Strona główna

StreamBox VCR Suite - pobieranie RealAudio

Program pobiera strumień RealAudio i zapisuje go jako plik .rm na dysku.

Pobierz darmowy program StreamBox VCR Suite - kliknij adres http://www.pctip.ch/library/downloads/dl.asp?id=4957. Plik StreamboxVcrSuite2.exe ma 4,2 MB objetości.

Zainstaluj program na dysku.

W menu Windows wybierz z listy StreamBox VCR Suite pozycję Streambox Vcr 1.0 beta 31smf+turbo (try this first - fastest).

W wyświetlonym okienku startowym zarejestruj się - to jednorazowa czynność wymagająca podania nazwy, adresu e-mail i swojego hasła.

Na ekranie ukaże się okno programu (kliknij miniaturę):

Przejdź na stronę ze strumieniowym RealAudio - w naszym przykładzie będzie to BBC Learning English, np. strona z audycją Polish anger at EU budget plans.

Kliknij prawym przyciskiem myszki nad odsyłaczem Listen to the story i wybierz polecenie Zapisz element docelowy jako...

Zapisz plik .ram na dysku.

Otwórz plik .ram w dowolnym edytorze tekstowym, np. Notatniku - zawartość wygląda np. tak:

rtsp://rmv8.bbc.net.uk/worldservice/learningenglish/words/wo051216.rm
--stop--
pnm://rmv8.bbc.net.uk/worldservice/learningenglish/words/wo051216.rm

Skopiuj do schowka adres pnm://...

Przejdź do Streambox VCR i naciśnij kombinację Shift+Ins, tworząc w ten sposób nowe zadanie.

W oknie New Item wybierz protokół PNM(HTTP) Protocol. Zwróć uwagę, gdzie będzie umieszczany pobrany plik - w naszym przykładzie jest to folder C:\Program Files\StreamboxVcrSuite2\StreamBoxVCR1Beta31\received.

Kliknij OK.

Plik zostanie następnie pobrany na dysk, do wskazanego katalogu (pliki mają zazwyczaj kilkaset KB). Kliknij go podwójnie, wczytując do RealPlayera.

Konwersja plików .rm do innego formatu, np. Wave lub MP3 wymaga już innego narzędzia - niestety, konwerter Streambox Ripper znajdujący się w zestawie nie chce funkcjonować. Przekonwertowane pliki można potem łatwo przetworzyć (np. pociąć na zdania) w innym programie, np. w darmowym edytorze dźwięku Audacity, dostępnym także w polskiej wersji językowej.