Paweł Wimmer - strona domowa

Teksty

Staroć, której wartością jest jednak swoista rejestracja stanu techniki i ducha rozwoju komputeryzacji w latach 90., zwykle w nieco prześmiewczym tonie, często w konfrontacji ze starymi przyzwyczajeniami z ery przedkomputerowej.