Corel InfoCentral - szybki start

Strona główna
Zgodność z XP
Start
Nawigacja
Dodawanie obiektu
Łączenie obiektów
Szukanie informacji
Nowe kategorie
Nowe relacje
Notatki
Dołączanie plików
Kalendarz
Kartoteki
Nowa baza
Eksport i import
Internet
Spolszczone menu

InfoCentral

InfoCentrala już nie ma - właściwie od tego powinniśmy zacząć. A konkretnie, jest dostępny w rozmaitych serwisach shareware'owych, skąd można go sobie wziąć i używać do woli. Nikt go jednak nie rozwija i ten ubolewania godny stan trwa od 1997 roku. Po co więc o nim w ogóle wspominamy?

Na marginesie: byłoby ze wszech miar wskazane, aby Corel, ostatni dysponent InfoCentrala, rozwijający w jego miejsce CorelCentral, przekazał źródła programu społeczności OpenSource i pozwolił mu odżyć według współczesnych standardów, z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych. Koncepcji leżącej u podstaw programu nikt nie zdołał powtórzyć, a jej użyteczność jest trudna do zakwestionowania.

InfoCentral, program kategorii PIM (Personal Information Manager), pracuje dalej efektywnie w środowisku Windows 95/98/Millenium - w NT/2000/XP są pewne problemy, ale można je rozwiązać. Choć biorąc pod uwagę dzisiejsze wymagania, a szczególnie łączność z Internetem, trudno go polecać jako typowy PIM, nadaje się w dalszym ciągu doskonale jako narzędzie do tworzenia relacyjnych baz wiedzy, będących centrami informacyjnymi użytkownika komputera.

InfoCentral pozwala tworzyć bazy danych (tzw. iBazy, ang. iBases) i na najróżniejsze sposoby łączyć zawarte w nich obiekty (opatentowana technika iConnect). Te dwa elementy - obiekty i połączenia (relacje) - są kluczowymi pojęciami, stosowanymi w programie. Jeśli obiektami są np. Jan Kowalski i Hanna Kowalska, zatrudnieni w firmie X, a pan Kowalski jest mężem i jednocześnie bezpośrednim przełożonym (a może na odwrót) pani Kowalskiej, to łatwo wydedukować, że mamy tu do czynienia z trzema obiektami (dwie osoby i firma) i kilkoma wartymi podkreślenia relacjami: mąż - żona, kierownik - podwładny, pracownik - firma. Wszystkie te informacje można w wygodny sposób zdefiniować i umieścić w bazie, mogąc także w razie potrzeby posłużyć się kalendarzem, dla wyznaczenia terminu wspólnego pójścia do kina albo wzięcia udziału w konferencji. To tylko prosty przykład możliwych zastosowań.

Powstające w ten sposób bazy danych są sukcesywnie uzupełniane nowymi, o najróżniejszym charakterze, obiektami i połączeniami, i tworzą stopniowo siatkę informacji, którą można łatwo przeglądać i która jest zaopatrzona w mechanizmy wyszukiwania danych. Do obiektów można również dołączać komentarze, a nawet istniejące na dysku pliki, skojarzone z odpowiednimi aplikacjami. Przy budowie baz danych możemy się również posługiwać informacją importowaną z innych programów.

Co istotne, nawet jeśli rozmaite dane wprowadzone były do bazy w dużych odstępach czasu, i tak łączą się ze sobą, jeśli tylko pojawiają się stosowne relacje. Dla przykładu, dwie osoby mogą nagle okazać się pracownikami tej samej firmy, choć informacje o nich zostały wprowadzone w latach 1997 i 2003. Jeśli w 1995 roku zapisaliśmy sobie, że pojawił się artykuł o genetyce dr. Johnsona, zaś w 2002 roku wpisaliśmy do bazy artykuł o biologii molekularnej tego samego autora (a już dawno zapomnieliśmy o starym artykule), zobaczymy je nagle razem, gdyż oba zostały związane z nazwiskiem tej samej osoby. Właśnie ten wszechogarniający charakter siatki informacji czyni InfoCentral tak efektywnym narzędziem, nawet jeśli nie spełnia on w pewnych zastosowaniach dzisiejszych standardów. Cecha ta uczyniła kiedyś InfoCentral programem rewolucyjnym, wprost idealnym dla osób, które posługują się taką zróżnicowaną informacją na co dzień - lekarza, prawnika, naukowca, studenta, inżyniera, menedżera, dziennikarza i wielu innych profesji.

Nawiasem mówiąc, można się także dzielić bazami z innymi osobami, kierując się zasadami dobra publicznego. Jeśli ktoś utworzy oddzielną bazę z bibliografią do jakiegoś tematu, oprogramowaniem dostępnym na rynku, tematyką ogrodniczą czy ichtiologiczną, fonografią, winami czy jakimkolwiek interesującym szerszy ogół tematem, zawsze może ją udostępnić innym.

Nietypowe podejście do informacji powoduje, że InfoCentral odbiega od rozwiązań stosowanych w PIM-ach. Krzywa nauki jest w nim dość stroma, ale jeśli ją pokonany, program odwdzięczy się wyjątkowymi narzędziami. Ten krótki poradnik ma pomóc w postawieniu pierwszych kroków.

 

© PW, PC World Komputer, Warszawa 2003