Paweł Wimmer - strona domowa

Interlingua

Ciekawostka językowa - sztuczny język opracowany w latach 1924-1951 przez międzynarodowy zespół lingwistów, najmniejszy wspólny mianownik angloromańskiej grupy językowej; jako ekstrakt leksykalny i gramatyczny najbardziej rozpowszechnionych języków bazujących na łacinie i grece ma duże walory propedeutyczne i kulturotwórcze.