Strona główna

UCF's Real7ime Converter - pobieranie i konwersja RealAudio

Program pobiera wklejony adres pliku RealMedia, ściąga plik i konwertuje go na MP3, Wave lub Avi.

Pobierz darmowy program Real7ime Converter - kliknij adres http://r7cproj.euro.ru/ucfrtc11.zip. Plik ucfrtc11.zip ma 370 KB objętości.

Rozpakuj program w dowolnym miejscu na dysku - instalacja nie jest konieczna.

Kliknij dwukrotnie plik R7C.exe. Otworzy się okno programu (kliknij miniaturę ilustracji).

Kliknij przycisk Options.

W polu Convert wybierz Sound only (WAV) lub Sound only (MP3). Zatwierdź przyciskiem OK.

Uwaga: własna próba z MP3 była nieudana - dźwięk został znacznie przyspieszony! Próba z formatem Wave była poprawna.

Przejdź na stronę ze strumieniowym RealAudio - w naszym przykładzie będzie to BBC Learning English, np. strona z audycją Polish anger at EU budget plans.

Kliknij prawym przyciskiem myszki nad odsyłaczem Listen to the story i wybierz polecenie Kopiuj adres odnośnika.

Przejdź do Real7ime Converter i wstaw skopiowany adres do pola URL.

W polu Output podaj nazwę pliku docelowego, np. wo050926 (najwygodniej przyjąć oryginalne nazwy z serwisu BBC).

Kliknij przycisk Go. Program przystąpi do pobierania pliku z serwisu i rozpocznie od razu konwersję - trwa to dłuższą chwilkę, zapewne 1-minutowy plik będzie konwertowany na średnim komputerze ze 2 minuty. Na zakończenie wyświetli w oknie postępu komunikat Ready to be used.

Program zapisze plik w formacie MP3 lub Wave w tym samym katalogu, w którym się znajduje.

Przekonwertowane pliki można teraz odtwarzać lub dalej przetwarzać (np. pociąć na zdania) w innym programie, np. w darmowym edytorze dźwięku Audacity, dostępnym także w polskiej wersji językowej.