku sekundy - in a split second
w ułamku sekundy; w oka mgnieniu - in a split second
w uzgodnionym czasie - within the agreed time
w uznaniu dla - in recognition of
w wąskich ramach - in narrow bounds
w weekend - at the weekend
w wieku 15 lat - at the age of fifteen
w wielu wypadkach - on many occasions
w większym stopniu - more so
w wolnym czasie - at one's leisure
w wypadku czegoś - in case of
w wypadku; w razie - in the event of
w wysokim stopniu; w wielkiej mierze - in a high degree
w załączeniu - please find attached (enclosed)
w zamian za - in return for
w zamian za; dla wyrównania czegoś - in compensation for
w zamiarze; w celu; celem - with the purpose of
w zarodku - in embryo
w zarodku - in the seminal state
w zasadzie; ogólnie biorąc - in the main
w zasadzie, ogólnie rzecz biorąc - in general
w zasadzie; zasadniczo - in principle
w zasadzie; zasadniczo - in principle
w zasięgu głosu - within calling distance
w zasięgu głosu - within cry
w zasięgu słuchu - within ear-shot
w zasięgu wzroku - within sight
w zasięgu wzroku - within view
w zasięgu wzroku (głosu) - within hearing
w zdrobnieniu; dla skrótu - for short
w zeszłym tygodniu - last week
w zgodzie z - in accordance with
w zgodzie z - in agreement with
w złą godzinę - in an evil hour
w znacznej części; w poważnym stopniu; w wielkiej mierze - in great part
w znacznej mierze - in a great measure
w znacznym stopniu; w znacznej mierze - in a large measure
w znakomitym zdrowiu - in excellent health
w zupełności poprawny - perfectly correct
w zupełności się z tym zgadzam; nie mógłbym się bardziej zgodzić - I couldn't agree more
w związku z; odnośnie do - in connection with
w związku z; odnośnie do - in reference to
w związku z; odnośnie do - with reference to
w związku z tym - in this connection
w związku z tym - in this context
w żaden sp osób; bynajmniej - not in any way
w żaden sposób; bynajmniej - in no way
w żaden sposób; bynajmniej; żadną miarą - in no wise
w żaden sposób; stanowczo nie; żadną miarą - by no means
w żadnych okolicznościach - under no circumstances
w żadnym razie - by no means
w żadnym razie nie - be sure not to
w żadnym razie, nie ma mowy - no way
w żadnym wypadku - in no case
w żadnym wypadku, pod żadnym warunkiem - on no condition
w żartach - in fun
w żółwim (ślimaczym) tempie - at a snail’s pace
wahałbym się przed - I would hesitate before
waham się - I hesitate
waham się, czy, jestem w rozterce, czy - I'm in two minds whether
warte wskazania, wypunktowania - worth pointing out
warto to zobaczyć - it's worth while seeing
wasze żądanie jest niedopuszczalne - your demand is inadmissible
way daleko - a long
wątpię w to - I doubt it
wbrew - in contravention of
wbrew oczekiwaniom - contrary to expectation
wbrew; w przeciwieństwie do - in opposition to
wbrew; w przeciwieństwie do - in opposition to
wbudowany - built-in
wcale nie; ani trochę; bynajmniej - not a bit
wcale nie; ani trochę; bynajmniej - not at all
wcale nie jestem pewien co do - I'm not at all sure about
wcale nie jestem przekonany, że - I'm not at all convinced that
wcale nieźle - not bad at all
wcale; w ogóle - at all
wchodzić do akcji - to go into action
wchodzić w grę - come into play
wchodzić w rachubę - come into question
wchodzić w szczegóły; czepiać się detali - go into particulars
wciąż, bez końca - on and on
wciąż; bez końca; stale - on and on
wciąż; raz za razem - again and again
wcześniej czy później - first or last
wczoraj minął tydzień, jak - yesterday week
wczoraj minął tydzień, jak przyjechałem - I arrived yesterday week
wczoraj wieczorem - yesterday evening
wczorajszy; świeżej daty; niedawny - of yesterday
wdawać się, wchodzić w szczegóły; szczegółowo rozpatrzyć - go (enter) into details
we mgle - in a fog
we wczesnej młodości - at an early age
we własnej osobie - in one's own person
we własnej osobie - in proper person
we własnym tempie - in my own time
we właściwej chwili - at the right moment
we właściwych rękach - in the right hands
we właściwym czasie - in due course
we właściwym duchu - in proper spirit
we właściwym świetle - in its true aspect
we właściwym trybie - in due course
według ich własnych słów - by their own accounts
według tego, co ludzie mówią - by all accounts
według wszelkiego prawdopodobieństwa - in all likelihood
według wszelkiego prawdopodobieństwa - in all probability
według wszelkiego prawdopodobieństwa - to all appearance
wejdźmy - let's go in
wejść na antenę - to go on the air
wejść w alians - to enter an alliance
wewnątrz - on the inside
wezwać kogoś - to call sb
weź dla przykładu - take for instance
weź na przykład Johna - take John for example
weź trójkę (np. tramwaj) - take number three
weźmy hipotetyczny przypadek - let us take a hypothetical case
wiadomo, że - it is known that
wiadomość z drugiej ręki - the news at second hand
widocznie, najwidoczniej - obviously
widocznie, najwyraźniej - apparently, obviously, clearly
widziałem gorsze rzeczy - I have seen worse
widziane z innego kąta - seen from another angle
widzisz? - d'you see?
widzisz, widzi pan - you see
wiecznie - for everlasting
wiecznie, na wieczność - for everlasting
wiecznie, na zawsze - for ever
wieczny, nieśmiertelny - never-ending
wiek, okres dojrzewania - teen age
wielce dziękuję, wielkie dzięki - thanks a lot
wielce rozczarowujące - extremely disappointing
wiele bym dał, aby - I'd give a lot to
wiele hałasu o nic - much ado about nothing
wiele jeszcze; dużo poza tym - much else
wiele mil - miles and miles
wiele przeszła - she's gone through a lot
wiele razy - full many a time
wiele razy - heaps of times
wiele sposobów - many ways
wiele, wiele razy - many a time and oft
wielka szkoda, że - it's too bad that
wielki Boże! - good lord!
wielki krok w kierunku - a long step towards
wielkie dzięki - many thanks
wielkie nieba! - good heavens!
wielkie nieba! - my word!
wielkiej wartości, bardzo wartościowy - od great value
wielokrotnie - many times
wielokrotnie; kilkanaście razy - a dozen times
wielokrotnie; wiele razy - time and (time) again
wielu z nas - many of us
wiem co masz na myśli - I know what you mean
wiem coś o - I know something about
wiem jak - I know how
wiem, jakie to uczucie - I know how it feels
wiem na pewno, że tak jest - I know it for a fact
wierzę w każde słowo - I believe every word
wierzysz czy nie, to jest prawda - believe it or not
wiesz co? - guess what!
wiesz co? - I tell you what
wiesz co? - I'll tell you what
wiesz co - you know
wiesz co? - you know what?
wiesz coś o - know something about
wiesz, do czego zmierzam? - know what I'm driving at?
wiesz może jak - know how
wiesz najlepiej - you know best
wiesz (rozumiesz) o co mi chodzi, co mam na myśli? - know what I mean?
wiesz (rozumiesz) o co mi idzie? wiesz do czego zmierzam? - know what I'm getting at?
wiesz że - you know
więc się zgadzamy - we are agreed then
więc uzgodnione - agreed, then
więcej niż potrzeba - more than necessary
więcej szczęścia następnym razem - better luck next time
większość - the major part; the major portion
większość; przeważająca część - the greater part
większość z nas - most of us
wiosną; na wiosnę - in spring
witajcie - welcome
witajcie w Polsce! - welcome to Poland!
witamy w domu! - welcome home!
without a struggle - bez walki
wkrótce potem; wkrótce po; zaraz po - shortly after
wkrótce potem; wkrótce po; zaraz po - soon after
wkrótce przedtem; wkrótce potem - within a short time
właściwie - actually
właściwie; w istocie; w rzeczywistości; faktycznie - in actual fact
właściwie; w istocie; w rzeczywistości; faktycznie - in fact
właściwie; w istocie; w rzeczywistości; faktycznie - in point of fact
właśnie mówiłem, że - I was just saying
właśnie się zastanawiałem, czy - I was just wondering if
właśnie sobie pomyślałem - I've just thought
właśnie tak - just so
właśnie tak - quite so
właśnie tak ma być - that's it
właśnie tak powinno to wyglądać; tak to ma wyglądać - that's the way it should be
właśnie tak! tak jest! - that's it!
właśnie tak, właśnie o to chodzi - just so, quite so
właśnie tego mi było trzeba! - just what I needed!
właśnie tego mi potrzeba - that's just what I need
właśnie teraz, w tej chwili - right now
właśnie to zamierzałem powiedzieć - that's just what I was going to say
właśnie tutaj - just here
właśnie wtedy - that is when
właśnie wyrażałem pogląd, że - I was just expressing the view that
włożyć dużo pracy w - to put a lot of work into
wnosząc z; sądząc po - judging by (from)
wobec braku czegoś - in the absence of sth
wobec tego że; zważywszy że - considering that
wokół jest bardzo głośno - it's very noisy around
wolę; wolałbym - I would rather
wolnego - hold on
wolnym krokiem, tempem; powoli - at a slow pace
wówczas; w owych czasach - in those days
wpadnij jutro - call back tomorrow
wpaść w niepowołane ręce - to fall into the wrong hands
wpaść w ręce - to fall to hand
wpływowi przyjaciele - friends in high places
wprost; bez ogródek; prosto z mostu - right (straight) out
wprowadzono mnie w błąd, że - I was led to believe
wracając do - to come back to
wracając do.., powracając do - returning to
wracam tutaj do - I come back to
wracam za chwilkę - I'll be back in a moment
wrażliwa dusza - a sensitive soul
wreszcie, na koniec - lastly
wreszcie, nareszcie - at last
wręcz przeciwnie - quite the contrary
wsiąść do autobusu - to get on a bus
wskazywałem po prostu na fakt, że - I was just pointing out the fact that
wskaż mi drogą - tell me the way
wskutek czegoś - in consequence of sth
wspaniale! - splendid!
wspaniale, doskonale - splendid
wspomniał pan o - you mentioned
wspólnie - in common
współczuję ci - I sympathize with you
wstąpmy tam - let's call in there
wszcząć alarm - to raise the alarm
wszcząć awanturę - to raise a row
wszelkiego rodzaju, jakiegokolwiek rodzaju - of any kind
wszelkiego rodzaju rzeczy - all sorts of things
wszelkiej pomyślności w - every success in
wszelkimi możliwymi środkami - by all possible means
wszelkimi sposobami; nie przebierając w środkach; za wszelką cenę - by hook or by crook
wszelkimi środkami - by any means
wszędzie - far and near
wszędzie dookoła - all about
wszędzie dookoła; po całym; po wszystkich - all over
wszyscy bez wyjątku; do ostatniego człowieka - to a man
wszyscy co do jednego - one and all
wszystkiego co najlepsze - all the best
wszystkiego najlepszego - all the best; all the very best
wszystkiego razem - in all
wszystko będzie dobrze - everything'll be fine
wszystko bym oddał za - I'd give anything for
wszystko, co leży w granicach rozsądku; wszystko, co rozum dyktuje - anything in (within) reason
wszystko, co próbuję powiedzieć, to - all I'm trying to say is.
wszystko co w mojej mocy - all I can
wszystko, co w mojej mocy - all I possibly can
wszystko, co w mojej mocy - all in my power
wszystko gra? - everything OK?
wszystko jest gotowe - everything's ready
wszystko jest OK - everything is OK
wszystko mi jedno; dla mnie bez różnicy - it's all one to me
wszystko na nic - all to nothing
wszystko na swoim miejscu - everything is in its place
wszystko oprócz; wszystko tylko nie - anything but
wszystko poszło dobrze - everything went right
wszystko skończone - it's all over
wszystko sprowadza się do faktu, że - it all leads up to the fact that
wszystko to zależy od - it all depends on
wszystko, tylko nie to - anything but that
wszystko w porządku? - everything all right?
wszystko w swoim czasie - all in good time
wszystko we właściwym, stosownym czasie - all in good time; all in due time
wszystko wskazuje na to, że - the chances are that
wszystko źle zrozumiałeś - you've got it all wrong
wtedy już; już do tego czasu; uprzednio - by then
wtedy; wówczas - at the time
wulgarny w mowie; z niewyparzoną gębą - foul-mouthed
wy wszyscy - all of you
wybij to sobie z głowy! w żadnym razie! - no way!
wybór pozostawiam tobie - the choice is yours
wydać bal - to give a ball
wydaje mi się, że - it sounds to me like
wydaje mi się, że to jest rozsądne - it strikes me as sensible
wydaje się całkiem prawdopodobne, że - it seems pretty likely that
wydaje się dlatego, że - it appears therefore that
wydaje się jakby to było wczoraj, że - it seems only yesterday that
wydaje się pewne, że - it looks certain that
wydaje się prawdopodobne, że - it looks likely that
wydaje się, że - it seems
wydaje się, że to jest niewykonalne - it sounds feasible
wygląda młodo na swój wiek - she look young for her age
wygląda na - it looks like
wygląda na szczęśliwą - she looks happy
wygląda na to, że - it looks as if
wygląda na to, że, wychodzi na to - it appears
wygląda na to, że; zanosi się na to, że - it looks as if
wygląda raczej nudnawo! - that looks rather boring
wyglądać bardzo podobnie - to look very similar
wyglądasz świetnie - you look terrific
wygodnie ci? - are you comfortable?
wyjawić sekret - show up a secret
wyjątkowo - exceptionally
wyjeżdżamy na dwa tygodnie - we are going for two weeks
wyjść coś zjeść - to go out for a meal
wyjść na idiotę - to look an idiot
wyjść na jaw - come to light
wyjść po angielsku - take French leave
wykazywać aktywność w - to be active in
wykląć, wygnać - to ban
wykluczone! - out of the question!
wykryć aferę - to find out a fraud
wykupić abonament na - to take out a subscription to
wyleciało mi z głowy - it's slipped my mind
wymaga się (od ciebie, od was) - you are required
wymaga się od was - you are required
wymagane umiejętności - required abilities
wymawiać niewłaściwie, niepoprawnie - to pronounce wrongly
wyobraź sobie! - fancy that!
wyobraź sobie tylko - fancy, just fancy
wypełniony; pełny po brzegi; nabity - full up
wyrazić coś - to express sth
wyrazić opinię - to give one's opinion
wyrazić pogląd - voice an opinion
wyrazić zdenerwowanie, poirytowanie - to express annoyance
wyraźnie był zadowolony - he was clearly glad
wyrażać żal z powodu czegoś; przepraszać za coś - express regret for sth
wyrostek; nastolatek; podlotek; nastolatka - teen-ager
wyrwało mi się to z ust - it escaped my lips
wysiąść z autobusu - to get off the bus
wyskoczyć z autobusu - to jump off the bus
wysłać list pod czyimś adresem - to send a letter to sb's address
wysoce prawdopodobne - highly probable
Wysoki Sądzie - Your Honour
wysokie aspiracje - lofty aspirations
wysoko na czubku drzewa - up on the treetop
wysoko na dachu - up on the roof
wystarczająco dobry - good enough
wystarczy, abyś - you only need to
wystarczy, by wykazać, że - suffice it to show that
wystarczy powiedzieć, że - it is only a question of saying
wystawić na aukcję - to put up for auction
wystąpić z sugestią, wysunąć sugestię - to put forward a suggestion
wystrzegaj się - beware of
wystrzelić rakietę - to launch a rocket
wytrzymać tempo - to stand the pace
wywrzeć dobre wrażenie - make a good impression
wywrzeć złe wrażenie - make a bad impression
wziąć pod uwagę - to take into consideration
wziąć taksówkę - to take a taxi
wziąć wszystko pod uwagę - to take everything into account
wziąwszy pod uwagę, że - given that
z biegiem czasu - in the course of time
z biegiem czasu; z czasem - in process of time
z bólem donoszę, że - it gives me pain to tell you that
z braku; wskutek braku - for lack of
z całego serca - with my whole heart
z całym należnym szacunkiem - with all due respect
z ciężkim sercem - with a heavy heart
z czasem - over time; with time
z czasem; kiedyś tam - in time
z czasem; z biegiem czasu - in course of time
z dala od - far from
z dala od brzegu; na pełnym morzu - off shore
z daleka - from far
z dnia na dzień - from day to day
z dobrego źródła - from a good quarter
z dobrego źródła - on good authority
z dołu - from below
z doświadczenia - from experience
z drugiej ręki - second hand
z drugiej strony - on the other hand
z dwojga złego - of two evils
z głębi serca - from the bottom of my heart
z godziny na godzinę - hour by hour
z góry - down a hill
z góry - from above
z góry - in advance
z góry na dół; od stóp do głów; w każdym calu - from head to foot (toe)
z góry; zawczasu; uprzednio - in advance
z grubsza; mniej więcej - roughly
z grubsza; na oko; szacunkowo - rough estimate (guess)
z innej beczki - by the way
z innej strony - on the other hand
z intencją - with the intention of
z jednego dnia na drugi, z dnia na dzień - from one day to the next
z jednej strony - on the one hand
z jednej strony z drugiej strony - on the one hand (part) on the other hand (part)
z każdej strony - from every side
z kilku powodów - for a number of reasons
z konieczności - from necessity
z konieczności - of necessity
z lada powodu - on the slightest provocation
z lekkim sercem - with a light heart
z maksymalną szybkością; pełną paraj na cały regulator - at full speed
z miejsca na miejsce - from place to place
z miejsca; niezwłocznie - right away
z miejsca, od razu - right away
z moją wielką szkodą - to my great damage
z mojego punktu widzenia - from my point of view; from where I'm standing; from where I
z mojej strony; co do mnie; jeśli o mnie chodzi - on my part
z myślą o - with a view to
z najdrobniejszymi szczegółami; najdokładniej - in the fullest detail
z najgorętszymi życzeniami - with warmest wishes
z najlepszymi życzeniami - with very best wishes
z największą chęcią przyjdę, dziękuję - I'd love to come, thank you
z największą przyjemnością - I shall be delighted
z największą przyjemnością - with the greatest of pleasure
z nakazu - by order of
z następujących powodów - for the following reasons
z obcym akcentem - with a foreign accent
z oddali - from a distance
z okazji - on the occasion of
z okazji; przy - on the occasion of
z pewnością - sure, certainly
z pewnością istnieje możliwość, że - there's certainly the possibility that
z pewnością nie, zdecydowanie nie - certainly not, surely not
z pewnym entuzjazmem - with something like enthusiasm
z pierwszej (drugiej) ręki - at first (second) hand
z pierwszej ręki - first hand
z początkiem, na początku - at the beginning
z początku; początkowo; w pierwszej kolejności - in the first instance
z poczucia obowiązku - from a sense of duty
z podejrzliwością - with suspicion
z pomocą - with the help of
z poważaniem - your sincerely
z powodu; z racji - by reason of
z prawej strony - on the right hand
z przeproszeniem; przepraszam za wyrażenie; uczciwszy uszy - saving your reverence
z przerwami - at intervals
z przyjemnością! - it will be a pleasure! with pleasure!
z przyjemnością - with pleasure
z przykrością muszę powiedzieć, że - I'm sorry to say that
z reguły - as a general rule
z reguły; zwykle; normalnie - as a rule
z ręką na sercu - in all honesty
z roku na rok - from one year to the next
z roku na rok - from year to year
z rozwiniętymi żaglami; pełną parą; co sił; co żywo - full sail
z rzędu; kolejno; po kolei - in succession
z szacunku dla - in deference to
z szacunku dla - out of deference to
z szybkością błyskawicy - with lightning speed
z szybkością (w tempie) 50 mil na godzinę - at the rate of 50 miles an hour
z szybkością wiatru; na skrzydłach wiatru - on the wings of the wind
z tego co mówisz wynika, że - from what you say
z tego co sobie przypominam - from what I recall
z tego, co wiem - for all I know
z tego powodu - for this reason
z tego punktu widzenia - from the point of view
z tej strony Jan Kowalski TEL - this is Jan Kowalski
z trudem wierzę własnym uszom - I can hardly believe my ears
z tyłu - at the back
z tytułu; z racji - on the score of
z umiarem; umiarkowanie; w miarę - in moderation
z umiarem; umiarkowanie; w miarę - with moderation
z uwagi na - in view of
z wiadomych przyczyn - for known reasons
z wiarygodnego źródła - on good authority
z wiekiem - with age
z wielką przyjemnością - with great pleasure
z wielu powodów; z różnych powodów - for various reasons
z wnętrza; od wewnątrz - from within
z wyjątkiem - with the exception of
z wyrazami szacunku - your faithfully
z zagranicy - from abroad
z zamiarem - with an eye to
z zegarkiem w ręku - by the clock
z zewnątrz; z zagranicy - from the outside
z zimną krwią - in cold blood
z żalem mówię - I regret to say
za bardzo - too much
za bezcen - for a song
za chwilę - in a while
za chwilę - this very moment
za chwilę; po chwili - in a moment
za chwilę; po chwili - in a while
za chwilę; za minutkę - in half a minute
za czasów - in the days of
za czyichś czasów - in sb's time
za dwa lata - two years hence
za dwa miesiące - in two months' time
za dziesięć szósta - ten before six
za i przeciw - pros and cons; pro and con; pro and contra
za ich czasów - in their day
za jakiś miesiąc - in a month or so
za jednym zamachem - at a heat
za jednym zamachem - at one blow
za jednym zamachem - at one go
za jednym zamachem - at one stroke
za jednym zamachem - in one go
za jego życia - in his lifetime
za każdym razem gdy - any time
za każdym razem; ilekroć - every time
za kogo mnie bierzesz! - what do you take me for!
za króla Ćwieczka - when Queen Anne was alive
za ludzkiej pamięci - within living memory
za ludzkiej pamięci - within the memory of man
za miesiąc; po miesiącu - in a month
za moich czasów - in my day
za moich czasów - in my days
za moich czasów - in my time
za moich młodych lat - in my younger days
za moją wiedzą; jak wiem - to my knowledge
za mojej pamięci - within my recollection
za mojej pamięci - within my remembrance
za morzem - across the sea
za morzem - beyond the sea
za nic na świecie - not for the world
za nic nie mogę sobie przypomnieć, naprawdę nie mogę sobie przypomnieć - I really can't remember
za nic w świecie; za żadne skarby - not for (all) the world
za niecałe pięć minut - in less than five minutes
za pana pozwoleniem - with your permission
za panowania - in the reign of
za panowania - under the reign of
za pańskie najlepsze zdrowie - your very good health
za pańskim pozwoleniem - with your permission
za pierwszym razem, pierwszego razu - the first time
za pomocą - by means of
za pomocą - with the aid of
za trzy dni - in three days
za tydzień - in a week
za wcześnie - too early
za wcześnie, aby być pewnym, że - it's too early to be certain that
za wszelką cenę - at all costs
za wszelką cenę - at any price
za wyjątkiem - with the exception of
za wyjątkiem; poza jednym - except
za żadną cenę - at no price
za żadną cenę - not at any price
za żadne skarby - not for love or money
zaakceptować żart; nie obrazić się o żart - take a joke
zabijać czas - to kill time
zabójczo! - smashing!
zabrać głos; zwrócić się do zebranych - to take the floor
zachowaj spokój - keep cool
zacytować przykład - to cite an example
zacząć od samego początku, od zera - start from scratch
zaczekam przy aparacie TEL - I'll hold
zadać pytanie - to ask a question
zadawać kłam (czemuś) - to give the lie (to)
zadziwiające - amazing; it's amazing
zajmować czas - to take up time
zajmuje dłużej, trwa dłużej - it takes longer
zakładać, że, przyjmować, że - to assume that
zakładając, że - on the assumption
zakładając, że - provided
zakładam, że - I assume that
zakładam, że - I take it that
zaktualizowany, bez zaległości - up to date
zalany w trupa - dead drunk
zalecać rozwagę, radzić ostrożność - to advice caution
zaledwie 5 dni - a poor 5 days
zaledwie; ledwo - no sooner
zaledwie wczoraj. dopiero wczoraj - but yesterday
zaleznie od okoliczności - as the case may be
zależy jak na to spojrzeć - it depends on how you look at it
załączam - I attach
założę się o każdą stawkę o to - I'm putting my money on it
założę się, że - I bet
załóżmy taką sytuację - let us put the case
załóżmy, że - let us assume that
zamiast - in place of
zamiast - instead of
zamiast (coś robić) - instead (of doing sth)
zamiast; w miejsce - in lieu of
zamienia się w - it turns into
zamilknąć - become silent
zanim zapomnę - before I forget
zaoferować pomoc - to offer help
zapamiętajcie sobie moje słowa - mark my words
zapewniać bezpieczeństwo - to ensure security
zapewniać o czymś - make profession of sth
zapewniam pana, że - I assure you that
zapewniam panią - I assure you
zaplanowałem - I've planned
zapomniałem języka w gębie - my tongue failed me
zapomnij; nie mówmy o tym; wszystko w porządku - forget it
zapomnij o tym - forget it
zapomnijmy o tym - let's forget it
zaprawdę; zaiste - of a verity
zapytaj ją, czy wie - ask her, if she knows
zapytałem, czy - I asked if
zarabiać na życie - to work for a living
zaraz następnego dnia - the very next day
zaraz; natychmiast - right away
zaraz, niech pomyślę - let me think
zaraz po - immediately after
zaraz podejdzie, wkrótce podejdzie TEL - he's coming soon
zaraz; w tej chwili; już - right now
zaraz wracam - I shan't be a minute
zaraz wracam - I'll be right back
zaraz za rogiem - just round the corner
zaręczam ci; ręczę ci - I warrant you
zasadniczo - basically
zasadniczo się zgadzam - I agree in principle
zasadniczo sprowadza się to do - basically it comes down to
zaskakujące - it's surprising
zasłużył sobie na to; należy mu się to; dobrze mu tak - he deserves it
zaspokajać swoje ambicje - to achieve one's ambition
zastanawiałem się, czy - I was wondering if
zastanawiam się, czy - I wonder if
zastanawiam się, czy to da się zrobić - I wonder if it can be done
zatrzymać się - to stop
zatuszować aferę - to cover up a scandal
zaufanie - confidence
zauważ jednak, że - note, however, that
zauważ, że - take notice that
zawieźć kogoś - to drive sb
zawijać do - to call at
zawinąć wiersz - to wrap a line
zawołaj Johna - call John
zawrzeć alians - to form an alliance
zawsze chciałem pana poznać - I've always wanted to meet you
zawsze istnieje możliwość, że - there's always the possibility that
zawsze lubiłem - I've always liked
zbierać znaczki - to collect stamps
zbijać bąki - to mess around
zbliża się koniec - the end is in sight
zbyt blisko - too near
zbyt dobre, żeby było prawdziwe - to good to be true
zbytek uprzejmości - excess of kindness
zbytnio bym się nie martwił - I wouldn't get too worried
zdaje mi się, sądzę, że już się poznaliśmy - I believe we have met
zdaje mi się, że - I reckon
zdaje mi się, że - I think that
zdaje mi się, że pamiętam - I seem to remember
zdaje się, że zapomniałem - I appear to have forgotten
zdaję sobie z tego sprawę - I'm aware of it
zdecydowałem się - I've decided to
zdecydowanie - definitely
zdecydowanie tak - definitely so
zdobyć aplauz - to win applause
ze szkodą dla - to the prejudice of
ze szkodą dla; z uszczerbkiem dla - to the detriment of
ze wszystkich stron - from every quarter
ze wszystkich stron; uwzględniając wszystkie aspekty - from all angles
ze względów zasadniczych - on principle
zebrawszy wszystko razem - all in all
zechciej łaskawie - will you kindly
zechciej pamiętać, aby - will you please remember to
zejść na drugi plan - to take second place
zejść z anteny - to get off the air
zeszłej zimy; zeszłego roku w zimie - last winter
zgadnij - give a guess
zgadnij, kto jest tutaj! - guess who's here!
zgadza się? - right?
zgadza się - that's right
zgadzam się - I agree
zgadzam się na twoją propozycję - I agree with your proposal
zgadzam się w zupełności - I agree entirely
zgadzam się z tobą - I agree with you
zgoda! - agreed!
zgoda? - agreed?
zgodnie z - according to
zgodnie z - in obedience to
zgodnie z; stosownie do - in compliance with
zgodnie z; stosownie do; podług - in conformity with
zgodziłby się pan ze zdaniem, że, prawda? - you'd agree with the opinion that, wouldn't you?
zgodziłby się pan, że? - would you agree that?
zgubiliśmy się; zgubiliśmy drogę - we've lost our way
ziarenko prawdy - an element of truth
zilustrować paroma przykładami - to illustrate with some examples
zima; okres zimowy - winter-tide; winter-time
zimą; w zimie - in winter
zimno dziś, prawda? - cold today, isn't it?
zlituj się! - have a heart!
złe nowiny - bad news
złoty środek - the golden mean
złoty wiek - golden age
złożyć skargę - to complain about
złożyć zażalenie - to complain about
złudna obietnica; gołąb na dachu - a bird in the bush
zmiana na lepsze/gorsze - a change for the better/worse
zmienił ton; zaczął inaczej mówić - he changed his tune
znaczenie dosłowne - the literal sense
znaczenie przenośne - the figurative sense
znaczna większość - the great majority
znaczna większość - the vast majority
znacznie bardziej wolałbym - I would much rather
znacznie bardziej zadowalający - much more satisfactory
znacznie prościej - a lot simpler
znad; spoza - from over
znakomicie - cool
znakomicie! - terrific!
znakomity; pierwszorzędny - first-rate
znaleźć czas - to find the time
znaleźć się na tapecie - come on the tapis
znaleźć sposób - to find a way
znaleźć wspólny język - find common ground
znaleźć wspólny język - speak the same language
znam go od dziecka - I have known him front a boy
znam się trochę na, coś wiem o - I know something about
znieść bariery - to remove the barriers
znowu; od nowa - all over again
zobaczę, czy - I'll see if
zobaczę, czy jest wolna TEL - I'll see if she's free
zobaczymy się w przyszłym tygodniu - see you next week
zostać i pogawędzić - to stay and chat
zostaw go - let him alone
zostaw mnie w spokoju - leave me alone
zostaw to! - let go!
zostaw to; nie wtrącaj się - let it be
zostaw to w spokoju - leave that alone
zostaw wiadomość - leave a message
zostaw wiadomość w recepcji - leave a message at Reception
zostawcie to mnie; ja to załatwię; ja się tym zajmę - leave it to me
zostawiam decyzję w twoich rękach - I leave the decision in your hands
zostawiam to w twoich rękach - I leave it in your hands
zrealizować czek - to cash a cheque
zresztą, poza wszystkim - after all
zrobić błąd - to make a mistake
zrobić kalkulację - to do a calculation
zrobię co konieczne - I'll do the necessary
zrobię to inaczej - I'll do it another way
zrobię to za panią - I'll do it for you
zrobiłbyś to samo na moim miejscu - you would have done the same in my place
zrozumiałeś? - get it?
zrób mi przysługę i - do me a favour and
zupełnie mokry - all wet
zupełnie nie, wcale nie - not at all
zupełnie poważnie - in all seriousness
zupełnie poważnie; na serio - in sad earnest
zupełnie poważnie; zupełnie serio; z całym przekonaniem; naprawdę - in sober (real, good) earnest
zupełnie przypadkowo - by mere chance
zupełnie sam; samodzielnie - all alone
zupełnie, wcale - at all
zupełny nonsens - stark nonsense
zupełny nonsens; kompletna bzdura - perfect nonsense
zwalniać, wyhamowywać - to slow down
zwariowałeś? - are you mad?
zważywszy na; mając na uwadze - having regard to
zważywszy wszystkie okoliczności; biorąc wszystko pod uwagę - taking it all round
zważywszy wszystko - all things considered
zważywszy wszystko; ogólnie rzecz biorąc - all things considered
zważywszy za i przeciw - having weighed up pros and cons
zważywszy, że - in respect that
związać koniec z końcem - to make ends meet
zwlekać, grać na zwłokę - to gain time
zwlekać; wykręcać się; grać na zwło-kę - gain time
zwłaszcza - especially
zwolnij - slow down
zwracać się z apelem - to make an appeal
zwróć baczną uwagę - pay careful attention
zwykle; zazwyczaj; na ogół - in general
zwykły człowiek - the common man
zwykłym trybem - in the ordinary course
zyskać autorytet - to win respect
zyskać na czasie - to gain time
źle jak zawsze - as bad as ever
żaden człowiek na świecie - no living man
żaden kłopot - no trouble
żaden kłopot, nie ma się czym martwić - not to worry
żaden problem - no problem
żadnych szans - not a chance
żal mi ciebie - I am sorry for you
żałuję, smutno mi, z przykrością - sadly
żartem; dla żartu - in sport
żartem; w żartach - in joke
żartujesz? - are you kidding?
żartujesz sobie! - you are kidding!
żarty na bok! - joking apart!
żądam, aby - I demand that
że co? - you what?
że tak powiem - so to say; so to speak
żeby być całkiem szczerym - to be quite frank
żeby być całkiem uczciwym - to be quite honest
żeby być szczerym - to be frank
żeby być szczerym - to be honest
żeby być ścisłym - to be accurate
żeby było całkiem jasne - just to be quite clear (about)
żeby było jasne - let's get this clear
żeby lepiej się wczuć - to get a better feel for
żeby odpowiedzieć na pytanie p. Jonesa - to answer Mr Jones's question
żeby podsumować - to sum it up
żeby wymienić tylko niektóre - to mention only the few
żebym ja tak potrafił - I wish I could do as well
żebym nie zapomniał - before I forget
życzę ci samych sukcesów - I wish every success
życzę ci szczęścia - I wish you luck
życzę powodzenia, życzę sukcesu - I wish you success
życzyłbym sobie, aby - I wish
żyć samotnie - to live alone